Vallilanlaakso

Mitä rakennetaan?

Vallilanlaakson suunnittelua ja rakentamisen aloitusta on viivästyttänyt raitiotien rakentamisen mahdollistavasta asemakaavasta (nro 12531)  tehdyt valitukset. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 9.5.2022 hylännyt valitukset ja suunnittelua voidaan viedä nyt eteenpäin. Raitiotiestä laaditaan katusuunnitelma ja sitä ympäröivästä puistoalueesta puistosuunnitelma. Katu- ja puistosuunnittelu etenevät rinnakkain, ja suunnitelmia esitellään asukkaille ja muille sidosryhmille samoissa tilaisuuksissa. Molemmat suunnitelmat viedään kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn alustavien aikataulujen mukaan syksyllä. 

Puistosuunnitelmassa esitetään istutusten ja valaistuksen lisäksi raitiotien rinnalle rakennettava pyöräbaana, puistokäytävät sekä Kumpulanpuron kunnostukseen liittyvät toimenpiteet. Katusuunnitelma sisältää pelkän raitiotien ja siihen sisältyvät sillat ja muut taitorakenteet sekä tekniset järjestelmät. 

Vallilanlaakso työmaa-alueen kartta.
Vallilanlaakso työmaa-alueen kartta.

Aikataulu

Rakentaminen aloitetaan tämänhetkisen tiedon mukaan tammikuussa 2023.

Voimassa olevat liikennejärjestelyt

Alueella ei ole tällä hetkellä rakentamistoimintaa, joten työnaikaisia liikennejärjestelyjä ei ole tehty. Kesän 2022 aikana alueella tehdään arkeologisia koekaivauksia, joista tiedotetaan erikseen myöhemmin. Koekaivausten vuoksi tehdään pienialaisia ja lyhytkestoisia muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin.

Hyväksytyt katusuunnitelmat

Alustavat katu- ja puistosuunnitelmaluonnokset ovat esillä 20.6.–10.7.2022 välisenä aikana Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat) ja myös Kaupunkiympäristön asiakaspalvelutilassa osoitteessa Työpajankatu 8 sen aukioloaikoina. Suunnitelmaluonnoksiin voi kuitenkin tutustua Helsingin karttapalvelussa (kartta.hel.fi) jo nyt. Suorat linkit suunnitelmiin:

Suunnitelmat viedään kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi tämän hetkisen tiedon mukaan syksyllä 2022.