Vallilanlaaksossa tehdään maaperätutkimuksia

3.12.2020
Maaperätutkimusten sijainti kartalla.
Maaperätutkimusten sijainti kartalla.

Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman (2018) mukaisella Vallilanlaakson ratalinjalla tehdään koekuoppia tiistaina 8.12. ja keskiviikkona 9.12. maaperän pilaantuneisuuden selvittämiseksi. Koekuopat täydentävät aikaisemmin tehtyjen selvitysten tuloksia maaperän haitta-ainepitoisuuksista. Kaivettavien koekuoppien likimääräiset sijainnit on esitetty kartalla.

Tutkimukset tehdään maaperän kunnostustarpeen arvioimiseksi sekä raitiotiejärjestelmän suunnittelun ja rakentamisen tarpeisiin. Koekuopista tehdään aistinvaraisia havaintoja ja niiden perusteella otetaan maaperänäytteitä. Koekuopat tehdään kaivinkoneella ja ne suljetaan heti, kun tarvittavat maanäytteet on otettu. Työstä aiheutuu kahden päivän ajan vähän melua ja lievää haittaa ulkoilureitin käytölle.

Lisätietoja:

Hankkeen viestintä, puh. 09 310 32426, info@kalasatamastapasilaan.fi