Näin asukkaat vaikuttivat Vallilanlaakson puistosuunnitelmaan

22.12.2022
Vallilan siirtolapuutarha joulukuussa 2022.

Julkaisimme elokuussa Vallilanlaakson puistosuunnitelman ilmettä koskevan kyselyn. Saimme siihen yhteensä huimat 397 vastausta. Kyselyn tulokset vaikuttivat puiston kasvivalintoihin ja oleskelualueen kiveykseen. Lisäksi puistosuunnitelman hyväksymismenettelyn yhteydessä käyty vuoropuhelu vaikutti muun muassa joidenkin puistoraittien sijaintiin sekä Kumpulanpuron kunnostusratkaisuihin. Hermannin rantatiestä ja Vallilanlaaksosta on tehty havainnevideo. Voit katsoa sen täältä.

Oleskelualueen kiveys

Kysyimme millaista kiveystä uuden hulevesipainanteen viereiselle oleskelualueelle halutaan. Vaihtoehdot olivat yksivärinen, monivärinen tai kuvioitu kiveys. Vastaukset jakautuivat eri vaihtoehdoille seuraavasti: kuvioitu kiveys 50 %, muu monivärinen kiveys 27 % ja yksivärinen kiveys 23 %. Kyselyn tulosten perusteella oleskelualueelle tulee kaksivärinen, mahdollisesti raidallinen kiveys.

Kuva 1. Kivettävän oleskelualueen likimääräinen sijainti Vallilanlaaksossa.

Oleskelualueen ympäristö

Kysyimme halutaanko uuden hulevesipainanteen viereisen oleskelualueen ympäristöön (kuva 1) kukkiva niitty vai perennaistutus. Vastaajista reilu enemmistö, 64 % toivoi kukkivaa niittyä. Vastausten perusteella uoman reunoille, oleskelualueen tuntumaan tulee kukkivaa niittyä.

Kuva 2. Esimerkkikuva kukkivasta niitystä.

Minne kukkivia puita isona ryhmänä

Kysyimme minne halutaan suurempi kokonaisuus kukkivia puita. Pienempiä puuryhmiä on tulossa eri puolille puistoa, mutta iso kukkivien puiden ryhmä oikein sijoitettuna saa aikaan puistossa liikkujalle vau-efektin.

Kuva 3. Kyselyssä olleet vaihtoehtoiset ison kukkivan puuryhmän sijainnit.

Kysymykseen vastanneista niukka enemmistö, 32 % äänesti kukkivia puita puiston sisääntuloon Mäkelänkadun suunnasta. Loput vastauksista jakautuivat seuraavasti: Villa Novillan eteläpuolinen alue 30 %, Kumpulantaipaleen ympäristö 22 % ja oleskelupaikkojen ympäristö 16 %. Kyselyn tulosten perusteella runsas kukkivien puiden kokonaisuus istutetaan puiston Mäkelänkadun puoleiseen sisääntuloon.

Kenttäkerroksen kasvillisuus

Kenttäkerroksen kasvillisuudesta äänestettiin Kumpulantaipaleen, Kumpulanpuron uoman ja Jyrängöntien ympäristöön sekä siirtolapuutarhan itäpuolelle. Vaihtoehtoina olivat kukkiva niitty, niitty tai nurmi. Kukkivaa niittyä äänestettiin kaikkiin kohtiin eniten (50–63 %). Äänestyksen perusteella kukkivaa niittyä ja niittyä istutetaan moneen paikkaan. Samalla pidetään kuitenkin huoli siitä, että toiminnallista nurmipintaa löytyy puistosta myös.

Kuva 4. Kenttäkerroksen kasvillisuusäänestyksessä mukana olleet alueet.

Niityillä ja nurmella on omat hyvät puolensa, jotka on listattu alle.

Kukkiva niitty

  • luonnonmukainen ja värikäs ulkoasu
  • kukkivien kasvien värimaailma muuttuu kesän edetessä
  • monimuotoisuus
  • kompensoi rakentamisen myötä menetettäviä niittyalueita

Niitty

  • luonnonmukainen, harmonisen vihreä ulkoasu
  • monimuotoisuus
  • kompensoi rakentamisen myötä menetettäviä niittyalueita

Nurmi

  • siisti ulkoasu
  • toiminallinen, esim. piknik, liikunta jne.
  • matala ja avoin

Avoin palaute

Kyselyssä oli mahdollista antaa myös avointa palautetta. Avoin palaute koski osin asioita, joihin puistosuunnitelmalla ei voi vaikuttaa. Puistoon toivottiin ennen muuta paljon puita, niittyjä ja luonnonmukaista kasvillisuutta. Hyvää valaistusta sekä penkkejä ja roska-astioita toivottiin myös. Avoin palaute on otettu puistosuunnitelmassa mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Elina Renkonen

Kirjoittaja työskentelee Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa maisemasuunnittelijana

Suunnittelemme ja rakennamme uuden raitiotielinjan ja kehitämme katuympäristöä. Vuonna 2024 pääset linjan 13 kyydissä Kalasatamasta Pasilaan vartissa! Hankkeen toteuttavat yhdessä Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, Destia, Sweco, WSP, GRK ja AFRY.