Toteutus allianssimallilla

Toteutamme Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen kahden allianssin yhteistyönä. Allianssit ovat Sörkan spora ja Karaatti. Allianssien tilaajaosapuolia ovat Helsingin kaupunki ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy.
Kalasatamasta Pasilaan -hanke: Helsingin kaupunki & Kaupunkiliikenne Oy, Sörkan spora ja Karaatti

Yhteisten arvojen mukaisesti

Tavoitteenamme on toimia yhteisten arvojemme mukaisesti sekä innovoida ja kehittää toimintatapojamme koko hankematkamme keston ajan. Teemme tiivistä yhteistyötä kaikissa hankkeen vaiheissa suunnittelusta lähtien, ja jaamme vastuut ja riskit kaikkien osapuolten kesken etukäteen sovitusti.

Keskeisinä toimijoina vahvoja ammattilaisia

Keskeiset toimijamme ovat infrastruktuuri- ja rakennusalan ammattilaisia. Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen tilaavat Helsingin kaupunki ja Kaupunkiliikenne Oy. Sörkan spora- ja Karaatti-alliansseissa on pitkään alla toimineita ja kokeneita palveluntuottajia.

Sörkan sporan palveluntuottajat

Karaatin palveluntuottajat

Karaatin nimettyjä alihankkijoita ovat