Pasilan ja Hermannin rantatien katusuunnitelmaluonnokset esittelyssä verkkotilaisuudessa 25. maaliskuuta

17.3.2021

Esittelemme Pasilan alueen ja Hermannin rantatien suunnitelmia verkossa järjestettävässä asukastilaisuudessa 25.3.2021 klo 17-19. Tilaisuus on jaettu kahteen osaan siten, että ensimmäisen tunnin aikana esittelemme Pasilan alueen liikennesuunnitelmia ja katusuunnitelmaluonnoksia ja toisen tunnin aikana Hermannin rantatien katusuunnitelmaluonnoksia. Lisäksi esittelemme tilaisuuden alussa koko hankkeen lyhyesti.

Katusuunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 24.3.– 6.4.2021 välisenä aikana Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat).

Kuva: Verkkotilaisuudessa esiteltävät katuosuudet.

Esittelyssä ovat seuraavat kadut ja suunnitelmat:

Tilaisuus on Teams Live -tapahtuma, johon pääset osallistumaan tämän linkin kautta: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E4N2JiNDktNGRlNy00YjBiLTkzNTUtNmE3ZjQyYTAwN2Qz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8af5b85-7fbd-44f2-945d-7593f3ddf9f4%22%2c%22Oid%22%3a%22f2c0046f-78df-4e86-a75d-80b2af7ef3ad%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Osallistujilta ei vaadita ennakkoilmoittautumista. Verkkotilaisuudessa voit esittää asiantuntijoille kysymyksiä tai kommentteja chatin kautta. Helsingin kaupungin verkkosivuilta löydät ohjeet, miten osallistut Teams Live -tapahtumaan: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/nain-osallistut-teamslive

Ennen katusuunnitelmien hyväksymistä ne asetetaan vielä katusuunnitelmaehdotuksina virallisesti nähtäville kahden viikon ajaksi Kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä (Työpajankatu 8) ja verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). Nähtävillä olo ajoittuu välille 5.–18.5.2021, jolloin osallisten on mahdollista antaa niihin muistutus. Tavoitteena on, että katusuunnitelmat hyväksyttäisiin kesäkuussa 2021.

Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirjeitse kyseisten katujen varsien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Lisäksi suunnitelmaehdotusten nähtävillä olosta tiedotetaan yleistiedoksiantona verkossa osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat.

Lisätiedot:

Hankkeen viestintä
info@kalasatamastapasilaan.fi
p. 040 592 7509

Suunnittelemme ja rakennamme uuden raitiotielinjan ja kehitämme katuympäristöä. Vuonna 2024 pääset linjan 13 kyydissä Kalasatamasta Pasilaan vartissa! Hankkeen toteuttavat yhdessä Helsingin kaupunki, HKL, Destia, Sweco, WSP, GRK ja AFRY.