Arvot ohjaavat toimintaamme

Kalasatamasta Pasilaan on kahden allianssin ja monen toimijan yhteinen hanke. Yhdessä hyväksymämme arvot luovat pohjan yhteistyölle ja määrittävät toimintaamme suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan.
Kalasataman puiston valaisintilataideteos.

Luottamukseen perustuva yhteistyö auttaa onnistumaan


Arvostamme asiakkaita, tuemme tekijöitä ja vaalimme vastuullisuutta.
Joukkoliikennettä ja liikenneympäristöjä tehdään käyttäjiä varten. Tarjoamme vaikutusalueen asukkaille ja muille sidosryhmille ajantasaista tietoa hankkeen etenemisestä eri tavoin ja monikanavaisesti. Järjestämme myös mahdollisuuksia osallistua ja tulla kuulluksi hankkeen eri vaiheissa.

Hankkeessa työskentelee parhaimmillaan satoja yhdyskuntasuunnittelun ja rakentamiseen asiantuntijoita. Muodostamme yhdessä yhteisön, jossa jokaisella on mahdollisuus kehittyä, vaikuttaa, ottaa vastuuta ja olla arvostettu.

Meille vastuullisuus on

Tavoitteemme on tuottaa arvoa rahalle.