Kalasatama

Mitä rakennetaan?

Aallonhalkojan Raitiotie rakennetaan omalle kaistalleen katupoikkileikkauksen keskelle. Jalkakäytävä on kadun molemmilla puolilla. Pyöräilykaista molemmille ajosuunnille on sijoitettu vain kadun itäreunaan. Raitiotiepysäkki on Aurorankujan ja Priki Johannan kujan välisellä osuudella. 

Junonkatu on tonttikatu, joka liittyy pohjoispäästään Leonkatuun ja eteläpäästään Junonkadun siltaan ja sieltä edelleen Aallonhalkojaan. Junonkadulle rakennetaan raitiotie sekä pysäkit välille Arcturuksenkatu-Polariksenkatu. 

Moottoriajoneuvoliikenne on sallittu välillä Parrulaituri-Arcturuksenkatu ja Polariksenkatu-Leonkatu. Väli Arcturuksenkatu-Polariksenkatu on vain raitiotieliikenteen ja jalankulun käytössä. Junonkadun silta on vain raitiotieliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn käytössä. Muilla Junonkadun osuuksilla on jalkakäytävät ja pyöräily sekä moottoriajoneuvoliikenne on toteutettu sekaliikennejärjestelynä. 

Junonkatu valaistaan rakennusten väliin asennettavilla ripustusvalaisimilla. Välillä Arcturuksenkatu – Polariksenkatu länsireunalla ripustusvalaisimet kiinnitetään yhteiskäyttöpylväisiin.  

Leonkatu on nykyinen kokoojakatu, joka liittyy länsipuolella Koksikatuun ja Hermannin rantatiehen. Raitiotie rakennetaan välille Koksikatu – Junonkatu ja se sijaitsee ajoradoilla kadun keskellä. Välillä Koksikatu – Junonkatu pyöräily tapahtuu nykyisillä pyöräkaistoilla. Välillä Junonkatu – Capellan puistotie pyöräily toteutetaan sekaliikennejärjestelynä. 

Kadunvarsipysäköintiä on osoitettu Arielinkadun ja Junonkadun väliselle osuudelle kadun molemmin puolin. Katu valaistaan välillä Koksikatu- Junonkatu ripustusvalaisimilla ja välillä Junonkatu – Capellan puistotie pylväsvalaisimilla.

Hermannin rantatie välillä Leonkatu – Työpajankatu on kaksiajoraitainen korokkein eroteltu katu, jonka keskimmäiset kaistat varataan raitiotieliikenteelle. Reunakaistoille sijoittuvat auto- ja pyöräkaistat sekä raitiotieliikenteen käyttöönoton jälkeen linja-autoliikenne. Kadulle rakennetaan pääosin autoliikenteestä ja jalankulusta erotellut yksisuuntaiset pyörätiet. 

Hermannin rantatie valaistaan uusilla alueen ilmeeseen soveltuvilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan Hermannin rantatien erotuskaistoille ja keskikorokkeille sekä ripustetuilla valaisimilla rakennuksien kohdalla. Uuden Kalasatamankadun sillan kohdalla valaistus kiinnitetään sillan alapintaan.

Kalasataman työmaalohkon alue.
Kalasataman työmaalohkon alue.

Aikataulu

Leonkadun ja Junonkadun rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2022 katujen pintamateriaalien poistolla. Kiskoasennukset saatiin valmiiksi vuoden 2022 lopussa. Viimeistelevät työt, kuten jalkakäytävien kiveykset valmistuvat kesällä 2023. Ajolankojen asentamisen ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Voimassa olevat liikennejärjestelyt

Hyväksytyt katusuunnitelmat

Linkit hyväksyttyihin katu- ja liikennesuunnitelmiin ovat alla: