Tilaisuudet

Tällä sivulla julkaistaan Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen tulevat tilaisuudet sekä aiemmin järjestettyjen tilaisuuksien materiaalit.

2.12.21 (klo 17–19)
Asukasinfo: Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toteutusvaiheeseen siirtyminen ja rakentamisen aloitus tammikuussa 2022

Tilaisuudessa kerrottiin hankkeen toteutusvaiheeseen siirtymisestä ja rakentamisen aloittamisesta tammikuussa 2022.

Tallenne on katsottavissa YouTubessa 3.–17.12.21 välisenä aikana. Voit kastoa tallenteen alla olevasta upotusnäkymästä tai siirtyä suoraan YouTubeen, linkki.

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset julkaistaan tällä sivulla viikolla 49.

Tilaisuudessa esitetty materiaali (pdf) löytyy täältä.10.8.21 (klo 17–18)
Asukasinfo: Pasilan katu- ja raitiotierakentaminen

Tilaisuudessa esiteltiin Pasilassa elokussa 2021 sekä myöhemmin tehtäviä töitä, niiden aikataulua ja vaikutuksia.

Tilaisuudessa esitetty materiaali (pdf) löytyy täältä.

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset
KysymysVastaus
1Vaikuttaako tämä Ilmalan raitotien rakentamiseen tai liikennöintiin?Rakentamiseen ei näillä näkymin vaikuta, eli Ilmalan raitiotie voidaan avata syksyllä 2022. On kuitenkin todennäköistä, että kesällä 2023 joko tulee liikennekatko tai Ilmalaan kulkee väliaikaisesti esim. linja 2 Eläintarhan suunnalta.
2Miten Länsi-Pasilasta pääsee jatkossa nopeimmin /suorinta reittiä ratikalla keskustaan?Eteläisemmistä osista edelleen linjalla 2, joka palvee uutta Palkkatilanportin pysäkkiä Pasilansillan eteläpuolella.

Pohjoisemmista osasta linjalla 9, joka palvelee nykyistä Esterinportin pysäkkiä ja tulevaa uutta pysäkkiä lähempänä Isoa Pajaa. Linja 9 kulkee silloin myös suoraan Asemapäällikönkadun kautta kohti Teollisuuskatua. Kävelymatkat ovat toki pidempiä kuin Pasilanraitiolle, mutta vielä kohtuullisia.

Vaihtoehtoisesti voi vaihtaa Pasilan asemalla junaan. Sinne pääsee myös Pasilanraitiolta Maistraatintorin pysäkiltä.Linjaston lopputilanteesta ja välivaiheista HSL:llä on myös vuorovaikutteinen kartta. https://ratikkakartta2030.hsl.fi/#kalasatama-pasila-2024.

22.6.21 (klo 17–18)
Asukasinfo: Nihdin esirakentaminen

Tilaisuudessa esiteltiin Nihdissä heinäkuussa 2021 alkavia töitä sekä niiden aikataulua ja vaikutuksia.

Tilaisuudessa esitetty materiaali (pdf) löytyy täältä.

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset
KysymysVastaus
1Mitä vaikutuksia Sörnäistentunneliin varautumisella on hankkeeseen? Lisääkö se kustannuksia / epävarmuuksia / kestoa?Tässä vaiheessa Sörnäistentunnelista syntyy jonkin verran suunnittelukustannuksia. Kaupunginvaltuusto päättää näillä näkymin syksyllä, varaudutaanko tunneliin rakentamalla sen suuaukko hankkeen yhteydessä. Samalla hyväksyttäisiin kustannusarvio. Hankkeen kokonaisaikataulua suuaukon rakentaminen tai rakentamatta jättäminen ei muuta.
2Ja vielä jatkokysymyksenä: mikäli valtuusto toteaa, että Sörnäistentunnelin rakentaminen on vastoin kaupungin strategiaa, onko varauksen poistumisella jotain vaikutusta? Tulevatko erilaiset rakennevaihtoehdot (tunneli / ei tunnelia) ja niiden havainnekuvat & vaikutukset muuhun ympäristöön päätöksen lähestyessä julkisesti näkyviin?Jos valtuusto päättää, että tunneliin ei varauduta, suuaukkoa ei rakenneta. Hermannin rantatien perustukset tunnelin alueella ovat silloin hieman erilaiset. Joka tapauksesssa Hermannin rantatie rakentuu tässä vaiheessa 2+2-kaistaisena. Jos tunnelia ei rakenneta, se myöskin jää 2+2-kaistaiseksi.

Selvitämme, minkälaista päätöksentekoaineistoa tunnelista on suunnitteilla syksyksi.
3Oliko niin, että Aallonhalkojalle on tulossa katupuusto jahka nämä työt on tehty? Mitä tietöitä raitiotie vaatii Aallonhalkojalla?Aallonhalkojalle on tulossa katupuut rannan puolelle. Aiemmissa rakennusvaiheissa on jo toteutettu raitiotietekniikkaa lukuun ottamatta muut työt. Sinne tullaan siis rakentamaan varsinainen raitiotie ja sen ajolangat. Aallonhalkojan rakentaminen ajoittuu vuosille 2022-2023, ja suunnittelu on vielä osittain kesken. Katurakentamisen toteuttaja puiden ja katuympäristön osalta on vielä auki.
4Miten hiilikasojen poistuminen liittyy Nihdin projektiin?Hanasaaren hiilivaraston poistuminen ei liity Nihdin rakentamiseen.
5Vaikuttaako hiilivoimalan sulkeutumisen aikaistuminen Merihaansillan valmistumisaikatauluun?Tästä meillä ei toistaiseksi ole tietoa. Kruunusillat-hanke arvioinee Merihaansillan rakentamisaikataulua uuden tiedon valossa.
6Miten Teollisuuskadun kaavoitusaikataulu liittyy Kalasatamasta Pasilaan -projektiin, sehän on suorin yhteys Kalasatamasta Pasilaan?Teollisuuskadun kaavoitus ei suoranaisesti liity Kalasatamasta Pasilaan -hankkeeseen. Teollisuuskadun kaavoitus on pidemmän tähtäimen kehittämistä, kun Kalasatamasta Pasilaan on jo toimeenpanovaiheessa.
7Miten Nihdin esirakentaminen liittyy Kruunusiltojen, mm. Finkensillan rakentamiseen?Nyt käynnistyvä esirakentaminen ei sisällä Kruunusiltojen siltojen päitä, jotka Kruunusillat-hanke toteuttaa. Kruunusillat-raitiote käyttäisi kuitenkin itä-länsisuunnassa samaa katua (Konttisatamankatu) ja raiteita. Konttisatamankadun rakenteet tehdään osana esirakentamista.

25.3.21 (klo 17–19)
Pasilan ja Hermannin rantatien katusuunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus

Katusuunnitelmaluonnokset olivat esillä ajalla 24.3.–6.4.21 Varsinaiset katusuunnitelmat olivat nähtävillä 5.–18.5.21, ja kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi ne 15.6.21 (päätöstiedote, kohdat: 11, 12 ja 14).

Tilaisuudessa esitetty materiaali (pdf) löytyy täältä.

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset

Kysymykset ja niiden vastaukset on esitetty siinä järjestyksessä kuin ne tilaisuudessa esitettiin.

KysymysVastausAlue (Pasila, Hermannin rantatie, muu)
1Paranevatko Hermannin Rantatien ylitysmahdollisuudet kävelijöille?Kaikki katuliittymät valo-ohjataan ja kaikille haaroille tulee suojatiet. Lisäksi kahden ratikkapysäkin päähän tulee valo-ohjatut suojatiet. Mikäli Sörnäistentunneli toteutetaan ja Hermannin rantatie muutetaan 1+1-kaistaiseksi, niin kadunylitys helpottuu hieman.Hermannin rantatie
2Milloin rakennustyöt alkavat tämän hankkeen osalta Nihdin päässä?Nihdin osalta rakennustöiden on tarkoitus alkaa elokuussa 2021. Valmistelevia töitä saatetaan aloittaa kesä-heinäkuussa.Muu
3Koska on tarkoitus alkaa Asemapäällikönkadulla rakennustyöt raitiolinjojen osalta?Asemapäällikönkadulla työt alkavat tämän hetken arvion mukaan keväällä -22.Pasila
4Voisiko Radanrakentajantielle tehdä kulkumuotoerottelun yhdistetyn pyörätie+jalkakäytävän sijaan? Ratamestarinkadun ylityksessä erottelu kuitenkin tulisi olemaan.Radanrakentajantie on lähinnä paikallinen yhteys, eikä rakenteellista erottelua ole katsottu tarpeelliseksi. Asemapäällikönkatu on alueen pääyhteys, johon tulee yksisuuntaiset järjestelyt. Ratamestarinkadulle Radanrakentajantieltä pohjoiseen tutkitaan yksisuuntaistamisia myöhemmässä vaiheessa.Pasila
5Tuleeko Radanrakentajantielle pysäkki molempiin suuntiin?Tulee. Toinen pysäkkilaituri sijaitsee puistoalueella olevalla jalkakäytävällä (kuten nykyinenkin), joten sitä ei esitetä katusuunnitelmassa väritettynä.Pasila
6Mahtuisiko Asemapäällikönkadun laajennettaville viherkaistoille uudet puut kaadettavien tilalle?Puita ja muuta katuvihreää pyritään saamaan mahdollisimman paljon. Asemapäällikönkadun suunnitelma on vielä liikennesuunnitelmatasolla ja katuvihreän osalta suunnitelma tarkentuu. Radan rakentamisen vuoksi on kuitenkin selvää, että osa puista kaadetaan.Pasila
7Istutetaanko uudet puut suurikokoisina vai taimina?Kaikki puut istutetaan taimina. Taimien kokoja mietitään vielä.Pasila
8Miten pyritään rakenteellisesti estämään luvaton läpiajo Radanrakentajantieltä Mäkelänkadulle?Pysäkin kohdalle tulee epätasainen kiveys, joka viestii ajokiellosta. Pysäkin kohta on myös varsin kapea. Mäkelänkadun risteyksessä Mäkelänkadulta päin kääntyminen tulee myös olemaan vaikeaa, koska reunakiviä ei pyöristetä.Pasila
9Miten Nordenskiöldinkadulta ja Eläintarhalta pääsee jatkossa pyörällä Pasilankadulle? Se ei vielä ehkä näkynyt kartalla.Tällä hetkellä yhteys on ainoastaan Pasilankadun länsipuolella ja ainakin aluksi se tulee niin myös säilymään. Pasilankadun ja Veturitien risteyksessä pohjoiseen menevä liikenne ylittää Pasilankadun ja jatkaa itäreunaa pitkin. Pyöräliikenteen tavoiteverkossa on kuvattu tulevaisuuden järjestelyjä. Kalasatamasta Pasilaan -hanke ei ulotu Nordenskiöldinkadulle. Pasila
10Linjastosuunnitelmissa on näkynyt mm. 9, 7 ja 13 yhteinen pysäkki Asemapäällikönkadulla, mutta onko pysäkit käytännössä jaettu Ratamestarinkadulle?Kyllä. Asemapäällikönkadun ensimmäinen kortteliväli Ratamestarinkadulta asemalle päin on liian lyhyt kaikkien kolmen linjan pysäkille. Asemalle päin jakaminen ei tietenkään ole ihanteellinen ratkaisu.Pasila
11Onko kesää kohti tulossa alueelle vielä paremmin tiedotusta uusista kevyenliikenteen järjestelyistä sekä muutoksista ja muutenkin kylttien ja opasteiden tarkastelu kaupungilta, että ajan tasalla, kun nyt kaikki ei tunnu niistä tietävän / mennään vähän mistä sattuu osin. Alue hyvin kuitenkin kehittynyt nyt näiden osalta.Pasilan pyöräliikenteen reiteistä on tekeillä esitys kaupungin viestinnän kanssa. Tilapäisiä järjestelyjä joudutaan valitettavasti vielä tekemään jonkin aikaa. Pyritään kuitenkin siihen, että opastus olisi selkeääPasila
12Pasilankadulle mietittävä pyöräjärjestely siten, että puolta ei joudu vaihtamaan vähäksi aikaa jos on esim. matkalla Eläintarhalta Länsi-Pasilaan. Kaksisuuntainen pyörätie Länsi-Pasilan puolella olisi erittäin toivottava…Paulankadulta on mahdollista kulkea Länsi-Pasilaan. Pasilankadulle ollaan suunnitelemassa yksisuuntaisia järjestelyjä.Pasila
13Tuleeko Arabian ja Itä-Pasilan välille pysäkkiä Kumpulalaisille, vai pitääkö mennä Itä-Pasilan pysäkille kun on menossa esim. Rediin?Vallilanlaaksoon ei ole tulossa pysäkkiä, vaan pysäkit ovat siis Hämeentien sillan kohdalla ja Mäkelänkadun länsipuolella.Muu
14Opastinsillalla (ylätasolla) on jalkakäytävän liikennemerkkejä Ratamestarinkadun ylityksen kohdalla. Onko tarkoitus siis että pyöräily-yhteyttä ei ole kyseisessä kohdassa?Kiitos palautteesta. Selvitetään mitä merkkejä maastossa on. Opastinsilta on pääosin jalankululle ja pyöräliikenteelle sallittu ja osassa Opastinsiltaa on myös huoltoliikenne sallittu. Silta on sallittu kaavassa myös pyöräliikenteelle.Pasila
15Miten hyvin raitiovaunuille saadaan varmistettua esteetön kulku Itä-Pasilassa näillä ratajärjestelyillä? Eli niin että eivät jää autoruuhkaan jumittamaan.Uudet radat rakennetaan kokonaan omille kaistoilleen, joten niillä kulku on varmasti sujuvaa. Nykyistä rataa Teollisuuskadulta tultaessa on myös tarkoitus siirtää omalle kaistalleen jonkin matkaa ennen Asemapäällikönkadun liikenneympyrää.Pasila
16Ehkä tästä jo olikin puhetta, mutta onko kyseessä ns. pikaraitiotie, vai ”tavallinen” ratikkalinjayhteys ?Vallilanlaakson osuus kuuluu pikaraitiotieverkkoon. Muu osa on tavallinen raitiotie. Toisaalta tavoitteena on rakentaa kaikki uudet raitiotiet jokseenkin yhtä laadukkaina, joten ero näiden välillä ei ole kovin suuri.

Esimerkiksi pysäkit mitoitetaan 45 metrin vaunuille, joita pikaraitioteilläkin käytetään. Liikennemallinnuksen perusteella pitkiä vaunuja saatetaan tulevaisuudessa tarvita tällä rataosalla, jotta kaikki halukkaat mahtuvat kyytiin.
Muu
17Sörnäistentunneli on kaupungin (liikenne)strategian vastainen. Harmillista että sitä roikutetaan mukana, mutta toivottavasti ei toteudu. Onko katusuunnitelmia tehty sen varalta, että hankepäätöstä ei synny vaan hanke kuopataan?Tunnelin toteuttamisesta tai toteuttamatta jättämisestä päättää valtuusto ja katusuunnitelmassa kuvataan asemakaavan mukainen ratkaisu. Rakennussuunnitelma laaditaan tosiaan tilanteeseen ennen tunnelia.Hermannin rantatie
18Miksi Sörnäisten rantatien tunneli koetaan tarpeelliseksi?Kalasataman alueelle tulee vielä n. 15 000 lisäasukasta ja Vantaan bussilinjoja tuodaan Kalasatamaan, sillä Rautatientorin kapasiteetti on äärirajoilla. Redin kohta jonoutuu jo nyt tulevaisuudessa tilanne ei ainakaan tule helpottumaan. Lisäksi Sörnäistentunneli vapauttaisi kapasiteettia Junatien ja Sörnäisten rantatien liittymäalueelle, mikä mahdollistaa mm. jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyksien kehittämisen ja yleiskaavassa osoitetun itä-länsisuuntaisen pikaraitiotien.

Sörnäistentunnelin hankesuunnitelma-aineistoon voi tutustua täällä: https://kerrokantasi.hel.fi/sornaistentunneli?headless=false&lang=fi
Hermannin rantatie
19Mikä estäisi terassien toteuttamisen vielä rakentamattomille tonteille Rantatien itäpuolella?Hermanninrannan kaava-alue alkaa rakentua 2024 alkaen. Alueen nykyiset rakennukset ovat siellä ja Kyläsaaren alueella lähelle rakentamisaikaa.Hermannin rantatie
20Miksi on päädytty suunnittelemaan lisäkaista Kyläsaarenkadun risteyksestä pohjoiseen päin?Kolmas kaista on bussikaista ja kaksi muuta kaistaa on henkilöautoliikenteelle. Hämeentien liittymä on ylikuormittunut, joten nämä kaistajärjestelyt hillitsevät Hermaninn rantantien jonoutumista.Hermannin rantatie
21Minne on kadonnut Haukilahdenkadun kiskoyhteys?Haukilahdenkadun varikkoyhteys on osoittautunut hyvin kalliiksi suhteessa hyötyihin. Varikkoyhteys hoidetaan ainakin toistaiseksi Pasilan kautta.Hermannin rantatie
22Mihinkä kohtaan tuo Hermannin/Kumpulan kampuksen pysäkki on tulossa?Raitiotiepysäkit ovat tulossa Haukilahdenkadun liittymän kohdalle sekä Hämeentien sillan kupeeseen.Hermannin rantatie
23Miten Hämeentien sillan kohdalta olevalta pysäkiltä on suunniteltu vaihtoyhteydet Hämeentietä kulkeville linjoille?Nykyisellään vaihtoyhteydet jäävät melko heikoiksi eli kävely-yhteydet nykyisten ja tulevan pysäkkien välillä on varsin pitkät. Hämeentien ja Kustaa Vaasan tien liittymäalueella on muitakin parannustarpeita ja kyseisen liittymäalueen yleissuunnittelu on käynnistymässä tämän vuoden aikana. Tavoitteena on parantaa kaikkien kulkumuotojen olosuhteita ja parantaa vaihtoyhteyksiä.Hermannin rantatie
24Voiko tämän hankkeen yhteydessä parantaa pyöräyhteyttä Vellamonkadulta Hermannin rantatielle? Kun Vellamonkatu päättyy, pyörällä on pakko tehdä pikku koukkaus jalkakäytävän puolelle päästäkseen rantatielle.Hermannin rantatien tasaus nousee nykyisestä eli valitettavasti Vellamonkadun pyöräyhteyttä Hermannin rantatielle ei sen vuoksi pysty parantamaan. Lisäksi Hermannin rantatien pyörätiet ovat 1-suuntaiset ja ylityspaikkaa Saarenkadun kohdalle ei ole tulossa. Pyörällä Hermannin rantatielle pääsee siis Sörnäistenkadun tai Haukilahdenkadun kautta.Muu
25Mikä on jatkossa nopeusrajoitus Hermannin rantatiellä?40 km/h ja Redin kohdalla säilyy 30 km/h.Hermannin rantatie
26Onko tuo raitiovaunupysäkki (Hämeentien sillan kohdalla) siis tulossa Hermannin vai Vallilan puolelle?Hämeentien sillan Hermannin puolelle, Nylanderin puiston kohdalle.Hermannin rantatie
27Sörnäistenkadun vielä rakentamattoman jatkeen kohdalla Hermannin rantatien pyöräkaista tekee mutkittelua ja samanaikaisesti kapenee. Kuitenkin jotta pyöräily olisi turvallista kaikille, olisi tärkeää, että pyöräliikenteen ajolinja risteysalueella on suora.Paikkaa katsotaan vielä jatkosuunnittelussa. Suoraa vastausta siihen, miksi siellä on mutkaa ei ole. Hermannin rantatie
28Voisiko jättää Rantatien eteläpäädyn komeat vaahterat paikalleen niin ei tarvitsisi ihan kaikkien puiden kanssa odottaa vuosi(kymmeni)ä taimien kasvua?Ei ole ihan selvää, mihin vaahteroihin tässä viitataan. Hermannin rantatien länsipuolella olevista puista osa tullaan siirtämään Vallilanlaaksoon. Hermannin rantatie
29Kävely vaikeutuu, jos/kun Haukilahdenkadun ja V. Talvitien välillä ei ole ollenkaan ylityspaikkaa. Tässä saavat autot aika suuren vallan.Sörnäistenkadun kohdalle tulee valo-ohjattu liittymä. Lisäksi pysäkkien kohdalla on ylitysmahdollisuus. Hermannin rantatie
30Mitenkä tuo Villa Novillan vieressä oleva puistoalue pystytään pitämään mahdollisimman rauhallisena alueena?Vallilanlaakson suunnittelu ei ole vielä käynnistynyt Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa. Liikenteenohjausjärjestelmästä ja raitiotien nopeudesta ei vielä ole lopullista päätöstä. Periaatteena kuitenkin se, että jalankulku ja pyöräily on eriytetty toisistaan. Suunnittelun edetessä järjestetään erillinen asukastilaisuus, jossa käydään läpi Vallilanlaakson suunnitelmia. Muu
31Säilyykö Hämeentien sillan skeittipuisto ja koripallokenttä?Kalasataman raitiotie ei tuo muutoksia näihin. Sillan ympäristössä tapahtuu tulevaisuudessa muutoksia, kun liikenteen haasteita pyritään ratkaisemaan ja uusia raitiotielinjoja rakennetaan. Hämeentien silta on lisäksi peruskorjausiässä. Tämän takia Kustaa Vaasan tien ja Hämeentien liittymäalueen yleissuunnittelu alkaa tämän vuoden aikana. Alustava suunnitelma pohjautuu siihen, että nykyinen Hämeentien silta puretaan ja Hermannin rantatien liikenne viedään sillalla Hämeentien yli.

