Vallilanlaakso

Mitä rakennetaan?

Vallilanlaakson suunnittelua ja rakentamisen aloitusta on viivästyttänyt raitiotien rakentamisen mahdollistavasta asemakaavasta (nro 12531)  tehdyt valitukset. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 9.5.2022 hylännyt valitukset ja suunnittelua voidaan viedä nyt eteenpäin. Raitiotiestä laaditaan katusuunnitelma ja sitä ympäröivästä puistoalueesta puistosuunnitelma. Katu- ja puistosuunnittelu etenevät rinnakkain, ja suunnitelmia esitellään asukkaille ja muille sidosryhmille samoissa tilaisuuksissa. Molemmat suunnitelmat viedään kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn alustavien aikataulujen mukaan syksyllä. 

Puistosuunnitelmassa esitetään istutusten ja valaistuksen lisäksi raitiotien rinnalle rakennettava pyöräbaana, puistokäytävät sekä Kumpulanpuron kunnostukseen liittyvät toimenpiteet. Katusuunnitelma sisältää pelkän raitiotien ja siihen sisältyvät sillat ja muut taitorakenteet sekä tekniset järjestelmät. 

Vallilanlaakson työmaalohkon alue.
Vallilanlaakson työmaalohkon alue.

Aikataulu

Rakentaminen alkaa asteittain joulukuussa 2022. Vuosi 2023 on intensiivisin rakentamisvuosi. Viherrakennustyötkin aloitetaan vuonna 2023, mutta ne jatkuvat kevääseen 2024. Ajolankojen asennustyöt tehdään vasta alkuvuodesta 2024.

Voimassa olevat liikennejärjestelyt

Alueella ei ole tällä hetkellä rakentamistoimintaa, joten työnaikaisia liikennejärjestelyjä ei ole tehty.

Hyväksytyt katusuunnitelmat

Alustavat katu- ja puistosuunnitelmaluonnokset olivat esillä 20.6.–10.7.2022 ja nähtävillä 7.–21.9.2022.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.10. seuraavat suunnitelmat:

Suunnitelmat, suunnitelmaselostukset, vuorovaikutusmuistiot ja muistutusten käsittelymuistiot ovat tutustuttavissa täällä.