Nihti

Mitä rakennetaan?

Nihdissä hankkeen toteuttaminen aloitettiin esirakentamisella, koska alueella ei ollut lainkaan valmista infrastruktuuria. Esirakentaminen sisältää pilaantuneen maaperän puhdistamista, pohjaolosuhteiden vahvistamista sekä rantamuurien ja kunnallisteknisten verkostojen rakentamista. 

Esirakentamisen jälkeen Nihdissä rakennetaan Konttisatamankatu, Konttinosturinkuja ja Sompasarenlaituri raitiotielinjan osalta pintavalmiiksi. Radan päällysrakenteena käytetään kivetystä, viherrataa ja asfalttia. Muilta osin nämä kadut tehdään vain pohjiltaan valmiiksi. Sama koskee myös kokonaisuudessaan Pinkkarinkujaa. Nihtiin rakennetaan lisäksi Kruunusillat-raitiotien kanssa yhteinen sähkönsyöttöasema.

Nihdin työmaalohkon alue.
Nihdin työmaalohkon alue.

Aikataulu

Toukokuussa 2022 alkoi katujen rakennekerrosten rakentaminen. Kesäkuussa päästiinn tekemään operaattoriputkituksia. Vuonna 2023 on vuorossa katujen kantavien kerrosten teko, kivityöt, vihertyöt, raiteet ja muu raitiotien tarvitsema tekniikka. Työt valmistuvat syksyllä 2023.

Voimassa olevat liikennejärjestelyt

Nihdin alue on Nihdinrantaa lukuunottamatta kokonaan ulkopuolisilta suljettua työmaata. Alueella on Kalastamasta Pasilaan -hankkeen lisäksi muitakin rakennushankkeita käynnissä.

Hyväksytyt katusuunnitelmat

Nihdin pohjoisosan katusuunnitelmat on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 5.5.2020. Suunnitelmat löytyvät täältä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2020-000403/kylk-2020-14/