Hankkeemme on mukana Kalasataman asukasillassa 28.1.

26.1.2021
Kalasataman virtuaalinen asukasilta

Hankkeemme on mukana Helsingin kaupungin järjestämässä Kalasataman asukasillassa torstaina 28.1. klo 17–19. Tilaisuus toteutetaan Teams Live Event -tapahtumana, ja tallenne on katsottavissa kaupungin verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Illan ohjelmassa on asiaa Kalasataman aluerakentamisesta, ajankohtaisista asemakaavahankkeista, Suvilahden tapahtuma-alueesta ja tapahtumista sekä asukaskyselyistä liittyen jätteen putkikeräykseen ja Fiksu Kalasatama -hankkeeseen. Projektipäällikkömme Mikko Asikainen kertoo muun muassa tämän vuoden aikana alkavasta rakentamisesta. Ohjelmassa on varattu aikaa myös keskustelulle.

Voit esittää kysymyksiä tilaisuuden aikana. Pääset osallistumaan tilaisuuteen tämän linkin kautta: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmZlMzVmZjAtZjE2ZC00MGUxLWFmMmQtNGEyYjA0NWJmZjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%22%2c%22Oid%22%3a%22f8cba133-97bb-41fa-b250-8adc6a96cd07%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Osallistumisohjeet löytyvät osoitteesta https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/nain-osallistut-tilaisuuteen.

Tervetuloa kuulolle!