Koeajot

Ennen syksyn 2024 matkustajaliikenteen aloitusta tehdään koeajoja (mm. pimeä- ja hidasajot) sekä testataan kaikki radan tekniset järjestelmät. Pasilan osuus Pasilanraitiota lukuun ottamatta on jo otettu käyttöön 2.10.2023.
Koeajot käynnissä -kyltti varoittaa koeajoista raitiotien läheisyydessä.

Aikataulu

Koeajot käynnistyvät maanantaina 15.4. (vk 16). Käyttöönottotestijakso kestää arviolta noin 4–6 viikkoa, päättyen sunnuntaina 19.5. Koeajoja tehdään pääsääntöisesti päivisin klo 7–18 välisenä aikana. Koeajoja tehdään tarvittaessa myös lauantaisin ja sunnuntaisin. Yöaikaan tehtävät pimeäajot kestävät 1–2 yötä, ja niistä kerrotaan erikseen ajankohdan tarkentuessa. Alustava koeajoaikataulu on esitetty alla olevassa taulukossa.

ViikkoKoeajopäivät
0 (vk 16/2024)ma–su 15.–21.4.
1 (vk 17/2024)ma–su 22.4.–28.4.
2 (vk 18/2024)ma–su 29.4.–5.5.
3 (vk 19/2024)ma–su 6.5.–12.5.
4 (vk 20/2024)ma–su 13.5.–19.5.

Aikatauluun on varattu runsaasti varapäiviä ja aikaa mahdollisten havaittujen puutteiden ja/tai vikojen korjauksille. Tämä näkyy siten, että radalla ei joka päivä välttämättä liiku raitiovaunukalustoa. Radalla saattaa liikkua myös työkoneita, mönkijöitä ja kunnossapitokalustoa.

Millä alueilla koeajoja tehdään?

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen uusi raitiotieosuus on pituudeltaan n. 4,5 km. Koeajoalueena on koko uusi rataosuus välillä Nihti–Kalasatama–Hermannin rantatie–Mäkelänkatu. Lisäksi Pasilanraitiolla saatetaan tehdä lyhytkestoisia koeajoja ja ajetaan koko reitti Nihdistä Maistraatintorille.

Mitä koeajojen ja käyttöönottotestien aikana tapahtuu?

Koeajoissa ja testeissä pyritään havaitsemaan kaikki mahdolliset puutteet ja/tai viat sekä korjaamaan ne ennen raitiotiejärjestelmän luovutusta tilaajalle. Näin varmistetaan raitiotien häiriötön kulku matkustajaliikenteen aloittamisen yhteydessä. Koeajoviikkojen aikana testataan mm. seuraavia asioita:

Turvallisuus koeajojen aikana

Raitiotie liikennöi pääosin omalla kaistallaan, pois lukien Junonkadun, Leonkadun ja Pasilan sekaliikenneosuudet. Koeajojen aikana raitiovaunun läheisyydessä on liikenteenohjaus. Lisäksi koeajoalueelle asennetaan koeajoista varoittavia kylttejä.

Rata-alue on tarkoitettu ainoastaan raitiovaunuille. Radalla ei saa:

Yllä mainitut esimerkit ovat voimassa jo nyt ja koeajojen päättymisen jälkeenkin, sillä alueella liikkuu tällä hetkellä säännöllisesti työmaa-ajoneuvoja ja mittauskalustoa. Myöhemmin koeajojen päätyttyä alueella on mahdollisesti muuta koeliikennettä ja kuljettajien koulutusajoja.

Ylityspaikat

Ylityspaikat ovat paikkoja, joissa jalankulkijat ja pyöräilijät ylittävät raitiotien. Ylityspaikoilla ei ole suojateitä, ja väistämisvelvollisuus on jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä.

Ajolangoissa jännite, alituskorkeus 4,5 metriä

Jo ennen koeajojen alkua, viikolla 12/2024, raitiotien ajolankoihin kytketään 600 voltin (VDC) jännite.

Ajolankojen suurin sallittu alituskorkeus koko alueella on 4,5 metriä. Tätä korkeammilla ajoneuvoilla tai yhdistelmillä ei ole mahdollista alittaa ajolankoja. Tällaiset kuljetukset vaativat erityiskuljetusluvan, jonka hankkiminen on kuljetusyrityksen tai ajoneuvon kuljettajan vastuulla. Paikat, joissa on ajolankojen alitus (pohjoisesta etelään):

Raitiotien nopeus

Teknisesti suurin mahdollinen ajonopeus radalla on 70 km/h. Raitiotiellä ajetaan koeajojen aikaan maksimissaan 50 km/h nopeudella, joka on myös Kalasatamasta Pasilaan -raitiotien suurin tavoiteliikennöintinopeus. Käytännössä raitiovaunu kuitenkin liikkuu pääosin nopeudella 30–40 km/h, risteysalueilla ja kaarteissa hitaammin.

Voiko koeajoihin päästä mukaan?

Valitettavasti koeajoihin ei turvallisuussyistä voida ottaa mukaan hankkeen ulkopuolisia henkilöitä.

Milloin matkustajaliikenne alkaa?

Jos koeajot ja käyttöönottotestit sujuvat odotusten mukaan ja kriittisiä ongelmia ei havaita, raitiotie luovutetaan tilaajalle touko–kesäkuussa 2024. Tämä mahdollistaisi matkustajaliikenteen aloituksen syksyllä 2024. Liikennöinnin aloituspäätöksen tekee HSL, joka tiedottaa asiasta omilla kanavillaan.

Kuinka kauan kestää matka Kalasatamasta Pasilaan raitiovaunulla?

Lopullinen tarkka matka-aika selviää koeajojen valmistuttua. Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa kehitysvaiheessa tehtyjen simulointien perusteella matka Nihdistä Maistraatintorille (päätepysäkiltä päätepysäkille) kestäisi n. 17–18 min. Matka Kalasataman metroasemalta Pasilan asemalle kestäisi n. 12–13 min.

Mistä saan lisätietoja koeajoista?

Jos et löytänyt vastausta tältä sivulta, voit olla meihin yhteydessä palautelomakkeemme kautta: Ota yhteyttä Kalasatamasta Pasilaan -hankkeeseen (google.com).