Ratamestarinkadun toinen ajokaista suljetaan 5.6. välillä Asemapäällikönkatu–Radanrakentajantie

30.5.2023
Asemapäällikönkadun ja Ratamestarinkaudun liittymä 25.5.2023.

Uutisen päivitys 3.6.2023. Kaistan sulku jatkuu aikaisemmin ilmoitettua pitempään (lihavoitu teksti).

Ratatöiden vuoksi suljemme Ratamestarinkadun pohjoisen suunnan ajokaistan välillä Asemapäällikönkatu–Radanrakentajantie 5.6. Sulku jatkuu alkuperäisestä aikataulusta poiketen vielä elokuun loppupuolelle saakka. Kiertoreitti kulkee Asemapäällikönkadun, Ratapihantien ja Rautatieläisenkadun kautta. Etelän suunnan ajokaista Ratamestarinkadulla välillä Asemapäällikönkatu–Radanrakentajantie on käytössä normaalisti.

Kuva. Autoliikenteen kiertoreitti Ratamestarinkadun kaistan sulkemisen ajan kulkee Asemapäällikönkadun, Ratapihantien ja Rautatieläisenkadun kautta.

Jalankulun ja pyöräilyn reiteissä ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Reitit on opastettu maastossa. Kaistan sulkemisesta aiheutuu autoliikenteelle merkittävä kiertohaitta.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä!

Rakennamme välille Nihti–Kalasatama–Vallilanlaakso–Pasila 4,5 km uutta raitiotietä, joka yhdistää nykyiset raitiotie-, metro- ja junaverkot toisiinsa. Liikennöinti aloitetaan vuonna 2024. Kehitämme samalla jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita, katutilan viihtyisyyttä ja kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.