Kategoria: Ajankohtaista

Pohjatutkimukset käynnistyvät Pasilassa

Kairavaunuilla tehtävät pohjatutkimukset aloitetaan Pasilassa viikolla 3. Tutkimusalueet on rajattu oheiseen karttaan. Työt kestävät noin kuukauden ja niitä tehdään arkisin klo 7–18 välillä. Maaperäkairauksista aiheutuu vähäisessä määrin melua ja pölyä sekä jonkin verran tärinää. Työt käynnistyvät Radanrakentajantieltä ja siirtyvät myöhemmin Mäkelänkadun liittymäalueelle, Ratamestarinkadulle, Asemapäällikönkadulle ja Pasilankadulle. Töiden vuoksi tehdään lyhytkestoisia liikennejärjestelymuutoksia ruuhka-aikoja välttäen. Pohjatutkimuksissa selvitetään […]

Asukaskyselyn vastauksissa korostuivat turvallisuus ja kaupunkivihreä

Suunnittelua hyödyttävissä tiedoissa mainittiin useasti jalankulun ja erityisesti pyöräilyn sujuvuuteen vaikuttavat puutteet sekä tiettyjen risteysalueiden ja katuylitysten turvattomuus. Vastaajat peräänkuuluttivat pyöräpysäköintipaikkojen lisäämistä, melun vähentämistä sekä kaupunkivihreän säilyttämistä. Myös alueen valaistus on tärkeää huomioida suunnittelussa, ja raitiolinjan toteutus nurmiratana sai paljon kannatusta.

Vallilanlaaksossa tehdään maaperätutkimuksia

Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman (2018) mukaisella Vallilanlaakson ratalinjalla tehdään koekuoppia tiistaina 8.12. ja keskiviikkona 9.12. maaperän pilaantuneisuuden selvittämiseksi. Koekuopat täydentävät aikaisemmin tehtyjen selvitysten tuloksia maaperän haitta-ainepitoisuuksista. Kaivettavien koekuoppien likimääräiset sijainnit on esitetty kartalla. Tutkimukset tehdään maaperän kunnostustarpeen arvioimiseksi sekä raitiotiejärjestelmän suunnittelun ja rakentamisen tarpeisiin. Koekuopista tehdään aistinvaraisia havaintoja ja niiden perusteella otetaan maaperänäytteitä. Koekuopat tehdään kaivinkoneella […]

Hermannin rantatiellä selvitetään pohjamaan käyttäytymistä

Pohjamaan käyttäytymistä tutkitaan painumaseurannan avulla. Seurantaa varten Hermannin rantatien asfalttiin asennetaan painumanastoja. Lisäksi liikennöintialueen ulkopuolelle asennetaan painumalevyjä sekä tehdään pienimuotoisia koepenkereitä. Nastojen, laattojen ja pengerten sijainti on esitetty kartassa. Koepenkereillä esikuormitetaan maata, jotta nähdään, minkä verran se painuu ajan saatossa. Seurannan avulla saadaan käsitys kadun nykytilasta ja selvitetään, tarvitaanko siellä kevennys- ja siirtymärakenteita. Painumaseurantajärjestelmän asennustyöt […]

Kadunkorjaustöitä Hermannin rantatiellä viikolla 48

Hermannin rantatiellä suoritettujen pohjatutkimusten yhteydessä löydettiin kadun alla sijaitseva tyhjätila, joka edellyttää korjaustoimenpiteitä. Korjauskohde sijaitsee Haukilahdenkadun ja Hermannin rantatien liittymän eteläpuolella, Kalasataman suuntaan menevällä ajoradalla.

Hermannin rantatiellä kaivetaan koekuoppia

Hermannin rantatiellä ja sen välittömässä läheisyydessä kaivetaan koekuoppia 3.11. alkaen. Työt alkavat Hermannin rantatien pohjoispäädystä. Kaivinkoneella kaivetaan kahdesta kolmeen kuoppaa päivässä. Työt tehdään arkipäivisin klo 7-18 välillä liikenteen ruuhka-aikoja välttäen. Koekuoppien kaivamisesta aiheutuu jonkin verran melua ja lyhytkestoisia liikennejärjestelyjen muutoksia. Koekuoppien avulla selvitetään maaperän laatua ja täydennetään aiemmin tehtyjen pohjatutkimusten tuloksia. Koekuoppien sijainnit on esitetty […]

Kalastamasta Pasilaan -hankkeen maastotyöt etenevät Vallilanlaaksoon

Kalasatamasta Pasilaan -hanke etenee maastotöissään Vallilanlaakson alueelle syyskuussa. Töitä tehdään arkisin klo 7–18 välillä, ja ne sisältävät kairavaunuilla tehtäviä pohjatutkimuksia sekä maastomittauksia. Töistä aiheutuu vähäisessä määrin melua ja pölyä sekä jonkin verran tärinää. Maastotöitä tehtiin kesän 2020 aikana Hermannin rantatien alueella.

Hermannin rantatien alueella tehdään pohjatutkimuksia

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeella tehdään maastotöitä, jotka sisältävät kairavaunuilla tehtäviä pohjatutkimuksia sekä maastomittauksia. Työt alkavat heinäkuun puolivälissä ja jatkuvat ensimmäisessä vaiheessa elo-syyskuulle. Ensimmäisen vaiheen tutkimusalue on esitetty karttakuvassa. Maastotöitä tehdään arkipäivisin klo 7-18 välillä välttäen liikenteen ruuhka-aikoja. Töiden vuoksi yksi ajokaista on ajoittain pois käytöstä. Kairauksia tehdään paikoin myös jalankulku- ja pyörätiellä, missä liikenne ohjataan kiertämään […]

Ensimmäinen hankeinfo nyt katsottavissa

Keskiviikkona 24.6.2020 klo 17 järjestettiin Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen ensimmäinen hankeinfo. Tilaisuus toteutettiin Facebook Live -lähetyksenä voimassaolevien kokoontumisrajoitusten vuoksi. Infossa kerrottiin hankkeen taustasta, aikataulusta, projektiorganisaatiosta, ensimmäisistä näkyvistä töistä sekä hankkeen viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Tilaisuuden loppuun oli varattu aikaa kysymyksille ja vastauksille. Järjestämme syksyllä 2020 perinteisen asukastilaisuuden, jonka ajankohta tarkentuu myöhemmin. Tallenne ei ole enää katsottavissa.

Kalasatamasta Pasilaan -hanke rakentaa uutta Helsinkiä

Kalasatamasta Pasilaan -hanke rakentaa Kalasataman ja Pasilan välille raitiotien sekä lukuisia liittyviä hankkeita, kuten katualueita. Raitiotie täydentää Helsingin kestävän liikkumisen raideverkostoa ja tukee Helsingin visiota olla maailman toimivin kaupunki. Raitiotie rakennetaan osaksi Helsingin kehittyvää kaupunkirakennetta, ja se täydentää osaltaan kestävän liikkumisen raideverkostoa. Valmistuessaan uusi raitiotieyhteys tarjoaa sujuvan yhteyden reitille Nihti–Kalasataman keskus–Hermannin rantatie–Vallilanlaakso–Pasila sekä yhdistää olemassa […]