Asukaskyselyn vastauksissa korostuivat turvallisuus ja kaupunkivihreä

21.12.2020
kalasatamasta-pasilaan

Loka-marraskuussa teettämämme asukaskyselyn saalis oli antoisa: 53 päivää, 185 vastausta, noin 3,5 vastausta per päivä ja jopa 527 yksittäistä kommenttia. Suurkiitos kaikille vastaajille!

Kyselyssä hankealueen asukkailla oli mahdollisuus vinkata suunnittelua hyödyttävistä lisätiedoista, kertoa mielipiteensä positiivisen kaupunkikuvan tekijöistä, esittää toiveita hankkeemme viestinnän ja vuorovaikutuksen suhteen sekä jakaa muita ajatuksiaan hankkeeseen liittyen. Kokosimme myös halukkaista vastaajista asukasraadin, jonka jäsenille on ilmoitettu valinnasta erikseen.

Toiveita laidasta laitaan

Suunnittelua hyödyttävissä tiedoissa mainittiin useasti jalankulun ja erityisesti pyöräilyn sujuvuuteen vaikuttavat puutteet sekä tiettyjen risteysalueiden ja katuylitysten turvattomuus. Vastaajat peräänkuuluttivat pyöräpysäköintipaikkojen lisäämistä, melun vähentämistä sekä kaupunkivihreän säilyttämistä. Myös alueen valaistus on tärkeää huomioida suunnittelussa, ja raitiolinjan toteutus nurmiratana sai paljon kannatusta.

Vastauksista kävi ilmi, että positiivinen kaupunkikuva rakentuu useimpien mielestä ympäristön viihtyisyydestä ja toimivuudesta. Puut ja kasvillisuus, yleinen siisteys sekä erotellut jalkakäytävät ja pyörätiet nousivat tärkeimmiksi yksityiskohdiksi. Raitiovaunupysäkeiltä toivottiin järkevää sijoittelua, vaihtoyhteyksien helppoutta, esteettömyyttä ja viihtyisyyttä.

Vallilanlaakson rataosuus jakoi ajatuksia

Saimme myös paljon kommentteja Vallilanlaaksoa koskien. Osa vastaajista ilmaisi huolensa siitä, että raitioyhteys rakennetaan puistoon. Vallilanlaakson rataosuutta pidettiin kuitenkin tärkeänä, sillä raitiotien lisäksi samalla parannetaan jalankulun ja pyöräilyn reittejä. Lisäksi se luo kaivatun yhteyden Kumpulan kampukselta Pasilaan. Vahvoja toiveita olivat turvallinen ja mahdollisimman hiljainen raitiotie sekä rakentaminen niin, että olemassa olevia puita voidaan säästää.

Liikennejärjestelyistä viestiminen ja valmistumisaikataulu kiinnostavat

Viestinnältä ja vuorovaikutukselta puolestaan toivottiin avoimuutta, rehellisyyttä, rentoutta ja erilaisia vaikutusmahdollisuuksia. Oikea-aikaisuus, mahdollisimman monia kohderyhmiä palveleva monikanavaisuus sekä selkeä ajankohtaisista liikennejärjestelyistä tiedottaminen olivat myös toiveiden kärjessä.

Suuret infrahankkeet jakavat mielipiteitä, mutta iso osa vastaajista toivottaa raitiotien tervetulleeksi ja odottaa innolla sen valmistumista alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Iloksemme voimme todeta, että 9.12. hyväksytyn Helsingin kaupungin talousarvion myötä hanke jatkuu suunnitellusti, ja tavoitteenamme on luovuttaa raitiotie liikennöitäväksi vuonna 2024.