Hermannin rantatie

Mitä rakennetaan?

Hankkeen isoimmat toimenpiteet tehdään Hermannin rantatiellä välillä Vanha talvitie-Hämeentien silta. Raitiotien rakentamisen ohella koko katupoikkileikkaus menee uusiksi. Raitiotie saa oman kaistan keskelle ja se toteutetaan pääosin viherraiteena. Jalankulkun ja pyöräilyn olosuhteita, samoin kuin viherympäristöä parannetaan merkittävästi. Kadulle rakennetaan jalkakäytävät ja erotellut pyörätiet molemmille puolille. Hermannin rantatien länsireunaan rakennetaan noin 0,5 – 2 metriä korkea betoninen tukimuuri. Katu valaistaan sekä erillisillä valaisinpylväillä että valaisimilla, jotka kiinnitetään yhteiskäyttöpylväisiin. 

Heikkojen pohjaolosuhteiden ja kadun tasauksen noston vuoksi Hermannin rantatiellä rakennetaan paljon paalulaattaa. Kadulla uusitaan myös vesijohdot, jäte- ja hulevesiviemärit, maakaasuputki ja kaukolämpölinja. Lisäksi Kumpulanpuron rummut uusitaan Toukolan rantapuistoon ja kadun alle sekä siirretään ja rakennetaan uusia kaapelireittejä.

Hermannin rantatien työmaalohkojen alue.
Hermannin rantatien työmaalohkojen alue.

Aikataulu

Rakentaminen aloitettiin vuoden 2022 alussa. Kumpulanpuron putkitukset valmistuvat kesän aikana. Pohjarakentaminen jatkuu vuoden 2023 puolelle ja samaan aikaan tehdään myös vesihuoltotöitä sekä uusitaan maakaasu- ja kaukolämpöputkia. Varsinaiset ratatyöt ovat viherrakentamisen kanssa viimeisiä vaiheita ja kokonaisuudessaan katu valmistuu vuoden 2024 keväällä.

Voimassa olevat liikennejärjestelyt

Alueella on tällä hetkellä voimassa alla olevassa kartassa esitetyt liikennejärjestelyt.

Kartta. Hermannin rantatien liikennejärjestelyt 9.5. alkaen. Yksi moottoriajoneuvoliikenteen kaista avataan 9.5. välillä Vanha talvitie - Haukilahdenkatu.
Kartta Hermannin rantatien liikennejärjestelyistä.
Kartta Hermannin rantatien liikennejärjestelyistä.

Hyväksytyt katusuunnitelmat

Linkki hyväksyttyyn katusuunnitelmaan on alla: