Testaamme erilaisia paalutyyppejä Hermannin rantatiellä

19.4.2021
Koepaalutuskentät Hermannin rantatiellä

Aloitamme koepaalutukset yhdeksällä koekentällä Hermannin rantatiellä välillä Vanha Talvitie–Hämeentie viikolla 17. Koepaalutus ja siihen liittyvät mittaukset kestävät noin kuukauden. Paalutusta tehdään arkisin klo 7–18 välillä yhdellä paalutuskentällä kerrallaan. Koepaalutus tapahtuu kadun itäpuolella nykyisten ajoväylien ulkopuolella karttakuvan mukaisilla alueilla.

Koepaalutuksessa käytetään teräsbetoni- sekä teräsputkipaaluja. Työstä aiheutuu tilapäisesti tärinää ja melua koekenttien läheisyydessä sijaitsevilla alueilla. Koepaalutuksista aiheutuu lisäksi jonkin verran työmaaliikennettä sekä tilapäisiä ja lyhytkestoisia liikennejärjestelymuutoksia.

Koepaalutusten avulla selvitämme paalujen asennettavuutta vallitsevissa maaperäoloissa sekä paaluilla saavutettavia kantavuuksia. Kertyvän tiedon avulla pystymme valitsemaan parhaiten kohteeseen sopivat paalutyypit varsinaista rakentamisvaihetta varten, sekä tarkentamaan hankkeen kustannusarviota. Paalutyypin valinnalla voimme vähentää rakentamisesta aiheutuvaa melua ja tärinää sekä hiilidioksidipäästöjä. Oikein valittu paalutyyppi säästää myös kustannuksia ja lyhentää läpimenoaikaa. Paalut jäävät osaksi pysyvää rakennetta.

Lisätietoja:
Kare Viljaranta
Työmaapäällikkö
kare.viljaranta@destia.fi
p. 040 635 2221