Hermannin rantatien pohjoissuuntainen kaista Redin edustalla avataan 26.6.

21.6.2023
Hermannin rantatien kiskot asennettu Redin edustalla.

Hermannin rantatien pohjoissuuntainen kaista Redin edessä Leonkadun ja Työpajankadun välillä avataan ajoneuvoliikenteelle maanantaina 26.6. Liikenne pohjoiseen kulkee tulevalla ratikkakaistalla kiskojen päällä.

Samaan aikaan otetaan käyttöön liikennevalot Hermannin rantatien ja Työpajankadun risteyksessä.

Pyörä-, kävely- ja bussireitit

Pyöräilyn ja jalankulun reitit säilyvät ennallaan. Opastettu pyöräreitti kulkee Leonkadun kautta Englantilaisaukiolle ja siitä pohjoiseen.

Hermannin rantatien ja Työpajankadun risteyksen eteläpuoleinen suojatie suljetaan SRV:n työalueen laajentumisen takia.

Bussilinja 59 jatkaa nykyisellä poikkeusreitillään.

Kartta liikennejärjestelyistä Hermannin rantatiellä Leonkadun ja Työpajankadun välillä 26.6.2023 alkaen. Hermannin rantatien pohjoissuuntainen kaista avataan ajoneuvoliikenteelle.
Liikennejärjestelyt 26.6.2023 alkaen Hermannin rantatiellä Leonkadun ja Työpajankadun välillä.

Työt alueella jatkuvat kaistan avaamisen jälkeen

Hermannin rantatien pohjoissuuntainen kaista Redin edessä suljettiin syyskuussa 2022 raitiotierakentamisen takia. Tänä aikana olemme rakentaneet raitiotierakenteet ja asentaneet raitiotiekiskot sekä tehneet kiveystöitä. Lisäksi olemme rakentaneet erilaisia perustuksia sekä tehneet vesihuolto-, suojaputkitus- ja hajavirtasuojaustöitä.

Vaikka kaista avataankin liikenteelle, jatkuvat työt vielä alueella. Rakennamme ratikkapysäkkiä sekä asennamme ajojohtimet. Lisäksi teemme vielä pienempiä töitä, kuten kaapelointia, asfaltointia, valaistuksia, liikennevaloja ja ajoratamerkintöjä.

Ajokaista avoinna ratikan koeliikenteeseen asti

Pohjoissuuntainen ajokaista pysyy auki liikenteelle raitiotien koeliikenteeseen asti. Tämänhetkisen tiedon mukaan koeajot ja muut testaukset ajoittuvat vuodelle 2024.

Rakennamme välille Nihti–Kalasatama–Vallilanlaakso–Pasila 4,5 kilometriä uutta raitiotietä, joka yhdistää nykyiset raitiotie-, metro- ja junaverkot toisiinsa. Liikennöinti aloitetaan vuonna 2024. Kehitämme samalla jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita, katutilan viihtyisyyttä ja kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.