Kalasatama | Liikennejärjestelymuutos Hermannin rantatien ja Työpajankadun risteyksessä 17.–18.4., risteysalueelle väliaikainen kiertoliittymä

13.4.2023
Kuva. Hermannin rantatien ja Työpajankadun väliaikainen kiertoliittymäjärjestely 18.4. alkaen.
Kuva. Hermannin rantatien ja Työpajankadun väliaikainen kiertoliittymäjärjestely 18.4. alkaen.

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen radanrakennustyöt etenevät Hermannin rantatien ja Työpajankadun risteysalueelle. Risteykseen rakennetaan väliaikainen kiertoliittymä, jonka rakentaminen alkaa maanantaina 17.4.  Järjestely on käytössä tiistaina 18.4.  

Hermannin rantatien ja Työpajankadun risteysalue muuttuu Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen radanrakennustöiden vuoksi kiertoliittymäksi tiistaina 18.4.  Järjestelyn rakentaminen aloitetaan jo maanantain 17.4. aikana. Paikalla on liikenteenohjaus . Kiertoliittymäjärjestely on voimassa kesäkuun 2023 loppuun.

Vaikutukset jalankululle:

Risteyksen pohjoinen suojatie poistuu käytöstä töiden ajaksi.

Vaikutukset pyöräliikenteelle:

Pyöräliikenne ohjataan käyttämään kiertoliittymää risteysalueella.

Vaikutukset joukkoliikenteelle:

Ei vaikutuksia.

18.4. voimaan tulevat liikennejärjestelyt on esitetty alla olevassa kuvassa.

Kuva. Hermannin rantatien ja Työpajankadun väliaikainen kiertoliittymäjärjestely 18.4. alkaen.
Kuva. Hermannin rantatien ja Työpajankadun väliaikainen kiertoliittymäjärjestely 18.4. alkaen.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä!