Tilaisuudet

Tällä sivulla julkaistaan Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen tulevat tilaisuudet sekä aiemmin järjestettyjen tilaisuuksien materiaalit.

4.4.24 (klo 17:00–18:00)
Verkkoasukasinfo (Teams Live Event): Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen koeajojen aloitus

Tilaisuudessa kerrottiin Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen koeajojen aloituksesta, turvallisuudesta ja aikataulusta.

Tilaisuudessa esitetty materiaali (pdf) löytyy täältä.

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset

KysymysVastaus
1Mikä on raititotien suurin nopeus?Raitiotien suurin nopeus on 50 km/h. Raitiovaunun nopeusrajoitukset linjalla ovat: 15 km/h, 30 km/h, 40 km/h ja 50 km/h.
2Sisältävätkö keväällä tehtävät vihertyöt Haukilahdenkujan neljä katkaistua pihlajaa?Eivät sisällä. Pihlajien katkaisu ei liity Kalasatamasta Pasilaan -hankkeeseen. Kaikki hankkeen kyseiseltä alueelta kaatamat puut on poistettu kokonaan (kantoineen ja juurineen). Suurin osa uusista puista istutetaan ja on istutettu taimina.
3Kuinka äänekästä kiskojen hionta on? Erityisesti yöaikaan se saattaa häiritä.Kiskojen hionta suoritetaan hiontavaunulla, joka ei ole merkittävästi äänekkäämpi kuin linjaliikenteessä oleva raitiovaunu.
4Miksi linjan numero on 13?HSL on päättänyt linjanumeroinnista. Numerointilogiikalla varmistetaan linjanumeroiden riittävyys tuleville ratikoille.

Tietoa koeajoista löytyy hankkeen Koeajot-sivulta.

14.12.22 (klo 16:30–18:00)
Asukastilaisuus Mäkelänrinteen lukion auditoriossa (Mäkelänkatu 47, Helsinki): Vallilanraition ja siihen liittyvien järjestelyjen rakentaminen

Tilaisuudessa esiteltiin Vallilanraition rakentamisen aikataulu, työvaiheet sekä työnaikaiset jalankulun ja pyöräilyn reitit. Lisäksi kerroimme kiinteistökatselmuksista sekä rakentamisen ympäristö- ja vastuullisuusasioista.

Tilaisuudessa esitetty materiaali (pdf) löytyy täältä.

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset ovat alla. Tilaisuudessa esitetty havainnevideo on katsottavissa täällä.

https://youtu.be/tm_wM777q08

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset

KysymysVastaus
1Mitä voimme tehdä, että Kumpulanpuron pohja puhdistetaan?Käytännössä koko puron matkalle tulee uusi sorapohja lukuun ottamatta kahta nykyistä puistolampea Vallilanlaaksossa. Niiden kunnostustapa määritetään työn aikana, kun selviää esim. mahdollinen maaperän pilaantuneisuus.
2Miksi Vallilanlaaksoon ei tule pysäkkiä?Vallilanlaakson alueella ei ole merkittävää maankäyttöä kuten asutusta. Myös urheilukenttien ja muun virkistyskäytön luoma kysyntä on hyvin vuodenaikasidonnaista ja esim. talvella käyttäjiä on vähemmän. Pysäkki kasvattaa matka-aikaa ja sillä on olennainen vaikutus joukkoliikenteen kilpailukykyyn. Matka-aika vaikuttaa myös liikennöinnin kustannuksiin. Tässä tapauksessa potentiaalinen matkustajien määrä ei perustele pysäkin lisäämistä. Mäkelänkadun varren nykyiset raitiovaunu- ja bussipysäkit ovat kohtuullisen kävelymatkan päässä jalkapallokentältä. Vaikka uudet pysäkit eivät ole nykyistä lähempänä Kumpulan asutusta, toteutettava raitiotieyhteys tarjoaa alueelta nykyistä paremmat yhteydet.
3Mikä on raitiovaunun ajonopeus Vallilanlaaksossa?Nopeus on 40 km/h, paitsi uuden rakennettavan sillan kohdalla se on 30 km/h.
4Miten varmistetaan, ettei louhinnasta tule vaurioita ympäristön rakennuksiin?Ulkopuolinen, riippumaton Forcit Consulting Oy suorittaa kiinteistöjen katselmukset alueella, jonka se on määrittänyt riskikartoituksen perusteella. Forcit on määrittänyt myös kiinteistöille tärinäraja-arvot, joita työmaa ei saa ylittää. Tärinää seurataan Forcitin määrittämiin rakennuksiin sijoitettavilla tärinämittareilla. Myös tärinämittaus tehdään Forcitin toimesta.
5Miten päiväkodit otetaan huomioon louhinnoissa?Louhintaa ei tehdä päiväkotien päiväuniaikaan.
6Miten turvallisuus varmistetaan raitiotien ylityskohdissa?Villa Novillan kohdalle tulee liikennevalot. Jyrängöntiellä on varaus liikennevaloille. Jyrängöntie on hyvin vähäliikenteinen.
7Työmaa näyttää ottaneen myös Mäkelänrinteen uintikeskuksen ja Isoniitynkadun välisen nurmialueen käyttöönsä.Sinne rakennetaan parhaillaan työmaatukikohtaa. Tukikohta-alue ennallistetaan rakentamisen päättyessä.
8Hämeentien sillan alla olevan skeittipuiston käyttäjät häiritsevät siirtolapuutarhan asukkaita. Tehdäänkö sille kohdalle mitään?Hankkeessa ei tehdä skeittipuistolle mitään toimenpiteitä.
9Paalutukset alkavat tammikuussa. Eräs taloyhtiö haluaa tietää, kuka maksaa katselmukset myöhemmin. Louhinnoista ei ole tullut tiedotteita taloyhtiöille. Isännöitsijälle on lähetetty tieto vain tästä tilaisuudesta.Hankkeen palkkaama puolueeton konsultti (Forcit) tekee katselmukset hankkeen kustantamana alueella, jonka konsultti on määrittänyt katselmusalueeksi. Katselmusalueen määritys perustuu maa- ja kallioperätietoihin sekä rakennusten etäisyyteen, perustamistapaan, ikään ja rakentamistapaan. Konsultti on katselmuksiin liittyen yhteydessä suoraan taloyhtiöihin (isännöitsijä). Arvioimme katselmusalueen laajuuden vielä uudelleen Forcitin kanssa ja informoimme taloyhtiöitä, jos katselmusalueen rajaukseen tulee muutoksia. Hankkeen viestintä informoi tulevista työvaiheista etukäteen omilla kanavillaan sekä lähettää tietoa myös suoraan isännöitsijöille.
10Urhea-hallin rakentamisen yhteydessä työmaaliikenne käytti paljon jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettuja väyliä. Miten tässä hankkeessa on tarkoitus hoitaa työmaaliikenne?Työmaa-ajoon ei käytetä puiston raitteja. Työmaalla on erilliset reitit käytössä.
11Miten estetään, ettei raitiotietunneliin mene ihmisiä? Tuleeko putkitettavien puro-osuuksien suuaukoille kulkuesteet?Putkitettavien puro-suuksien suuaukoille tulee välpät, jotka estävät sisäänpääsyn. Tunneli on leikkauksessa, mutta sinne pääsyä ei voi mitenkään estää, jos joku sinne haluaa mennä.
12Rakentamisen vuoksi kaadetaan paljon puita. Milloin puisto on sen näköinen kuin havainnevideossa?Noin 20 vuoden päästä puistossa on melko korkea puusto. Uusilla istutuksilla tehdään se, mikä pystytään. Puistoon istutetaan monenkokoisia taimia.
13Mitä tapahtuu puistossa nykyisin olevalle puusillalle?Puusilta säilyy.
14Mikä on puistosuunnitelmasta tehdyn valituksen vaikutus puistoraittien rakentamiseen?Puistoraitteja lähdetään rakentamaan kaupunkiympäristölautakunnassa hyväksytyn puistosuunnitelman mukaisesti. Valituksenalaisen raitin osalta rakentamista ei vielä aloiteta.
15Mitä muita sellaisia suunnitelmia alueelle on tiedossa, joihin vaikuttamisen aika on juuri nyt tai tulossa?Hankkeella ei ole tiedossa muita suunnitelmia. Asiasta kannattaa kysyä kaavoittajalta.
16Miten huomioidaan räjäytystyöt, Urheaa räjäyteltäessä on tippunut tavaroita seiniltä?Rakentamisessa noudatetaan ulkopuolisen louhintakonsultin määrittämiä tärinäraja-arvoja. Mahdolliset vahingot käsitellään tapauskohtaisesti Forcitin asiantuntijan arvioin pohjalta.
17Onko tutkittu, miten pakokaasut lisääntyvät, kun puita on kaadettu ja Mäkelänkadulta poistetaan ajorata?Mäkelänkadulta ei tämän hankkeen yhteydessä poisteta ajokaistoja. Mäkelänkadun päähän istutetaan uusia puita. Puisto on lisäksi osin kumpareen takana Mäkelänkatuun nähden.
18Yksi taloyhtiö on teettämässä omaa kiinteistökatselmusta. Onko se virallinen?Etukäteen ei ole mahdollista arvioida taloyhtiön teettämän katselmuksen virallisuutta. Hanke tukeutuu louhintaan liittyvissä asioissa riippumattomaan konsulttiin (Forcit).
19Kun arvioidaan hankkeen vaikutuksia esim. luonnon monimuotoisuuteen, vertailuvuosi pitäisi olla 2012. Mitä vuotta hanke käyttää vertailussa.Hankkeessa on tehty lähtötilanteen inventointi (kasvillisuus-, luontotyyppi-, vieraslaji-, liito-orava- sekä linnustoselvitykset) heti sen käynnistymisen jälkeen vuonna 2020. Se on siis vertailuvuosi, koska inventointeja ei ole mahdollista tehdä takautuvasti. Hankkeessa poistetaan merkittävässä määrin vieraslajeja, mikä on luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvä. Lisäksi hankeessa tehdään monimuotoisuutta parantavia istutuksia ja muita toimenpiteitä kuten esim. Kumpulanpuron kunnostusta.

