Vallilanlaakso

Mitä rakennetaan?

Vallilanlaakson suunnittelua ja rakentamisen aloitusta viivästytti raitiotien rakentamisen mahdollistavasta asemakaavasta (nro 12531)  tehdyt valitukset. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 9.5.2022 hylännyt valitukset.

Puistosuunnitelmassa esitetään istutusten ja valaistuksen lisäksi raitiotien rinnalle rakennettava pyöräbaana, puistokäytävät sekä Kumpulanpuron kunnostukseen liittyvät toimenpiteet. Katusuunnitelma sisältää pelkän raitiotien ja siihen sisältyvät sillat ja muut taitorakenteet sekä tekniset järjestelmät. 

Vallilanlaakson työmaalohkon alue.
Vallilanlaakson työmaalohkon alue.

Aikataulu

Rakentaminen on aloitettu asteittain joulukuussa 2022. Vuosi 2023 on intensiivisin rakentamisvuosi. Viherrakennustyöt aloitetaan vuonna 2023, mutta ne jatkuvat kevääseen 2024. Ajolankojen asennustyöt tehdään vasta alkuvuodesta 2024.

Voimassa olevat liikennejärjestelyt

Vallilanlaaksonkulku ja muut suljetut puistokäytävät avatuivat 4.12.2023. Vallilanlaakson jäljellä olevat työt keskittyvät jatkossa raitiotieosuudelle.

Hyväksytyt katusuunnitelmat

Alustavat katu- ja puistosuunnitelmaluonnokset olivat esillä 20.6.–10.7.2022 ja nähtävillä 7.–21.9.2022.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.10. seuraavat suunnitelmat:

Suunnitelmat, suunnitelmaselostukset, vuorovaikutusmuistiot ja muistutusten käsittelymuistiot ovat tutustuttavissa täällä.