Esteettömyyskävelyt osana vastuullisuustyötä

3.6.2022
Ihmisiä katuympäristössä kävelemässä ja liikkumassa pyörätuolilla, mukana opaskoira.
Hankkeella työskentelevien lisäksi esteettömyyskävelylle osallistui liikuntaesteisiä ja näkövammaisia.

Haluamme ottaa hankkeella huomioon kaikki käyttäjäryhmät ja heidän rajoitteensa. Haluamme, että katuympäristöstä tulee kaikille sopivaa, esteetöntä ja turvallista. Suunnittelun lisäksi huomioimme myös rakentamisen aikaiset esteettömyysvaikutukset. Väliaikaisten liikennejärjestelyiden tulee olla sellaiset, että liikuntaesteisten ja näkövammaisten on mahdollista liikkua alueella turvallisesti. Paras keino varmistua tästä on tehdä esteettömyyskävelyjä ja tarkastuksia kohteessa. Näillä voidaan tarkistaa, että suunnitteluvaiheessa esitetyt ratkaisut ovat toimivia myös käytännössä ja että pienetkin yksityiskohdat tulevat huomioiduksi riittävällä tarkkuudella.

Näkövammainen tunnustelee katukiveyksiä kädessään keppi ja vieressä opaskoira.
Kävelyllä erilaisia laattoja tunnusteltiin sekä kepillä että käsinkin.

Toteutimme esteettömyyskävelyn toukokuussa

Nyt toukokuun alussa lumien sulettua kävimme isommalla porukalla tarkistamassa liikennejärjestelyitä Leonkadulla. Osallistujina meillä hankkeella työskentelevien lisäksi oli sekä liikuntaesteisiä että näkövammaisia. Mukana osallistujilla oli apuvälineitä ja avustajia, kuten pyörätuoleja, käsipyörä, sokean keppi sekä opaskoiria. Yhdessä kiersimme väliaikaiset kulkuväylät ja kadunylitykset läpi ja teimme havaintoja. Havainnot liittyivät kulkuväylien ja ylitysten esteettömyyteen sekä ohjaavuuteen.

Esteettömyyskävelyllä ihmisiä ja opaskoira kävelemässä kadulla.
Tarkastelimme Kalasatamassa Leonkadulla ja Junonkadulla työnaikaisten liikennejärjestelyiden esteettömyyttä.

Kävelyllä ja sen jälkeisessä keskustelutilaisuudessa oli erittäin hyvä ja kehittävä ilmapiiri. Olimme selvästi kaikki yhtä mieltä asian tärkeydestä. Me hankkeella työskentelevät saimme erittäin hyvää tietoa ja vinkkejä kävelyyn osallistuvilta tahoilta esteettömyyden edistämisessä. Esteettömyyskävelyt ovat arvokas keino kerätä tietoa ja varmistaa esteetön ja turvallinen liikkumisympäristö kaikille.

Esteettömyyskävelyllä mitattiin jalkakäytälle vievän luiskan kaltevuutta  älypuhelimella.
Luiskan kaltevuuden mittaaminen käynnissä. Mittauksen perusteella luiska todettiin liian jyrkäksi.

Esteettömyyttä parannettu opinnäytetyön avulla

Talvella työnaikaisia esteettömyystarkastuksia on tehty Hermannin rantatiellä hankkeella tehtävässä opinnäytetyössä. Opinnäytetyön aiheena oli työnaikaisten liikennejärjestelyiden esteettömyyden parantaminen, ja voit tutustua julkaistuun työhön tarkemmin täällä (linkki vie tämän sivuston ulkopuolelle). Opinnäytetyön tuloksina esitettiin parannusehdotuksia kartoitettuihin järjestelyihin sekä huomioita, miten esteettömyyden huomioimista voitaisiin kehittää myös työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelussa.

Työmaa-aita kadulla.
Esteettömyyskävelyllä huomattiin, että työmaa-aitamme oli sijoitettu huonosti, sillä aidan reunaa kulkeva voi kaatua reunakiveen. Työmaa-aita pitäisi asettaa siis niin, että reunakiveys jää työmaan puolelle.

Elisa Huotari ja Satu Kauppila

Kirjoittajat edistävät esteettömyyttä Kalasatamasta Pasilaan -hankkeella

Suunnittelemme ja rakennamme uuden raitiotielinjan ja kehitämme katuympäristöä. Vuonna 2024 pääset linjan 13 kyydissä Kalasatamasta Pasilaan vartissa! Hankkeen toteuttavat yhdessä Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, Destia, Sweco, WSP, GRK ja AFRY.