21.6.22 (klo 16:30–18:30)
Asukastilaisuus Tilastokeskuksen auditoriossa (Työpajankatu 13, Helsinki): Vallilanlaakson katu- ja puistosuunnitelmaluonnosten esittely

Tilaisuudessa esiteltiin Vallilanlaakson katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksia ja Mäkelänkadun liittymäalueen katusuunnitelmaluonnos. Lisäksi esiteltiin hankkeen vastuullisuustyötä sekä alustava rakentamisaikataulu työvaiheineen.

Tilaisuudessa esitetty materiaali (pdf) löytyy täältä.

2.12.21 (klo 17–19)
Asukasinfo: Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toteutusvaiheeseen siirtyminen ja rakentamisen aloitus tammikuussa 2022

Tilaisuudessa kerrottiin hankkeen toteutusvaiheeseen siirtymisestä ja rakentamisen aloittamisesta tammikuussa 2022.

Tilaisuudessa esitetty materiaali (pdf) löytyy täältä.

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset
KysymysVastaus
1Sörnäistentunneli kulkee suoraan Sörnäistenkadun varrella sijaitsevien talojen alta. Miten louhintatyöt tulevat näkymään/kuulumaan/tuntumaan näiden talojen asukkaille? Koska louhintatyöt olisivat alustavasti käynnistymässä?Hankkeen yhteydessä rakennetaan 20–40 metriä tunnelia ja pysytään pääsääntöisesti Hermannin rantatiellä. Talojen alle ei mennä. Louhintatyöt alkavat aikaisintaan syksyllä 2022.
2Miten raitiotie liittyy Hämeentien siltaan?Raitiotie alittaa Hämeentien sillan nykyisen ajoradan ja pyörätien eteläpuolelta. Yhteyttä sillan päälle ei siis ole.
3Miten raitiotie liityy 0-Jokeriin?Tämänhetkisissä luonnoksissa Jokeri 0 kulkee Kalasataman keskuksen kohdalla Itäväylän tasolla eli ylittää Kalasataman raitiotien eri tasossa. Vaihtoyhteys linjojen välillä on.
4Miten pitkään Hermannin rantatie on remontissa kaiken kaikkiaan?Valmistelevat työt Hermannin rantatiellä on aloitettu ja varsinainen rakentaminen alkaa tammikuussa -22. Valmista on kesään -24 mennessä.
5Osio 2B on merkitty alkamaan 4/2023. Pitääkö tämä paikkansa vai pitäisikö lukea 4/2022?Tämä pitää paikkaansa. Työt lohkolla 2B eli Hermannin rantatien ja Leonkadun liittymän ja Vanhan talvitien liittymän välisellä alueella alkavat vasta vuonna 2023. SRV:llä on käynnissä tornitalohanke, jonka vuoksi työt 2B:llä eivät voi alkaa vuonna 2022.
6Milloin KHO:n päätöstä Vallilanlaakson kaavasta odotetaan? Milloin sen osan suunnittelu saadaan työn alle?Toiveissa on päätös alkuvuodesta 2022. KHO:n aikatauluistahan ei voida varmuudella tietää. Suunnittelua joka tapauksessa jatketaan vuoden 2022 alusta, jotta hanke voi pysyä aikataulussaan.
7Kiinnostaisi tietää tuon Villa Novillan kohtalosta, lienee nyt tyhjillään? Onko sen tulevaisuudesta kenties jotakin suunnitelmia?Hankkeella ei valitettavasti ole tietoa mahdollisista Villa Novillaa koskevista suunnitelmista kaupungilla.
8Vallilanlaaksossa ei ihan lähellä ole asutusta, mutta esim. urheilukenttiä olisi voinut palvella omalla pysäkillä. Tällä hetkellä kentille tuodaan lapset autoille hyvin pienelle parkkialueelle. Raitiovaunupysäkki kenttien lähellä voisi vähentää tätä autoliikennettä.Pysäkillä Vallilanlaaksossa olisi varmasti käyttäjänsä. Ylivoimainen valtaosa matkustajista ei kuitenkaan ole sitä käyttämässä. Haitta heille olisi suhteettoman suuri hyötyihin nähden.

Radanrakentajantien pysäkki kuitenkin siirretään Mäkelänkadun risteyksen viereen, joten sieltä on alle puolen kilomerin kävelymatka jalkapallokentille.
9Onko lyhytnäköisellä päätöksellä rakentaa Sörnäistentunneli jotain vaikutusta tämän hankkeen aikatauluun?Hankkeen aikataulussa on koko ajan varauduttu Sörnäistentunnelin pohjoispään rakentamiseen. Eli ei muuta aikataulua.
10Kauanko paalutus kestää lohkoilla 3A ja 3B?Tämänhetkisen aikataulun mukaan Hermannin rantatien paalutus kestää koko vuoden 2022. Paalutukset valmistuisivat siis vuosien 2022 ja 2023 vaihteeseen mennessä.
11Nylanderinpuisto, tuhotaanko sekin?Nylanderinpuistossa toteutetaan puiston rakentamista ja mm. Kumpulanpuron uoman muokkausta.
