Tavoitteita ja toimenpiteitä vastuulliseen rakentamiseen

2.3.2022
Hermannin rantatieltä on siirretty puita uusille kasvupaikoille kaatamisen sijaan.

Tämä on Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen ensimmäinen blogikirjoitus. Aloitamme hankkeen blogisarjan esittelemällä vastuulliseen toteutukseen liittyvät tavoitteemme sekä muutamia konkreettisia esimerkkejä jokapäiväisestä vastuullisuustyöstämme. 

Julkaisemme jatkossa blogikirjoituksen keskimäärin kahden kuukauden välein. Blogikirjoitusten aiheet vaihtelevat sen mukaan, mikä hankkeessa on milloinkin ajankohtaista. Vastuullisuus on yksi blogisarjan pysyvä teema. 

Tavoitteet

Vastuullisuustyö lähtee aina tavoitteiden määrittämisestä. Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa tilaajalla oli vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita jo rakentamisurakan tarjouskilpailuvaiheessa. Ne kiteytyvät sanoihin elinkaari- ja ympäristövaikuttavuus. 

Elinkaarivaikuttavuus tarkoittaa sitä, että hanke on toteutettu laadukkailla, kestävillä, energiaa säästävillä ja helposti kunnossapidettävillä ratkaisuilla ja materiaaleilla. Lisäksi kierrätysmateriaaleja suositaan aina, kun se on mahdollista. 

Ympäristövaikuttavuus on puolestaan sitä, että hankinnoista, rakentamisesta ja liikennöinnistä aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Keskeistä ovat vähähiilisyys, luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen sekä hankkeen vaikutusalueen terveellisyys ja viihtyisyys.

Läpinäkyvyys ja todennettavuus

Haluamme olla läpinäkyviä ja pystyä myös todentamaan vastuullisen suunnittelun ja rakentamisen. Siksi päätimme mitata vastuullisuutta Kruunusillat-hankkeen tavoin CEEQUAL-järjestelmällä. CEEQUAL on kansainvälinen rakentamishankkeiden kestävän kehityksen arviointimenetelmä.

CEEQUAL-sertifiointi kattaa alla olevan kuvan mukaisesti kahdeksan osa-aluetta johtamisesta sidosryhmiin ja resursseihin ja koostuu noin 300 erilaisesta arviointikriteeristä. Ulkopuolisen tahon tekemän sertifioinnin avulla voimme todentaa hankkeessa tehdyn vastuullisuustyön tulokset. Sertifiointi mahdollistaa myös vertailun muiden sertifioitujen hankkeiden kanssa. 

CEEQUAL-sertifioinnissa arvioitavat suunnittelun ja rakentamisen osa-alueet.

Sertifiointikriteerit perustuvat toteutuneisiin hankkeisiin ja alan hyviin käytäntöihin. Kriteerit toimivat hankkeessa eräänlaisena muistilistana omaa toimintaa ja valintoja varten. Niiden avulla omaa suorituskykyä vastuullisuuden osalta on mahdollista parantaa koko ajan. Samalla voidaan kehittää koko infra-alaa.

Käytännön toimenpiteitä

Vastuullisuuteen liittyvät ratkaisut tehdään pääosin jo suunnitteluvaiheessa. Työmaalla vastuullisuus näkyy monin tavoin. Seuraavaan listaan on koottu muutamia esimerkkejä:

Rakentamisen vuoksi kaadettuja puita on viety lahopuuksi kaupungin muihin kohteisiin.

Seuraa meidän vastuullisuustyötä

Tulevissa blogeissa kerromme lisää vastuullisesta rakentamisesta. Kuvaamme, miksi teemme niin kuin teemme ja mikä sen merkitys kokonaisuuden kannalta on. Teemme esimerkiksi päästölaskentaa päätöksenteon tueksi. Aina emme voi valita vastuullisuuden kannalta parasta ja tehokkainta vaihtoehtoa, koska vastuullisuus ei ole ainoa valintakriteeri. Oleellista kuitenkin on se, että valinnat tehdään tietoisina siitä, mitkä sen vaikutukset ovat.

Niina Salojärvi ja Eija Multanen

Kirjoittajat ovat Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen vastuullisuustiimin jäseniä.

Suunnittelemme ja rakennamme uuden raitiotielinjan ja kehitämme katuympäristöä. Vuonna 2024 pääset linjan 13 kyydissä Kalasatamasta Pasilaan vartissa! Hankkeen toteuttavat yhdessä Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, Destia, Sweco, WSP, GRK ja AFRY.