Kalasatamasta Pasilaan vartissa!

Suunnittelemme ja rakennamme uuden raitiolinjan ja kehitämme katuympäristöä.
Nihti-Kalasatama-Vallilanlaakso-Pasila -raitiolinjan reittikartta.

Hanke lyhyesti

Rakennamme Kalasataman ja Pasilan välille raitiotien sekä siihen kytkeytyviä katualueita, viherkaistoja, jalankulun ja pyöräilyn reittejä sekä kunnallistekniikkaa. Rataosuus on noin 4,5 kilometriä pitkä.

Tavoitteena on aloittaa radan liikennöinti syksyllä 2024. Valmistuessaan uusi raitiotieosuus tarjoaa sujuvan yhteyden reitille Nihti–Kalasataman keskus–Vallilanlaakso–Pasila ja yhdistää olemassa olevat raitiotie-, metro- ja lähijunaverkot toisiinsa.

Aikataulu

Nihdin esirakentaminen ja Pasilan alueen raitiotie- ja katumuutostyöt alkoivat kesällä 2021. Raitiotien ja Hermannin rantatien pohjoisosan kaupunkiympäristön rakentaminen aloitettiin vuoden 2022 alussa. Junonkadulla, Aallonhalkojalla ja Leonkadulla rakentaminen käynnistyy keväällä 2022. Vallilanlaaksossa työt alkavat vasta asemakaavan saadessa lainvoiman. Valmis raitiolinja on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2024 aikana.

Rakentamisen lohkojako ja aikataulu.
Rakentamisen lohkojako ja yleisaikataulu.

Kruunusillat-hankkeen toteutusvaihe on käynnissä osin samaan aikaan Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toteutusvaiheen kanssa. Hankkeilla on yhteisiä rajapintoja Nihdissä, mikä edellyttää yhteensovitusta niin suunnittelussa kuin rakentamisessakin. Nihtiin toteutetaan lisäksi molempia raitiotielinjoja palveleva sähkönsyöttöasema.

Hankkeen sisältö

Kalasatamasta Pasilaan -hanke muodostuu kahdesta osasta: 

Hankkeen jako perushankkeeseen ja liittyviin hankkeisiin.
Hankkeen jako perushankkeeseen ja liittyviin hankkeisiin.

Hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat tilavaraukset ovat lainvoimaisissa asemakaavoissa.

Raitiotien päällysrakenne jaksoittain. Asfalttia Pasilassa ja Kalasatamassa sekä risteyksissä, kivetystä Pasilassa ja Kalasatamassa, päältä ajettavaa nurmikiveä Pasilassa, Vallilanlaaksossa, Hermannin rantatiellä ja Sompasaaressa, viherraidetta Vallilanlaaksossa ja Hermannin rantatien pohjoisosassa.
Raitiotien päällysrakenne jaksoittain.

Taustaa

Kalasataman alue on ollut teollisuus- ja satamakäytössä 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Satama muutti Vuosaareen vuoden 2008 lopulla ja Kalasataman aluerakentaminen alkoi 2009. Rakentaminen tapahtuu vaiheittain ja se kestää 2030-luvun loppupuolelle.

Kalasatamassa asuu tällä hetkellä noin 9000 asukasta.  Alueelle on rakentumassa koteja yli 25 000 asukkaalle ja yli 10 000 työpaikkaa. Kalasataman alue tulee olemaan tiivistä kaupunkirakennetta ja kantakaupungin osa, joka tarvitsee myös korkealaatuisen joukkoliikennejärjestelmän ollakseen toimiva ja viihtyisä alue kaikille kaupunkilaisille. Raitiotiehen on varauduttu osayleiskaavavaiheesta lähtien. Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma valmistui alkuvuodesta 2018.

Tekijät

Hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat Sörkän spora- ja Karaatti-allianssit. Kummassakin allianssissa tilaajaosapuolia ovat Helsingin kaupunki ja Kaupunkiliikenne Oy (entinen HKL). Sörkan spora -allianssin palveluntuottajaosapuolet ovat Destia Oy, Destia Rail Oy, Sweco Finland Oy ja WSP Finland Oy. Karaatti-allianssin palveluntuottajaosapuolet ovat GRK Suomi Oy ja AFRY Finland Oy, joiden nimettyinä alihankkijoina toimivat Flou Oy ja maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy. Lisäksi hankkeessa toteutetaan YKT-osapuolten (Yhteinen Kunnallistekninen Työmaa), kuten Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) sekä useiden operaattoreiden johtosiirtoja ja uudisrakentamista.

Kalasatamasta Pasilaan -hanke: Helsingin kaupunki & Kaupunkiliikenne Oy, Sörkan spora ja Karaatti
Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen allianssit ja niiden tilaajaosapuolet.

Vastuullisuus

Hankkeessa noudatetaan seuraavia, koko elinkaaren kattavia, vastuullisuusperiaatteita: 

BREEAM Infrastructure on kansainvälinen kestävän kehityksen arviointimenetelmä, joka tarjoaa kriteeristön kestävän kehityksen arvioimiseen projekteissa sekä sertifiointia tulosten vahvistamiseksi ja viestimiseksi. Menetelmä mahdollistaa myös hankkeiden välisen vertailun. Kriteeristöä käytetään hankkeessa työkaluna, jolla pyritään kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien huomioon ottamiseen, vaikka kaikki päätökset ja valinnat eivät johtaisikaan kestävyyden kannalta parhaaseen vaihtoehtoon.

CEEQUAL-sertifioinnissa arvioitavat suunnittelun ja rakentamisen osa-alueet.

Taustaa

Hankkeeseen liittyvä päätöksenteko lyhyesti:

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toteutussuunnitelma

Toteutussuunnitelmassa kuvataan Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toteutusvaiheiden sisältö ja niiden tavoitekustannukset, hankkeen johtamisjärjestelmä, toteutustapa ja aikataulu. Lisäksi toteutussuunnitelmassa kuvataan kehitysvaiheiden sisältö ja tavoitekustannuksiin vaikuttaneet keskeiset tekijät.

Linkki toteutussuunnitelmaan: https://www.kalasatamastapasilaan.fi/wp-content/uploads/2021/11/KAPA_Toteutussuunitelma_FINAL.pdf