Kategoria: Ajankohtaista

Kaikki Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen uutiset.

Hankkeen pohjatutkimukset jatkuvat Hermannin rantatiellä

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen kairavaunuilla tehtävät pohjatutkimukset jatkuvat Hermannin rantatiellä. Töitä tehdään pääosin arkisin klo 7-18. Työt kestävät arviolta heinäkuun puoliväliin saakka. Tutkimusalue on esitetty kartassa. Maaperätutkimusten aikana väliaikaisia liikennejärjestelyjä tehdään jalankulun ja pyöräilyn väylille, ajoradoille sekä kiinteistöjen alueille. Liikennettä ei katkaista missään vaiheessa, mutta käytössä olevia väyliä kavennetaan tarpeen mukaan. Työstä saattaa aiheutua hetkellistä melu- […]

Testaamme erilaisia paalutyyppejä Hermannin rantatiellä

Aloitamme koepaalutukset yhdeksällä koekentällä Hermannin rantatiellä välillä Vanha Talvitie–Hämeentie viikolla 17. Koepaalutus ja siihen liittyvät mittaukset kestävät noin kuukauden. Paalutusta tehdään arkisin klo 7–18 välillä yhdellä paalutuskentällä kerrallaan. Koepaalutus tapahtuu kadun itäpuolella nykyisten ajoväylien ulkopuolella karttakuvan mukaisilla alueilla. Koepaalutuksessa käytetään teräsbetoni- sekä teräsputkipaaluja. Työstä aiheutuu tilapäisesti tärinää ja melua koekenttien läheisyydessä sijaitsevilla alueilla. Koepaalutuksista aiheutuu […]

Pasilan ja Hermannin rantatien katusuunnitelmaluonnokset esittelyssä verkkotilaisuudessa 25. maaliskuuta

Esittelemme Pasilan alueen ja Hermannin rantatien suunnitelmia verkossa järjestettävässä asukastilaisuudessa 25.3.2021 klo 17-19. Tilaisuus on jaettu kahteen osaan siten, että ensimmäisen tunnin aikana esittelemme Pasilan alueen liikennesuunnitelmia ja katusuunnitelmaluonnoksia ja toisen tunnin aikana Hermannin rantatien katusuunnitelmaluonnoksia. Lisäksi esittelemme tilaisuuden alussa koko hankkeen lyhyesti. Katusuunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 24.3.– 6.4.2021 välisenä aikana Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat […]

Pohjatutkimuksia täydennetään Pasilassa

Kairavaunuilla tehtäviä pohjatutkimuksia täydennetään Pasilassa viikosta 11 eteenpäin. Tutkimusalueet on rajattu oheiseen karttaan. Työt kestävät noin kuukauden ja niitä tehdään arkisin klo 7–18 välillä. Maaperäkairauksista aiheutuu vähäisessä määrin melua ja pölyä sekä jonkin verran tärinää. Töitä tehdään Radanrakentajantiellä, Mäkelänkadun liittymäalueella, Ratamestarinkadulla, Asemapäällikönkadulla ja Pasilankadulla. Töiden vuoksi tehdään lyhytkestoisia liikennejärjestelymuutoksia ruuhka-aikoja välttäen. Pohjatutkimuksissa selvitetään maaperän laatua […]

Hankkeemme on mukana Kalasataman asukasillassa 28.1.

Hankkeemme on mukana Helsingin kaupungin järjestämässä Kalasataman asukasillassa torstaina 28.1. klo 17–19. Tilaisuus toteutetaan Teams Live Event -tapahtumana, ja tallenne on katsottavissa kaupungin verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Illan ohjelmassa on asiaa Kalasataman aluerakentamisesta, ajankohtaisista asemakaavahankkeista, Suvilahden tapahtuma-alueesta ja tapahtumista sekä asukaskyselyistä liittyen jätteen putkikeräykseen ja Fiksu Kalasatama -hankkeeseen. Projektipäällikkömme Mikko Asikainen kertoo muun muassa tämän vuoden […]

Pohjatutkimukset käynnistyvät Pasilassa

Kairavaunuilla tehtävät pohjatutkimukset aloitetaan Pasilassa viikolla 3. Tutkimusalueet on rajattu oheiseen karttaan. Työt kestävät noin kuukauden ja niitä tehdään arkisin klo 7–18 välillä. Maaperäkairauksista aiheutuu vähäisessä määrin melua ja pölyä sekä jonkin verran tärinää. Työt käynnistyvät Radanrakentajantieltä ja siirtyvät myöhemmin Mäkelänkadun liittymäalueelle, Ratamestarinkadulle, Asemapäällikönkadulle ja Pasilankadulle. Töiden vuoksi tehdään lyhytkestoisia liikennejärjestelymuutoksia ruuhka-aikoja välttäen. Pohjatutkimuksissa selvitetään […]

Asukaskyselyn vastauksissa korostuivat turvallisuus ja kaupunkivihreä

Suunnittelua hyödyttävissä tiedoissa mainittiin useasti jalankulun ja erityisesti pyöräilyn sujuvuuteen vaikuttavat puutteet sekä tiettyjen risteysalueiden ja katuylitysten turvattomuus. Vastaajat peräänkuuluttivat pyöräpysäköintipaikkojen lisäämistä, melun vähentämistä sekä kaupunkivihreän säilyttämistä. Myös alueen valaistus on tärkeää huomioida suunnittelussa, ja raitiolinjan toteutus nurmiratana sai paljon kannatusta.

Vallilanlaaksossa tehdään maaperätutkimuksia

Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman (2018) mukaisella Vallilanlaakson ratalinjalla tehdään koekuoppia tiistaina 8.12. ja keskiviikkona 9.12. maaperän pilaantuneisuuden selvittämiseksi. Koekuopat täydentävät aikaisemmin tehtyjen selvitysten tuloksia maaperän haitta-ainepitoisuuksista. Kaivettavien koekuoppien likimääräiset sijainnit on esitetty kartalla. Tutkimukset tehdään maaperän kunnostustarpeen arvioimiseksi sekä raitiotiejärjestelmän suunnittelun ja rakentamisen tarpeisiin. Koekuopista tehdään aistinvaraisia havaintoja ja niiden perusteella otetaan maaperänäytteitä. Koekuopat tehdään kaivinkoneella […]

Hermannin rantatiellä selvitetään pohjamaan käyttäytymistä

Pohjamaan käyttäytymistä tutkitaan painumaseurannan avulla. Seurantaa varten Hermannin rantatien asfalttiin asennetaan painumanastoja. Lisäksi liikennöintialueen ulkopuolelle asennetaan painumalevyjä sekä tehdään pienimuotoisia koepenkereitä. Nastojen, laattojen ja pengerten sijainti on esitetty kartassa. Koepenkereillä esikuormitetaan maata, jotta nähdään, minkä verran se painuu ajan saatossa. Seurannan avulla saadaan käsitys kadun nykytilasta ja selvitetään, tarvitaanko siellä kevennys- ja siirtymärakenteita. Painumaseurantajärjestelmän asennustyöt […]