12Kuinka paljon meteliä ja mihin aikoihin rakentamisesta tulee Leonkatu/Junonkatu alueella?Rakentamistyöt ajoittuvat 7–18 väliselle ajalle. Alueella ei tehdä merkittävää melua aiheuttavaa työtä kuten paalutustöitä.
13Onko Vallilaan tulossa lisää liikuntamahdollisuuksia tämän hankkeen mukana? Esim. ulkokuntosalia?Tämän hankkeen suunnitelmissa ei ole ulkoliikuntasalia.
14Jäikö Aallonhalkojan työt ja aikataulu esittelemättä?Aallonhalkojan työt ajoittuvat tämän hetkisen suunnitelman mukaan vuodelle 2023. Nyt pidetyssä infossa esiteltiin tammi–toukokuussa 2022 tehtäviä tai aloitettavia töitä. Tilaisuuksia tullaan jatkamaan koko hankkeen ajan, ja Aallonhalkojaa käsitellään lähempänä sen rakentamisen aloitusta.
15Tuleeko uintikeskuksen pysäkki Mäkelänkadun keskelle vai länsipuolelle?Pysäkki tulee Mäkelänkadun länsipuolelle Radarankentajantien varrelle.
16Meneekö Vallillanlaakson rata vanhalla ratapohjalla?Vallilanlaaksoon suunniteltu uusi raitotieosuus kulkee suurimmalta osin vanhan ratapohjan päällä.
17Jos Vallilanlaakson raitiotie rakennetaan, onko vielä mahdollisuus luopua nurmipinnasta, jotta pelastustietä varten ei tarvitsisi rakentaa raskasta baanaa.Raitiotien rakentamisen mahdollistava asemakaava, joka on tällä hetkellä korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä, edellyttää radalle nurmipinnan. Eli rata on rakennettava nurmipintaisena. Nurmipinnalla on myös melua vaimentava vaikutus ainakin sulan maan aikaan.
18Mitä tehdään meluhaittojen vähentämiseksi? Tässä kuitenkin paljon asutusta reitin varrella.Töistä aiheutuvia meluhaittoja säädellään työaikojen rajoituksilla. Paalutuksia tehdään vain arkisin klo 7–18. Erilaisia melunhallintaratkaisuja on selvitetty, ja esim. Pasilaan on hankittu meluntorjuntamattoja porausmelua peittämään. Paalutusten osalta meluntorjunta on hankalaa, koska paalutuskoneen lyöntivasara on 15–20 metrin korkeudessa.
19Voisiko myös muiden osioiden meluisimpien työvaiheiden kuten paalutuksen kestosta saada vielä tarkempaa tietoa. Missä vaiheessa kalenteria meluisimmat työt tehdään, kauanko ne kestävät, ja mihin kelloaikoihin työt ajoittuvat?Paalutuksia tehdään arkisin klo 7–18 välisenä aikana. Paalutus on eniten melua aiheuttava työvaihe, joka on tavoitteena saada päätökseen Hermannin rantatiellä vuoden 2022 loppuun mennessä. Nihdissä, Aallonhalkojalla, Junonkadulla ja Leonkadulla sekä Pasilassa kadut ovat jo melko valmiita raitiotien näkökulmasta. Em. alueilla ei tarvitse paaluttaa.
20Vaikuttaako rakentaminen lohkolla 2A vuonna 2022 bussin 59 liikennöintiin?Vaikuttaa, mutta ei ole vielä tarkkaa tietoa miten. Todennäköisesti reittiä joudutaan hieman muuttamaan työmaajärjestelyjen vuoksi. Asiasta tiedotetaan, kun mahdolliset reittimuutokset ovat selvillä.
21Vastaus urheilukenttien pysäkin pois jättämisestä on matka-aikahyötylaskennalla perusteltua hömppää. Ainoa hyöty radasta voisi olla juuri urheilukenttien villin puistopysäköinnin poistuminen. Onko muita perusteluja kuin matka-aikahyöty?Vaikka matka-aikahyötyjen laskennalla on omat rajoitteensa, matka-ajalla on kuitenkin olennainen vaikutus joukkoliikenteen kilpailukykyyn. Matka-aika vaikuttaa myös liikennöinnin kustannuksiin. Tässä tapauksessa potentiaalinen matkustajien määrä ei yksinkertaisesti perustele pysäkin lisäämistä.
22Jos uintikeskuksen pysäkki tulee Mäkelänkadun länsipuolelle, mennäänkö kadun yli suojateitä pitkin kuten nykyään itäsuunnasta tultaessa?Mäkelänkadun yli mennään valo-ohjattuja suojateitä kuten nytkin. Mäkelänkadun ratikkapysäkit siirtyvät risteyksen pohjoispuolelle vaihtojen parantamiseksi ja samalla eteläpuolen suojatie siirtyy lähemmäs risteystä (eli pohjoiseen).
23Siistitänkö uintikeskuksen takana oleva puron ympäristön ryteikkö?Vallilanlaakson osalta hankealue rajoittuu uintikeskukseen siten, että myös uintikeskuksen ympäristön puistoalueita tullaan kunnostamaan.
24Onko allianssisopimuksessa varauduttu siihen, että Vallilanlaakson raitiotietä ei rakenneta?Vallilanlaakson osalta allianssi on kehitysvaiheessa, joka pitää sisällään suunnittelutyötä sekä rakentamisen aikataulujen ja tavoitehinnan määrittelyn.

