Keskitymme infrarakentamisen kannalta oleellisiin vastuullisuuskysymyksiin

Näitä ovat avoimuus, vuorovaikutteisuus, rakentamisen ja lopputuotteen vähähiilisyys, joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen ja positiivinen ympäristövaikuttavuus.
Kuvassa näkyy autotie Helsingin Sompasaaressa.

Valtaosa raitiotieradan elinkaaripäästöistä määräytyy jo suunnitteluvaiheessa

Suunnittelussa ja rakentamisessa etsimme aktiivisesti ratkaisuja ja toimintatapoja hiilijalanjälkemme pienentämiseksi. Otamme huomioon hankkeen koko elinkaaren. Hyödynnämme kasvihuonekaasupäästölaskentaa selvittääksemme tehokkaimmat keinot.

Suunnittelemme ja rakennamme korkealaatuista, turvallista ja esteetöntä kaupunkiympäristöä sekä käyttäjiään hyvin palvelevaa raitiotielinjaa. Rakentamisen aikaisissa liikennejärjestelyissä painotamme selkeyttä, turvallisuutta ja häiriöiden minimointia.

Tavoitteitamme ovat

Välitämme tietoa hankkeesta ennakoivasti, ymmärrettävästi ja monikanavaisesti. Tarjoamme osallistumismahdollisuuksia, kuuntelemme sidosryhmiemme toiveita ja pyrimme vastaamaan heidän odotuksiinsa.