Kalasatamasta Pasilaan vartissa!

Suunnittelemme ja rakennamme uuden raitiolinjan ja kehitämme katuympäristöä.
Kalasatamasta Pasilaan -raitiotien pysäkit

Hanke lyhyesti

Rakennamme Kalasataman ja Pasilan välille raitiotien sekä siihen kytkeytyviä katualueita, viherkaistoja, jalankulun ja pyöräilyn reittejä sekä kunnallistekniikkaa. Rataosuus on noin 4,5 kilometriä pitkä.

Tavoitteena on aloittaa radan liikennöinti syksyllä 2024. Valmistuessaan uusi raitiotieosuus tarjoaa sujuvan yhteyden reitille Nihti–Kalasataman keskus–Vallilanlaakso–Pasila ja yhdistää olemassa olevat raitiotie-, metro- ja lähijunaverkot toisiinsa.

Aikataulu

Rakentamisen lohkojako ja aikataulu.
Rakentamisen lohkojako ja aikataulu.

Hankkeen sisältö

Kalasatamasta Pasilaan -hanke koostuu raitiolinjan 13 rakentamisesta Nihdistä Kalasataman keskuksen ja Vallilanlaakson kautta Pasilaan (perushanke) sekä hankealueen kaupunkikehittämisestä (liittyvät hankkeet).

Hankkeen jako perushankkeeseen ja liittyviin hankkeisiin.
Hankkeen jako perushankkeeseen ja liittyviin hankkeisiin.

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toteutussuunnitelma

Toteutussuunnitelmassa kuvataan Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toteutusvaiheiden sisältö ja niiden tavoitekustannukset, hankkeen johtamisjärjestelmä, toteutustapa ja aikataulu. Lisäksi toteutussuunnitelmassa kuvataan kehitysvaiheiden sisältö ja tavoitekustannuksiin vaikuttaneet keskeiset tekijät.

Linkki toteutussuunnitelmaan: https://www.kalasatamastapasilaan.fi/wp-content/uploads/2021/11/KAPA_Toteutussuunitelma_FINAL.pdf