Rakentaminen

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen rakentaminen käynnistyi heinäkuussa 2021 Nihdin esirakentamisella. Elokuussa 2021 alkoivat Pasilan raiteistomuutostyöt.

Tammikuussa 2022 käynnistyi Hermannin rantatien rakentaminen välillä Vanha talvitie–Hämeentie. Toukokuussa 2022 käynnistyvät Leonkadun ja Junonkadun rakentaminen. Tavoitteena on aloittaa kaupallinen liikenne vuonna 2024.

Aikataulu

Rakentamisen lohkojako ja aikataulu.
Rakentamisen lohkojako ja aikataulu.
20232024
Kalasatama
Raitiotien rakentaminen käynnistyy säätilan salliessa keväällä 2023. Aallonhalkoja rakennetaan kortteliväli kerrallaan, ja työt saadaan päätökseen syksyllä 2023.

Sompasaarenkanavan ylittävä sillan ja Parrulaiturin kiskot rakennetaan osana Aallonhalkojan töitä. Töiden aikana ajoradan kaistoja saatetaan väliaikaisesti joutua kaventamaan.

Junonkadun kiskoasennukset on saatu valmiiksi. Kadun viimeistely aloitetaan keväällä 2023 säätilan salliessa. Junonkadulle asennetaan köynnöspylväitä, päällystetään jalkakäytävät ja tehdään kiveystöitä.

Lisäksi Polariksenkadun ja Arcturuksenkadun väliin rakennetaan raitiotien pysäkki. Junonkatu valmistuu kesän 2023 loppuun mennessä. Moottoriajoneuvolla läpiajo on kiellettyä lopputilanteessa pysäkin kohdalla.

Leonkadun viimeistelytyöt tehdään kevään 2023 aikana säätilan salliessa.
Viimeistelytyöt
Hermannin rantatie
Vallilanlaakso
Pasila

Työajat

Säännöllinen työaika on arkisin klo 7–18, jolloin myös meluavimmat työvaiheet suoritetaan. Hiljaisempia töitä voidaan tehdä klo 22 asti. Viikonloppuisin, pyhäpäivisin ja öisin tehtävät työt ovat poikkeuksia, ja niistä tiedotetaan aina etukäteen.

Rakentaminen alueittain

Katso alta aluekohtaista tietoa rakentamisesta: