Hermannin rantatiellä selvitetään pohjamaan käyttäytymistä

2.12.2020
Painumaseurantapisteiden ja koepengerten sijainti kartalla.
Painumaseurantapisteiden ja koepengerten sijainti kartalla.

Pohjamaan käyttäytymistä tutkitaan painumaseurannan avulla. Seurantaa varten Hermannin rantatien asfalttiin asennetaan painumanastoja. Lisäksi liikennöintialueen ulkopuolelle asennetaan painumalevyjä sekä tehdään pienimuotoisia koepenkereitä. Nastojen, laattojen ja pengerten sijainti on esitetty kartassa.

Koepenkereillä esikuormitetaan maata, jotta nähdään, minkä verran se painuu ajan saatossa. Seurannan avulla saadaan käsitys kadun nykytilasta ja selvitetään, tarvitaanko siellä kevennys- ja siirtymärakenteita.

Painumaseurantajärjestelmän asennustyöt alkavat viikon 49 loppupuolella ja kestävät 1-2 viikkoa. Painumamittareiden asentamisesta ja koepenkereiden rakentamisesta aiheutuu jonkin verran lyhytkestoisia muutoksia liikennejärjestelyihin. Painumaseuranta aloitetaan asennustöiden jälkeen ja se jatkuu vähintään puolen vuoden ajan. Varsinaisista seurantamittauksista ei aiheudu liikennejärjestelymuutoksia.

Asfaltin pinnassa olevat painumanastat eivät kadulla liikkujien silmiin juuri näy. Painumalaatat sen sijaan voivat herättää ohikulkijoiden huomion, sillä jokaisen laatan ympärille asennetaan betonirengas, jonka keskellä on tanko. Koepenkereet ovat myös näkyvä muutos katukuvassa. Koepenkereet ovat korkeudeltaan noin 1,5 m, pohjapinta-alaltaan 6 m x 6 m ja yläpäästään 3 m x 3 m.

Lisätietoja:

Hankkeen viestintä, 09 310 3246, info@kalasatamastapasilaan.fi