Toteutusvaiheeseen ja rakentamiseen tullaan siirtymään siinä vaiheessa, kun Vallilanlaakson asemakaava saa lainvoiman ja suunnitelmavalmius on riittävä. Tämän hetken arvio toteutusvaiheeseen siirtymiselle on vuoden -22 lopulla.
25Mitenkä tuo Villa Novillan vieressä oleva puistoalue pystytään pitämään mahdollisimman rauhallisena alueena?Muutaman minuutin välein kulkevien raitiovaunujen vaikutus ympäristön rauhallisuuteen on melko pieni. Koko puistosta laaditaan suunnitelma raitiotien suunnittelun yhteydessä.
26Eli vuoden verran arkisin 7–18 on häiritsevää meteliä? Aikamoista.Valitettavasti Hermannin rantatiellä näin on. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat Sörnäistenkadun, Saarenkadun ja Haukilahdenkujan Hermannin rantatien välittömässä läheisyydessä sijaitseviin asuntoihin.
27Tuleeko Vallilanlaaksoon pysäkki? Toivottavasti.Vallilanlaaksoon ei tule pysäkkiä, koska käyttäjiä olisi melko vähän suhteessa ohi matkustavien määrään. Radanrakentantien pysäkki kuitenkin siirretään lähemmäksi Mäkelänkadun risteyksen yhteyteen.
28Muuttuuko Vallilan ja Arabian väli paremmaksi kävely-ympäristöksi? Nykyisellään kamala.Hermannin rantatietä uusitaan vähemmän maantien kaltaiseksi ja viihtyisyyttä lisätään mm. istutuksilla. Myös Nylanderinpuistoa Hämeentien itäpuolella sekä siirtolapuutarhan ja Hämeentien sillan väliin jäävää puistoaluetta parannetaan.
29Onko asukkailla vielä mahdollisuus vaikuttaa urheilukenttien pysäkin saamiseksi?Hankkeen puolesta rakennettavat pysäkit on lyöty lukkoon, eli ei valitettavasti voi vaikuttaa.
30Vallilanlaakson pysäkeistä: Kumpulan kampuksen pysäkki kai kuitenkin on käytännössä laaksossa / siirtolapuutarhan reunalla? Vai ymmärsinkö kartan väärin?Pysäkki tulee Hämeentien itäpuolelle. Kartta on tältä osin valitettavasti hiukan virheellinen. Pysäkiltä on kuitenkin verrattain lyhyt kävelymatka laakson itäosiin ja siirtolapuutarhalle.
31Miten niin ei voi vaikuttaa (Vallilanlaakson pysäkkiin), jos toteuttamisvaiheessa vielä ei edes olla?Pysäkin tarpeellisuutta on arvioitu sekä yleissuunnitelmavaiheessa että uudelleen toteutushankkeessa. Hankkeen puolesta ratkaisu on nyt tehty.
32Tuleeko uintikeskuksen takana olevalle osuudelle kävelytie radan varteen?Radan varrelle tulee pyöräliikenteen baana sekä jalankulkuväylä.
33Millä keinolla Koskelan varikolle menneään jos Haukilahdenkadun rataa ei rakenneta?Kruunusiltojen valmistumiseen asti voidaan ajaa Sturenkadun kautta Itä-Pasilaan ja sieltä Kalasataman raitiotielle. Vaikka tästä tulee tuntuva ylimääräinen kierros, sen ajaminen maksaa vuositasolla vähemmän kuin Haukilahdenkadun radan rakentaminen maksaisi.

