Vi fokuserar på de ansvarsfrågor som är väsentliga med tanke på infrastrukturbyggnation

Dessa är öppenhet, samverkan, koldioxidsnål byggnation och slutprodukt samt utveckling av och positiv miljöpåverkan för kollektiv-, gång- och cykeltrafiken.
Kuvassa näkyy autotie Helsingin Sompasaaressa.

Största delen av livscykelutsläppen från spårvägen fastställs redan i planeringsskedet

Inom planeringen och byggandet letar vi aktivt efter lösningar och verksamhetssätt som minskar vårt koldioxidavtryck. Vi beaktar projektets hela livscykel. Vi beräknar växthusgasutsläppen för att ta reda på vilka de mest effektiva metoderna är..

Vi planerar och bygger en trygg och tillgänglig stadsmiljö av hög kvalitet samt en spårvagnslinje som betjänar sina användare väl. I trafikarrangemangen under byggnationen strävar vi efter tydlighet, säkerhet och minimala störningar.

Våra mål är bland annat att

Vi informerar om projektet på ett proaktivt och förståeligt sätt i många kanaler. Vi erbjuder möjligheter att delta, lyssnar på våra intressenters önskemål och strävar efter att uppfylla deras förväntningar.