Aallonhalkojan eteläpäässä työalue laajenee

16.6.2023
Aallonhalkoja 8.6.2023

Aallonhalkojan eteläpäässä työalue laajenee ja ajokaista välillä Priki Johannan kuja–Kaljaasi Auroran kuja siirtyy lähemmäs merta alla olevan kartan mukaisesti 20.6. alkaen. Allonhalkojalla liikenne pysyy edelleen yksisuuntaisena.

Kuva. Aallonhalkojan liikennejärjestelyt 20.6.2023 alkaen.

Tämä liikennejärjestely on voimassa noin kuukauden.

Rakennamme välille Nihti–Kalasatama–Vallilanlaakso–Pasila 4,5 km uutta raitiotietä, joka yhdistää nykyiset raitiotie-, metro- ja junaverkot toisiinsa. Liikennöinti aloitetaan vuonna 2024. Kehitämme samalla jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita, katutilan viihtyisyyttä ja kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.