Avainsana: liikennejärjestelyt

Aallonhalkojan eteläpäässä työalue laajenee

Aallonhalkojan eteläpäässä työalue laajenee ja ajokaista välillä Priki Johannan kuja–Kaljaasi Auroran kuja siirtyy lähemmäs merta alla olevan kartan mukaisesti 20.6. alkaen. Allonhalkojalla liikenne pysyy edelleen yksisuuntaisena. Tämä liikennejärjestely on voimassa noin kuukauden. Rakennamme välille Nihti–Kalasatama–Vallilanlaakso–Pasila 4,5 km uutta raitiotietä, joka yhdistää nykyiset raitiotie-, metro- ja junaverkot toisiinsa. Liikennöinti aloitetaan vuonna 2024. Kehitämme samalla jalankulun ja […]

Vallilanlaaksossa jalankulun ja pyöräilyn reittimuutos 16.6.

Kumpulantaipaleelta Villa Novillan kohdalta etelään lähtevä Poikkipolku muuttuu työmaa-alueeksi perjantaina 16.6. Reitillä ja sen lähiympäristössä tehdään massanvaihtoa, maankaivua ja -täyttöä, valaistuksen uusintaa, kivitöitä ja asfaltointia. Korvaava reitti kulkee Villa Novillan länsipuolelta. Kuluvan kesän aikana Poikkipolku palautetaan takaisin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön, mutta siirretään taas takaisin työnaikaiselle reitille kiskoasennusten ja muiden töiden etenemisen mukaan. Toinen reitti […]

Kävely- ja pyöräreitit muuttuvat Aallonhalkojan pohjoispäässä 5.6.

Jalankulun ja pyöräilyn reitit muuttuvat Aallonhalkojan pohjoispäässä Junonkadun sillalla sekä Parrulaiturilla maanantaina 5. kesäkuuta, kun työalueemme laajenee. Pyöräily siirtyy ajoradalle Parrulaiturilla Capellan puistotien ja Junonkadun välillä. Jalankulun yhteydet Junonkadun sillan itäreunassa sekä pohjoisreunassa sulkeutuvat. Reittimuutokset ovat voimassa arviolta kuukauden. Muut liikennejärjestelyt Aallonhalkojalla säilyvät entisellään. Pahoittelemme muutoksista aiheutuvaa haittaa!

Ratamestarinkadun toinen ajokaista suljetaan 5.6. välillä Asemapäällikönkatu–Radanrakentajantie

Uutisen päivitys 3.6.2023. Kaistan sulku jatkuu aikaisemmin ilmoitettua pitempään (lihavoitu teksti). Ratatöiden vuoksi suljemme Ratamestarinkadun pohjoisen suunnan ajokaistan välillä Asemapäällikönkatu–Radanrakentajantie 5.6. Sulku jatkuu alkuperäisestä aikataulusta poiketen vielä elokuun loppupuolelle saakka. Kiertoreitti kulkee Asemapäällikönkadun, Ratapihantien ja Rautatieläisenkadun kautta. Etelän suunnan ajokaista Ratamestarinkadulla välillä Asemapäällikönkatu–Radanrakentajantie on käytössä normaalisti. Jalankulun ja pyöräilyn reiteissä ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Reitit […]

Haukilahdenkatu avataan liikenteelle 1.6. alkaen

Haukilahdenkatu avataan liikenteelle 1.6. alkaen. Hermannin rantatieltä pohjoisen suunnasta pääsee kääntymään Haukilahdenkadulle. Etelän suunnasta sen sijaan ei vielä toistaiseksi pääse kääntymään Haukilahdenkadulle. Etelästä tultaessa reitti kulkee edelleen Vanhan talvitien, Lautatarhankadun ja Hämeentien kautta. Ajoreitti Haukilahdenkadulta pohjoiseen Lahdenväylälle kulkee Hermannin rantatien yli ja Kyläsaarenkadun pohjoispäässä sijaitsevan liikenneympyrän kautta. Kyläsaarenkadun keskikohdalla olevan suojatien liikennevalot poistuvat hetkellisesti käytöstä […]

Kalasatama | Aallonhalkojan työalue laajenee 27.4.

Torstaina 27.4. Aallonhalkojan työalue laajenee Priki Johannan kujan ja Vinsentinkadun välille. Samalla moottoriajoneuvoliikenne muuttuu yksisuuntaiseksi pohjoisen suuntaan Vinsentinkadulta alkaen. Järjestely on esitetty alla olevassa kuvassa. Lisäksi Sompasaarenkanavan ylittävällä sillalla sallitaan jatkossa pyöräily Kapteeni Sundmanin kadulle. Opastettu pyöräliikenteen reitti Aallonhalkojalle kulkee edelleen Sompasaarenlaiturin, Kapteeni Sundmanin kadun ja Loviseholminkujan kautta. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä!

Hermannin rantatie | Viikolla 17 yötöitä ja pieniä liikennejärjestelymuutoksia kadun pohjoispäässä

Hermannin rantatien pohjoispäässä rakentaminen on edistynyt siten, että ensimmäiset kiskot ovat saapuneet työmaalle. Tällä viikolla (vk 17) työmaalla tehdään pieniä liikennejärjestelymuutoksia keskiviikon ja torstain sekä torstain ja perjantain välisinä öinä: Jalankulun ja pyöräilyn reiteissä ei tapahdu muita muutoksia. Suojatien siirtyminen on opastettu maastossa. Liikennejärjestelyjen toteuttamisesta aiheutuu jonkin verran melua. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä! Rakennamme välille […]

Kalasatama | Liikennejärjestelymuutos Hermannin rantatien ja Työpajankadun risteyksessä 17.–18.4., risteysalueelle väliaikainen kiertoliittymä

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen radanrakennustyöt etenevät Hermannin rantatien ja Työpajankadun risteysalueelle. Risteykseen rakennetaan väliaikainen kiertoliittymä, jonka rakentaminen alkaa maanantaina 17.4.  Järjestely on käytössä tiistaina 18.4.   Hermannin rantatien ja Työpajankadun risteysalue muuttuu Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen radanrakennustöiden vuoksi kiertoliittymäksi tiistaina 18.4.  Järjestelyn rakentaminen aloitetaan jo maanantain 17.4. aikana. Paikalla on liikenteenohjaus . Kiertoliittymäjärjestely on voimassa kesäkuun 2023 loppuun. […]

Kalasatama | Aallonhalkojalla tehdään liikennejärjestelymuutos 13.4.

Raitiotien rakennustöiden edetessä Aallonhalkojalla tehdään liikennejärjestelymuutos torstaina 13.4. Järjestely muuttaa Aallonhalkojan moottoriajoneuvoliikenteen kokonaan yksisuuntaiseksi etelä-pohjoissuunnassa välillä Priki Johannan kuja–Kapteeni Sundmanin katu. Priki Johannan kujalta, Kaljaasi Auroran kujalta ja Flöitti Dianan kujalta ajetaan jatkossa pois reittiä Aallonhalkoja–Kapteeni Sundmanin katu–Sompasaarenlaituri. Kapteeni Sundmanin kadulle saa edelleen kääntyä pysäköintiä varten Sompasaarenlaiturilta. Torstaina 13.4. käyttöön otettava järjestely on esitetty alla […]

Hermannin rantatiellä ja Kyläsaarenkadulla liikennejärjestelymuutoksia viikolla 15

Tiistaina 11.4. Hermannin rantatiellä, välillä Työpajankatu–Tukkutorinkuja, aloitetaan suojaputkikaivantojen kaivutyöt. Kadun länsireunan jalkakäytävä siirretään tilapäisesti ajoradalle. Ajoneuvoliikenne erotellaan jalankulusta raskassuojalla. Pyöräliikenne siirtyy ajoradalle. Pyöräliikenteelle opastetaan lisäksi oma kiertoreitti Capellan puistotien kautta. Pyöräliikenne pysyy ajoradalla myös Työpajankadusta etelään, kun työaluetta laajennetaan nykyisen suoraan menevän kaistan päälle. Kyläsaarenkadulla tehdään vesihuoltotöitä, jotka alkavat keskiviikkona 12.4. Työt kestävät noin neljä […]