Haukilahdenkadulla tarvittaisiin iso remontti, koska siellä on kunnallistekniikkaa radan tiellä. Vaihteet ovat myös melko kalliita ja kuluvia osia. Kruunusiltojen valmistuttua olisi mahdollista ajaa Nihdin varikkovuoroja myös Mikonkadun kautta kääntyen. Silloinkin saattaa kuitenkin olla yksinkertaisempaa ajaa varikkovuorot Pasilan kautta.
34Mitäs kun pandemia jatkuu tai tulee toinen eikä voi käyttää julkisia kulkuvälineitä?Hanke ei valitettavasti voi vaikuttaa pandemian jatkumiseen tai uusien syntymiseen. Toiveissa on, että vuonna 2024 ei ole käynnissä olevaa pandemiaa.
35Olisiko sittenkin syynä se, että Haukilahdenkadun rata olisi yhteys Sturenkadun reitille Kalasatamasta Pasilaan?Haukilahdenkadun radan rakentaminen maksaisi 5–10 miljoonaa euroa. Kun rata ei ole suunnitellun liikennöinnin kannalta perusteltu, ei siihen myöskään kannata investoida näin merkittävää summaa. Teknisesti rata on mahdollista rakentaa myöhemmin, jos sille tulisi tarvetta.
36Kruunusillat-hanke meni yli että heilahti eurojen suhteen, mitenkä tämän hankkeen osalta arvio?Kalasataman raitiotien lokakuussa hyväksytty enimmäiskustannus on pysynyt samana kuin yleissuunnitelmassa.
37Miten taataan, että lapset pääsevät turvallisesti Villa Novillan kohdalla urheilukentille Kumpulantaipaleelta ja kasvitieteellisen aidan vieren kävelyraitilta?Villa Novillan kohdalle tulee liikennevalo-ohjattu ylitys.
38Erittäin tervetullut yhteys, kiitoksia tästä. Milloin on tällä tietoa neitsytmatka aikaisintaan?Kaupallisen liikenteen aloitus on kesällä 2024.
39Millainen tulee olemaan linjaus Mäkelänrinteessä, sekä ratikka että pyötä ja kävellytiet?Tarkempi suunnittelu käynnistyy vuoden 2022 alussa. Pääpiirteissään ratkaisut perustuvat yleissuunnitelmaan, jonka mukaisena asemakaavakin on laadittu.
40Kuinka pitkä on ratikan jarrutusmatka lehtikelillä?Raitiovaunuilla on erikseen normaalit käyttöjarrut ja hätäjarruna toimiva sähkömagneettinen kiskojarru, johon liukkaus ei juurikaan vaikuta. Hätäjarrua kuitenkin käytetään vain pakottavassa tilanteessa, koska äkillinen hidastus saattaa kaataa seisovia matkustajia.

Normaalijarrutuksen pysähtymismatka 40 km/h nopeudesta on reaktiaikoineen 88 metriä. Hätäjarrutuksella vastaava jarrutusmatka on 44 metriä. Kuljettajan näkemä rataa eteenpäin mitoitetaan normaalijarrutuksen mukaan ja kuljettaja sovittaa aina vaunun nopeuden tilanteen mukaan.
41Mitkä ovat nurmiratikan hoitokustannukset?Nurmiradan hoitokustannuksista ei ole vielä toteutunutta tietoa. Nurmikoiden leikkaamisen kustannukset ovat yleisesti kohtuullisen pieniä, jos niitä ei kastella. Suunnitteluratkaisujen lähtökohtana on, ettei nurmirataa kasvuunlähtövaiheen jälkeen tarvitsisi kastella.
42Onko nurmiradan kustannuksissa huomioitu, se että rinnalle tarvitaan paloauton kestävä pelastustie, joka markkinoidaan baanana?Hankkeen suunnittelu ja rakentaminen tulee työllistämään arviolta 400–500 ihmistä, mukaan lukien suunnittelijat, rakentajat ja näiden aliurakoitsijat ja konsultit. Henkilömäärä vaihtelee merkittävästi hankkeen eri vaiheissa.10.8.21 (klo 17–18)
Asukasinfo: Pasilan katu- ja raitiotierakentaminen

Tilaisuudessa esiteltiin Pasilassa elokussa 2021 sekä myöhemmin tehtäviä töitä, niiden aikataulua ja vaikutuksia.

Tilaisuudessa esitetty materiaali (pdf) löytyy täältä.

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset
KysymysVastaus
1Vaikuttaako tämä Ilmalan raitotien rakentamiseen tai liikennöintiin?Rakentamiseen ei näillä näkymin vaikuta, eli Ilmalan raitiotie voidaan avata syksyllä 2022. On kuitenkin todennäköistä, että kesällä 2023 joko tulee liikennekatko tai Ilmalaan kulkee väliaikaisesti esim. linja 2 Eläintarhan suunnalta.
2Miten Länsi-Pasilasta pääsee jatkossa nopeimmin /suorinta reittiä ratikalla keskustaan?Eteläisemmistä osista edelleen linjalla 2, joka palvee uutta Palkkatilanportin pysäkkiä Pasilansillan eteläpuolella.

Pohjoisemmista osasta linjalla 9, joka palvelee nykyistä Esterinportin pysäkkiä ja tulevaa uutta pysäkkiä lähempänä Isoa Pajaa. Linja 9 kulkee silloin myös suoraan Asemapäällikönkadun kautta kohti Teollisuuskatua. Kävelymatkat ovat toki pidempiä kuin Pasilanraitiolle, mutta vielä kohtuullisia.

Vaihtoehtoisesti voi vaihtaa Pasilan asemalla junaan. Sinne pääsee myös Pasilanraitiolta Maistraatintorin pysäkiltä.Linjaston lopputilanteesta ja välivaiheista HSL:llä on myös vuorovaikutteinen kartta. https://ratikkakartta2030.hsl.fi/#kalasatama-pasila-2024.

22.6.21 (klo 17–18)
Asukasinfo: Nihdin esirakentaminen

Tilaisuudessa esiteltiin Nihdissä heinäkuussa 2021 alkavia töitä sekä niiden aikataulua ja vaikutuksia.

Tilaisuudessa esitetty materiaali (pdf) löytyy täältä.

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset
KysymysVastaus
1Mitä vaikutuksia Sörnäistentunneliin varautumisella on hankkeeseen? Lisääkö se kustannuksia / epävarmuuksia / kestoa?Tässä vaiheessa Sörnäistentunnelista syntyy jonkin verran suunnittelukustannuksia. Kaupunginvaltuusto päättää näillä näkymin syksyllä, varaudutaanko tunneliin rakentamalla sen suuaukko hankkeen yhteydessä. Samalla hyväksyttäisiin kustannusarvio. Hankkeen kokonaisaikataulua suuaukon rakentaminen tai rakentamatta jättäminen ei muuta.
2Ja vielä jatkokysymyksenä: mikäli valtuusto toteaa, että Sörnäistentunnelin rakentaminen on vastoin kaupungin strategiaa, onko varauksen poistumisella jotain vaikutusta? Tulevatko erilaiset rakennevaihtoehdot (tunneli / ei tunnelia) ja niiden havainnekuvat & vaikutukset muuhun ympäristöön päätöksen lähestyessä julkisesti näkyviin?Jos valtuusto päättää, että tunneliin ei varauduta, suuaukkoa ei rakenneta. Hermannin rantatien perustukset tunnelin alueella ovat silloin hieman erilaiset. Joka tapauksesssa Hermannin rantatie rakentuu tässä vaiheessa 2+2-kaistaisena. Jos tunnelia ei rakenneta, se myöskin jää 2+2-kaistaiseksi.

Selvitämme, minkälaista päätöksentekoaineistoa tunnelista on suunnitteilla syksyksi.
3Oliko niin, että Aallonhalkojalle on tulossa katupuusto jahka nämä työt on tehty? Mitä tietöitä raitiotie vaatii Aallonhalkojalla?Aallonhalkojalle on tulossa katupuut rannan puolelle. Aiemmissa rakennusvaiheissa on jo toteutettu raitiotietekniikkaa lukuun ottamatta muut työt. Sinne tullaan siis rakentamaan varsinainen raitiotie ja sen ajolangat. Aallonhalkojan rakentaminen ajoittuu vuosille 2022-2023, ja suunnittelu on vielä osittain kesken. Katurakentamisen toteuttaja puiden ja katuympäristön osalta on vielä auki.
4Miten hiilikasojen poistuminen liittyy Nihdin projektiin?Hanasaaren hiilivaraston poistuminen ei liity Nihdin rakentamiseen.
5Vaikuttaako hiilivoimalan sulkeutumisen aikaistuminen Merihaansillan valmistumisaikatauluun?Tästä meillä ei toistaiseksi ole tietoa. Kruunusillat-hanke arvioinee Merihaansillan rakentamisaikataulua uuden tiedon valossa.
6Miten Teollisuuskadun kaavoitusaikataulu liittyy Kalasatamasta Pasilaan -projektiin, sehän on suorin yhteys Kalasatamasta Pasilaan?Teollisuuskadun kaavoitus ei suoranaisesti liity Kalasatamasta Pasilaan -hankkeeseen. Teollisuuskadun kaavoitus on pidemmän tähtäimen kehittämistä, kun Kalasatamasta Pasilaan on jo toimeenpanovaiheessa.
7Miten Nihdin esirakentaminen liittyy Kruunusiltojen, mm. Finkensillan rakentamiseen?Nyt käynnistyvä esirakentaminen ei sisällä Kruunusiltojen siltojen päitä, jotka Kruunusillat-hanke toteuttaa. Kruunusillat-raitiote käyttäisi kuitenkin itä-länsisuunnassa samaa katua (Konttisatamankatu) ja raiteita. Konttisatamankadun rakenteet tehdään osana esirakentamista.

25.3.21 (klo 17–19)
Pasilan ja Hermannin rantatien katusuunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus

Katusuunnitelmaluonnokset olivat esillä ajalla 24.3.–6.4.21 Varsinaiset katusuunnitelmat olivat nähtävillä 5.–18.5.21, ja kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi ne 15.6.21 (päätöstiedote, kohdat: 11, 12 ja 14).

Tilaisuudessa esitetty materiaali (pdf) löytyy täältä.

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset

Kysymykset ja niiden vastaukset on esitetty siinä järjestyksessä kuin ne tilaisuudessa esitettiin.

KysymysVastausAlue (Pasila, Hermannin rantatie, muu)
1Paranevatko Hermannin Rantatien ylitysmahdollisuudet kävelijöille?Kaikki katuliittymät valo-ohjataan ja kaikille haaroille tulee suojatiet. Lisäksi kahden ratikkapysäkin päähän tulee valo-ohjatut suojatiet. Mikäli Sörnäistentunneli toteutetaan ja Hermannin rantatie muutetaan 1+1-kaistaiseksi, niin kadunylitys helpottuu hieman.Hermannin rantatie
2Milloin rakennustyöt alkavat tämän hankkeen osalta Nihdin päässä?Nihdin osalta rakennustöiden on tarkoitus alkaa elokuussa 2021. Valmistelevia töitä saatetaan aloittaa kesä-heinäkuussa.Muu
3Koska on tarkoitus alkaa Asemapäällikönkadulla rakennustyöt raitiolinjojen osalta?Asemapäällikönkadulla työt alkavat tämän hetken arvion mukaan keväällä -22.Pasila
4Voisiko Radanrakentajantielle tehdä kulkumuotoerottelun yhdistetyn pyörätie+jalkakäytävän sijaan? Ratamestarinkadun ylityksessä erottelu kuitenkin tulisi olemaan.Radanrakentajantie on lähinnä paikallinen yhteys, eikä rakenteellista erottelua ole katsottu tarpeelliseksi. Asemapäällikönkatu on alueen pääyhteys, johon tulee yksisuuntaiset järjestelyt. Ratamestarinkadulle Radanrakentajantieltä pohjoiseen tutkitaan yksisuuntaistamisia myöhemmässä vaiheessa.Pasila
5Tuleeko Radanrakentajantielle pysäkki molempiin suuntiin?Tulee. Toinen pysäkkilaituri sijaitsee puistoalueella olevalla jalkakäytävällä (kuten nykyinenkin), joten sitä ei esitetä katusuunnitelmassa väritettynä.Pasila
6Mahtuisiko Asemapäällikönkadun laajennettaville viherkaistoille uudet puut kaadettavien tilalle?Puita ja muuta katuvihreää pyritään saamaan mahdollisimman paljon. Asemapäällikönkadun suunnitelma on vielä liikennesuunnitelmatasolla ja katuvihreän osalta suunnitelma tarkentuu. Radan rakentamisen vuoksi on kuitenkin selvää, että osa puista kaadetaan.Pasila
7Istutetaanko uudet puut suurikokoisina vai taimina?Kaikki puut istutetaan taimina. Taimien kokoja mietitään vielä.Pasila
8Miten pyritään rakenteellisesti estämään luvaton läpiajo Radanrakentajantieltä Mäkelänkadulle?Pysäkin kohdalle tulee epätasainen kiveys, joka viestii ajokiellosta. Pysäkin kohta on myös varsin kapea. Mäkelänkadun risteyksessä Mäkelänkadulta päin kääntyminen tulee myös olemaan vaikeaa, koska reunakiviä ei pyöristetä.Pasila
9Miten Nordenskiöldinkadulta ja Eläintarhalta pääsee jatkossa pyörällä Pasilankadulle? Se ei vielä ehkä näkynyt kartalla.Tällä hetkellä yhteys on ainoastaan Pasilankadun länsipuolella ja ainakin aluksi se tulee niin myös säilymään. Pasilankadun ja Veturitien risteyksessä pohjoiseen menevä liikenne ylittää Pasilankadun ja jatkaa itäreunaa pitkin. Pyöräliikenteen tavoiteverkossa on kuvattu tulevaisuuden järjestelyjä. Kalasatamasta Pasilaan -hanke ei ulotu Nordenskiöldinkadulle. Pasila
10Linjastosuunnitelmissa on näkynyt mm. 9, 7 ja 13 yhteinen pysäkki Asemapäällikönkadulla, mutta onko pysäkit käytännössä jaettu Ratamestarinkadulle?Kyllä. Asemapäällikönkadun ensimmäinen kortteliväli Ratamestarinkadulta asemalle päin on liian lyhyt kaikkien kolmen linjan pysäkille. Asemalle päin jakaminen ei tietenkään ole ihanteellinen ratkaisu.Pasila
11Onko kesää kohti tulossa alueelle vielä paremmin tiedotusta uusista kevyenliikenteen järjestelyistä sekä muutoksista ja muutenkin kylttien ja opasteiden tarkastelu kaupungilta, että ajan tasalla, kun nyt kaikki ei tunnu niistä tietävän / mennään vähän mistä sattuu osin. Alue hyvin kuitenkin kehittynyt nyt näiden osalta.Pasilan pyöräliikenteen reiteistä on tekeillä esitys kaupungin viestinnän kanssa. Tilapäisiä järjestelyjä joudutaan valitettavasti vielä tekemään jonkin aikaa. Pyritään kuitenkin siihen, että opastus olisi selkeääPasila
12Pasilankadulle mietittävä pyöräjärjestely siten, että puolta ei joudu vaihtamaan vähäksi aikaa jos on esim. matkalla Eläintarhalta Länsi-Pasilaan. Kaksisuuntainen pyörätie Länsi-Pasilan puolella olisi erittäin toivottava…Paulankadulta on mahdollista kulkea Länsi-Pasilaan. Pasilankadulle ollaan suunnitelemassa yksisuuntaisia järjestelyjä.Pasila
13Tuleeko Arabian ja Itä-Pasilan välille pysäkkiä Kumpulalaisille, vai pitääkö mennä Itä-Pasilan pysäkille kun on menossa esim. Rediin?Vallilanlaaksoon ei ole tulossa pysäkkiä, vaan pysäkit ovat siis Hämeentien sillan kohdalla ja Mäkelänkadun länsipuolella.Muu
14Opastinsillalla (ylätasolla) on jalkakäytävän liikennemerkkejä Ratamestarinkadun ylityksen kohdalla. Onko tarkoitus siis että pyöräily-yhteyttä ei ole kyseisessä kohdassa?Kiitos palautteesta. Selvitetään mitä merkkejä maastossa on. Opastinsilta on pääosin jalankululle ja pyöräliikenteelle sallittu ja osassa Opastinsiltaa on myös huoltoliikenne sallittu. Silta on sallittu kaavassa myös pyöräliikenteelle.Pasila
15Miten hyvin raitiovaunuille saadaan varmistettua esteetön kulku Itä-Pasilassa näillä ratajärjestelyillä? Eli niin että eivät jää autoruuhkaan jumittamaan.Uudet radat rakennetaan kokonaan omille kaistoilleen, joten niillä kulku on varmasti sujuvaa. Nykyistä rataa Teollisuuskadulta tultaessa on myös tarkoitus siirtää omalle kaistalleen jonkin matkaa ennen Asemapäällikönkadun liikenneympyrää.Pasila
16Ehkä tästä jo olikin puhetta, mutta onko kyseessä ns. pikaraitiotie, vai ”tavallinen” ratikkalinjayhteys ?Vallilanlaakson osuus kuuluu pikaraitiotieverkkoon. Muu osa on tavallinen raitiotie. Toisaalta tavoitteena on rakentaa kaikki uudet raitiotiet jokseenkin yhtä laadukkaina, joten ero näiden välillä ei ole kovin suuri.

Esimerkiksi pysäkit mitoitetaan 45 metrin vaunuille, joita pikaraitioteilläkin käytetään. Liikennemallinnuksen perusteella pitkiä vaunuja saatetaan tulevaisuudessa tarvita tällä rataosalla, jotta kaikki halukkaat mahtuvat kyytiin.
Muu
17Sörnäistentunneli on kaupungin (liikenne)strategian vastainen. Harmillista että sitä roikutetaan mukana, mutta toivottavasti ei toteudu. Onko katusuunnitelmia tehty sen varalta, että hankepäätöstä ei synny vaan hanke kuopataan?Tunnelin toteuttamisesta tai toteuttamatta jättämisestä päättää valtuusto ja katusuunnitelmassa kuvataan asemakaavan mukainen ratkaisu. Rakennussuunnitelma laaditaan tosiaan tilanteeseen ennen tunnelia.Hermannin rantatie
18Miksi Sörnäisten rantatien tunneli koetaan tarpeelliseksi?Kalasataman alueelle tulee vielä n. 15 000 lisäasukasta ja Vantaan bussilinjoja tuodaan Kalasatamaan, sillä Rautatientorin kapasiteetti on äärirajoilla. Redin kohta jonoutuu jo nyt. Tulevaisuudessa tilanne ei ainakaan tule helpottumaan. Lisäksi Sörnäistentunneli vapauttaisi kapasiteettia Junatien ja Sörnäisten rantatien liittymäalueelle, mikä mahdollistaa mm. jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyksien kehittämisen ja yleiskaavassa osoitetun itä-länsisuuntaisen pikaraitiotien.

