Genomförande enligt alliansmodellen

Vi genomför Projektet Fiskehamnen-Böle som ett samarbete mellan två allianser. Allianserna är Sörkan spora och Karaatti. De beställande parterna är Helsingfors stad och Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab.
Projektet från Fiskehamnen till Böle: Helsingfors stad & Stadstrafik Ab, Sörkan spora och Karaatti

I enlighet med gemensamma värden

Vårt mål är att agera i enlighet med våra gemensamma värden samt förnya och utveckla våra verksamhetssätt under hela projektresan. Vi har ett nära samarbete under projektets alla faser, med början från planeringen, och delar ansvaren och riskerna mellan alla parter enligt vad vi i förväg kommit överens om.

Gedigna proffs som viktiga aktörer

De viktiga aktörerna inom projektet är experter inom infrastruktur- och byggbranschen. Projektet Fiskehamnen-Böle beställs av Helsingfors stad och Stadstrafik Ab. Inom allianserna Sörkan spora och Karaatti finns serviceproducenter med lång erfarenhet inom branschen.

Serviceproducenter inom Sörkan spora

Serviceproducenter inom Karaatti

Utsedda underleverantörer inom alliansen Karaatti