Yleissuunnitelmassa tutkitaan ratkaisun toteuttamiskelpoisuus ja laaditaan kustannusarvio. Suunnittelussa pyritään huomioimaan sillan alle rakennettu koripallokenttä sekä alueella jo aiemmin sijainnit skeittipuisto etsimällä niille uudet sijainnit. Mahdolliset muutokset kytkeytyvät Viikki-Malmi pikaraitiotien aikatauluun ja näkyvät alueella aikaisintaan 2020-luvun lopulla.
Muu
32Saisiko mainitsemasi tallenteet tästä tilaisuudesta linkattua tuonne hel.fi/suunnitelmat / ”Suunnitteluun liittyvät tilaisuudet” -sivulle. Näyttää puuttuvan sieltä.Tilaisuus ei varsinaisesti ole Helsingin kaupungin tilaisuus, vaikka HKL toimii hankkeen tilaajana, ja Kaupunkiympäristön toimiala on kiinteästi hankkeessa mukana. Selvitämme tulevien tilaisuuksien osalta, olisiko mahdollista lisätä myös Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen tilaisuudet tuolle sivulle. Muu
33Yksityiskohta vielä: Violanpuiston parakkipäiväkodin huoltoliikenne ajataan Saarenkadun liittymän kautta. Tämä tarkoittaa myös raskasta liikennettä (roska-autot, tukkurekat). Tuo liittymä on nyt poistumassa.Katusuunnitelman perusratkaisut perustuvat kaupungin liikennesuunnitelmaan nro 6933, jossa tontilleajo on poistettu ja korvattu portailla. Muu

Pysy kyydissä

Lue uusimmat tiedotteet ensimmäisten joukossa!

Ota yhteyttä

Anna palautetta tai kysy hankkeesta. Vastaamme kaikkiin palautteisiin mahdollisimman pian.

Sosiaalinen media

Seuraa meitä somessa!