Sörnäistentunnelin hankesuunnitelma-aineistoon voi tutustua täällä: https://kerrokantasi.hel.fi/sornaistentunneli?headless=false&lang=fi
Hermannin rantatie
19Mikä estäisi terassien toteuttamisen vielä rakentamattomille tonteille Rantatien itäpuolella?Hermanninrannan kaava-alue alkaa rakentua 2024 alkaen. Alueen nykyiset rakennukset ovat siellä ja Kyläsaaren alueella lähelle rakentamisaikaa.Hermannin rantatie
20Miksi on päädytty suunnittelemaan lisäkaista Kyläsaarenkadun risteyksestä pohjoiseen päin?Kolmas kaista on bussikaista ja kaksi muuta kaistaa on henkilöautoliikenteelle. Hämeentien liittymä on ylikuormittunut, joten nämä kaistajärjestelyt hillitsevät Hermaninn rantantien jonoutumista.Hermannin rantatie
21Minne on kadonnut Haukilahdenkadun kiskoyhteys?Haukilahdenkadun varikkoyhteys on osoittautunut hyvin kalliiksi suhteessa hyötyihin. Varikkoyhteys hoidetaan ainakin toistaiseksi Pasilan kautta.Hermannin rantatie
22Mihinkä kohtaan tuo Hermannin/Kumpulan kampuksen pysäkki on tulossa?Raitiotiepysäkit ovat tulossa Haukilahdenkadun liittymän kohdalle sekä Hämeentien sillan kupeeseen.Hermannin rantatie
23Miten Hämeentien sillan kohdalta olevalta pysäkiltä on suunniteltu vaihtoyhteydet Hämeentietä kulkeville linjoille?Nykyisellään vaihtoyhteydet jäävät melko heikoiksi eli kävely-yhteydet nykyisten ja tulevan pysäkkien välillä on varsin pitkät. Hämeentien ja Kustaa Vaasan tien liittymäalueella on muitakin parannustarpeita ja kyseisen liittymäalueen yleissuunnittelu on käynnistymässä tämän vuoden aikana. Tavoitteena on parantaa kaikkien kulkumuotojen olosuhteita ja parantaa vaihtoyhteyksiä.Hermannin rantatie
24Voiko tämän hankkeen yhteydessä parantaa pyöräyhteyttä Vellamonkadulta Hermannin rantatielle? Kun Vellamonkatu päättyy, pyörällä on pakko tehdä pikku koukkaus jalkakäytävän puolelle päästäkseen rantatielle.Hermannin rantatien tasaus nousee nykyisestä eli valitettavasti Vellamonkadun pyöräyhteyttä Hermannin rantatielle ei sen vuoksi pysty parantamaan. Lisäksi Hermannin rantatien pyörätiet ovat 1-suuntaiset ja ylityspaikkaa Saarenkadun kohdalle ei ole tulossa. Pyörällä Hermannin rantatielle pääsee siis Sörnäistenkadun tai Haukilahdenkadun kautta.Muu
25Mikä on jatkossa nopeusrajoitus Hermannin rantatiellä?40 km/h ja Redin kohdalla säilyy 30 km/h.Hermannin rantatie
26Onko tuo raitiovaunupysäkki (Hämeentien sillan kohdalla) siis tulossa Hermannin vai Vallilan puolelle?Hämeentien sillan Hermannin puolelle, Nylanderin puiston kohdalle.Hermannin rantatie
27Sörnäistenkadun vielä rakentamattoman jatkeen kohdalla Hermannin rantatien pyöräkaista tekee mutkittelua ja samanaikaisesti kapenee. Kuitenkin jotta pyöräily olisi turvallista kaikille, olisi tärkeää, että pyöräliikenteen ajolinja risteysalueella on suora.Paikkaa katsotaan vielä jatkosuunnittelussa. Suoraa vastausta siihen, miksi siellä on mutkaa ei ole. Hermannin rantatie
28Voisiko jättää Rantatien eteläpäädyn komeat vaahterat paikalleen niin ei tarvitsisi ihan kaikkien puiden kanssa odottaa vuosi(kymmeni)ä taimien kasvua?Ei ole ihan selvää, mihin vaahteroihin tässä viitataan. Hermannin rantatien länsipuolella olevista puista osa tullaan siirtämään Vallilanlaaksoon. Hermannin rantatie
29Kävely vaikeutuu, jos/kun Haukilahdenkadun ja V. Talvitien välillä ei ole ollenkaan ylityspaikkaa. Tässä saavat autot aika suuren vallan.Sörnäistenkadun kohdalle tulee valo-ohjattu liittymä. Lisäksi pysäkkien kohdalla on ylitysmahdollisuus. Hermannin rantatie
30Mitenkä tuo Villa Novillan vieressä oleva puistoalue pystytään pitämään mahdollisimman rauhallisena alueena?Vallilanlaakson suunnittelu ei ole vielä käynnistynyt Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa. Liikenteenohjausjärjestelmästä ja raitiotien nopeudesta ei vielä ole lopullista päätöstä. Periaatteena kuitenkin se, että jalankulku ja pyöräily on eriytetty toisistaan. Suunnittelun edetessä järjestetään erillinen asukastilaisuus, jossa käydään läpi Vallilanlaakson suunnitelmia. Muu
31Säilyykö Hämeentien sillan skeittipuisto ja koripallokenttä?Kalasataman raitiotie ei tuo muutoksia näihin. Sillan ympäristössä tapahtuu tulevaisuudessa muutoksia, kun liikenteen haasteita pyritään ratkaisemaan ja uusia raitiotielinjoja rakennetaan. Hämeentien silta on lisäksi peruskorjausiässä. Tämän takia Kustaa Vaasan tien ja Hämeentien liittymäalueen yleissuunnittelu alkaa tämän vuoden aikana. Alustava suunnitelma pohjautuu siihen, että nykyinen Hämeentien silta puretaan ja Hermannin rantatien liikenne viedään sillalla Hämeentien yli.

Yleissuunnitelmassa tutkitaan ratkaisun toteuttamiskelpoisuus ja laaditaan kustannusarvio. Suunnittelussa pyritään huomioimaan sillan alle rakennettu koripallokenttä sekä alueella jo aiemmin sijainnit skeittipuisto etsimällä niille uudet sijainnit. Mahdolliset muutokset kytkeytyvät Viikki-Malmi pikaraitiotien aikatauluun ja näkyvät alueella aikaisintaan 2020-luvun lopulla.
Muu
32Saisiko mainitsemasi tallenteet tästä tilaisuudesta linkattua tuonne hel.fi/suunnitelmat / ”Suunnitteluun liittyvät tilaisuudet” -sivulle. Näyttää puuttuvan sieltä.Tilaisuus ei varsinaisesti ole Helsingin kaupungin tilaisuus, vaikka HKL toimii hankkeen tilaajana, ja Kaupunkiympäristön toimiala on kiinteästi hankkeessa mukana. Selvitämme tulevien tilaisuuksien osalta, olisiko mahdollista lisätä myös Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen tilaisuudet tuolle sivulle. Muu
33Yksityiskohta vielä: Violanpuiston parakkipäiväkodin huoltoliikenne ajataan Saarenkadun liittymän kautta. Tämä tarkoittaa myös raskasta liikennettä (roska-autot, tukkurekat). Tuo liittymä on nyt poistumassa.Katusuunnitelman perusratkaisut perustuvat kaupungin liikennesuunnitelmaan nro 6933, jossa tontilleajo on poistettu ja korvattu portailla. Muu