Katuvihreää runsaana lajien kirjona

12.5.2022
Havainnekuva Hermannin rantatielle tulevasta erillisistä pyöräily- ja jalankulkuväylistä.
Havainnekuva Hermannin rantatieltä.

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa on kaadettu paljon puita. Maisemasuunnittelijat ovat enemmän puunhalailijoita kuin puunhakkaajia, joten ei tämä meistäkään kivalta ole tuntunut. Siksi lisäämme kaupunkiympäristön monimuotoisuutta kaikin tavoin hankkeen alueella. Meille on tulossa dynaamisia aroistutuksia, paahdeympäristöjä, ruderaattikasvillisuutta, hulevesipainanteita, lahopuita, hyönteishotelleja ja vaikka mitä mielenkiintoista!

Istutuksilla ilmastomuutoksen sietokykyä, hulevesien viivytystä ja pölyttäjäystävällisyyttä

Hermannin Rantatiellä lähes koko katu kohtaa laajan muutoksen. Lehmusrivit ja nurmikaistat saavat väistyä ja tehdä tilaa monilajisille puu- ja pensasistutuksille. Runsas lajien kirjo tuo monipuolisuutta katukuvaan ja lisää vuodenaikojen vaihteluun mielenkiintoa sekä ilmastonmuutoksen sietokykyä. Hulevesipainanteissa viivytetään sadevesien virtaamia tarkoitukseen sopivan kasvillisuuden avulla.

Aroistutukset tuovat täysin uudenlaisen elementin kadun kasvillisuuteen. Euraasian arojen luontoa mukailevien aroistutusalueiden suunnittelussa on painotettu kestäviä ja pölyttäjäystävällisiä koristekasveja, joita on rikastettu kotimaisilla luonnonlajeilla. Istutusten keskelle on suunniteltu mikrohabitaatteja maakivistä ja lahopuista. Tavoitteena on, että lukuisat hyönteis- ja kääpälajit löytävät itselleen kodin veistoksellisista pystyyn asennettavista ja maassa makaavista puunrungoista. Näin myös hankealueelta poistuvat puut saavat jatkaa tärkeää tehtäväänsä luonnon kiertokulussa.

Kadun poikkileikkauksen visualisointikuva Hermannin rantatieltä.

Käytämme ja testaamme erilaisia viherraiteita

Kalasataman päässä raitiotien pintamateriaalina käytetään nurmikiveystä, joka nurmen sijaan vihreytetään niittykasvillisuudella. Haukilahdenkadun liittymän jälkeen rata toteutetaan paahderatana, jonka lajistosta voi löytää matalia kuivien paikkojen niittykukkia. Nylanderin puiston pysäkin kohdalla radalla kokeillaan maksaruoho-sammalmaton toimivuutta Suomen olosuhteissa. Myös Vallilanlaakson rataosuus tullaan toteuttamaan viherraiteena, niitty- ja nurmikivipinnoilla.

Kadun poikkileikkauksen visualisointikuva Asemapäällikönkadulta.

Poistettuja puita korvataan ahtaissa paikoissa köynnöspylväin

Pasilassa puiden kaadot ovat jättäneet kadut paljaiksi. Kasvillisuutta monipuolistetaan ja uusia istutuksia tehdään mahdollisuuksien mukaan. Asemapäällikönkatu kokee suurimman muutoksen: rataa reunustavat viherkaistat saavat uudet monilajiset puurivit, ja missä puita ei mahdu kasvamaan, istutetaan korkeita köynnöspylväitä. Inspiraatiota katukasvillisuuden suunnitteluun on haettu kaupunginosan runsaasta katutaiteesta. Viherkaistoille istutetaan pensaita ja kukkivia perennoja, jotka tarjoavat uutta väriloistoa harmauden keskelle. Myös Asemapäällikönkadun ja Ratamestarinkadun kiertoliittymään toteutetaan värikylläinen aroistutus.

Hanna Ylitalo ja Alina Juntunen

Kirjoittajat työskentelevät Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa maisemasuunnittelijoina

Suunnittelemme ja rakennamme uuden raitiotielinjan ja kehitämme katuympäristöä. Vuonna 2024 pääset linjan 13 kyydissä Kalasatamasta Pasilaan vartissa! Hankkeen toteuttavat yhdessä Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, Destia, Sweco, WSP, GRK ja AFRY.