Hermannin rantatiellä ja Kyläsaarenkadulla liikennejärjestelymuutoksia viikolla 15

6.4.2023
Hermannin rantatie 4.4.2023.

Tiistaina 11.4. Hermannin rantatiellä, välillä Työpajankatu–Tukkutorinkuja, aloitetaan suojaputkikaivantojen kaivutyöt. Kadun länsireunan jalkakäytävä siirretään tilapäisesti ajoradalle. Ajoneuvoliikenne erotellaan jalankulusta raskassuojalla. Pyöräliikenne siirtyy ajoradalle. Pyöräliikenteelle opastetaan lisäksi oma kiertoreitti Capellan puistotien kautta. Pyöräliikenne pysyy ajoradalla myös Työpajankadusta etelään, kun työaluetta laajennetaan nykyisen suoraan menevän kaistan päälle.

Hermannin rantatien länsireunan jalkakäytävä siirretään tilapäisesti ajoradalle 11.4. alkaen kuvan osoittamalla katuosuudella.

Kyläsaarenkadulla tehdään vesihuoltotöitä, jotka alkavat keskiviikkona 12.4. Työt kestävät noin neljä viikkoa. Töiden vuoksi katu otetaan osittain työalueeksi alla olevan kuvan osoittamalla osuudella. Ensimmäisessä vaiheessa työalue sijaitsee kadun keskellä ja ajoneuvoliikenne ohjataan kulkemaan työalueen molemmilta puolilta. Toisessa vaiheessa työalue sijaitsee kadun länsireunalla ja ajoneuvoliikenne ohjataan kulkemaan työalueen itäpuolelta. Tonteille ajaminen on mahdollista koko työvaiheen keston ajan ja töiden valmistuessa liikenne palautetaan nykytilanteen mukaiseksi.

Kyläsaarenkadun uudet työalueet 12.4. alkaen. Järjestelyt tehdään kahdessa vaiheessa kuvan osoittamalla tavalla. Työ kestää neljä viikkoa.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä!

Rakennamme välille Nihti–Kalasatama–Vallilanlaakso–Pasila 4,5 km uutta raitiotietä, joka yhdistää nykyiset raitiotie-, metro- ja junaverkot toisiinsa. Liikennöinti aloitetaan vuonna 2024. Kehitämme samalla jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita, katutilan viihtyisyyttä ja kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.