Hankkeen pohjatutkimukset jatkuvat Hermannin rantatiellä

20.5.2021
Pohjatutkimusalue Hermannin rantatiellä
Tutkimusalue kartalla.

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen kairavaunuilla tehtävät pohjatutkimukset jatkuvat Hermannin rantatiellä. Töitä tehdään pääosin arkisin klo 7-18. Työt kestävät arviolta heinäkuun puoliväliin saakka. Tutkimusalue on esitetty kartassa.

Maaperätutkimusten aikana väliaikaisia liikennejärjestelyjä tehdään jalankulun ja pyöräilyn väylille, ajoradoille sekä kiinteistöjen alueille. Liikennettä ei katkaista missään vaiheessa, mutta käytössä olevia väyliä kavennetaan tarpeen mukaan. Työstä saattaa aiheutua hetkellistä melu- ja pölyhaittaa.

Pohjatutkimuksissa selvitetään maaperän laatua ja pilaantuneisuutta raitiotien suunnittelua ja rakentamista varten. Tietoja hyödynnetään muun muassa katujen ja raitiotien kantavuuden varmistamisessa ja kunnostustarpeen arvioinnissa. Riittävillä pohjatutkimuksilla varmistetaan raitiotien laadukas toteutus.

Hankkeella on lisäksi samalla alueella parhaillaan käynnissä koepaalutustyö, joka päättyy kesäkuun alussa, ja josta olemme tiedottaneet 19.4.2021 täällä.

Lisätiedot:

Jyri Erkkilä
Tutkimuspäällikkö
jyri.erkkila@sweco.fi
p. 040 866 4797

Hankkeen viestintä
info@kalasatamastapasilaan.fi
p. 040 592 7509

Suunnittelemme ja rakennamme uuden raitiotielinjan ja kehitämme katuympäristöä. Vuonna 2024 pääset linjan 13 kyydissä Kalasatamasta Pasilaan vartissa! Hankkeen toteuttavat yhdessä Helsingin kaupunki, HKL, Destia, Sweco, WSP, GRK ja AFRY.