KaPa hyödyntää lähes kaikki kierrätyskelpoiset materiaalit

11.10.2023
Kuva. Kierrätysmateriaalien varastointialue Mäkelänkadun vieressä.

Tiesitkö, että kiertotalouden toteutuminen kiitettävästi on mahdollista rakentamisessa? En minäkään, ennen kuin pääsin mukaan Kalasatamasta Pasilaan -hankkeeseen.

Kalasataman ja Pasilan eli ’KaPa:n’ välille rakennetaan raitiotietä sekä siihen kytkeytyviä katualueita, viherkaistoja, jalankulun ja pyöräilyn reittejä sekä kunnallistekniikkaa. Rataosuus on noin 4,5 kilometriä pitkä ja tavoitteena on aloittaa radan liikennöinti syksyllä 2024.

Kunnianhimoiset tavoitteet

Miten sitten onnistuimme? Keskeistä on ollut kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen ja talouden kytkeminen tavoitteen saavuttamisen ratkaisuun. KaPa-hankkeessa tavoitteena on ollut kehittää laadukas, kestävä, energiaa säästävä ja helposti kunnossapidettävä rakentamisen ratkaisu. Lopputuloksen pitää olla vähähiilinen ja asukkaille ja käyttäjille viihtyisä. Elinkaarivaikutusta on haluttu hallita käyttämällä kierrätys- ja uusiomateriaaleja aina, kun se on mahdollista.

Kuva. Laadukas kiveys on mahdollista rakentaa myös kierrätyskivistä.

Kierrätysaste lähes 90 prosenttia

Viimeisen rakentamisen vuoden käynnistyessä hankkeessa on hyödynnetty kierrätyskelpoisista materiaaleista lähes 90 %. Olemme käyttäneet uudelleen mm. reunakivet, maakivet, kasvualustat, pintamaat, vanhat rakennekerrokset, alueilta puretut betonirakenteet ja kynnysarvomaat. Ajatus materiaalien kierrätyksestä ja uusiokäytöstä on ollut kaikkien tiedossa jo hankkeen kilpailutusvaiheesta alkaen.

Kuva. Hankealueelta purettuja reunakiviä varastossa odottamassa asentamista uuteen paikkaan.

Onnistuminen sidottiin hankkeen avaintulosalueisiin. Kun tavoitteen saavuttaminen vaikuttaa tulokseen, siihen myös varataan tarvittavat henkilöt ja heidän aikaansa suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan. Tärkeää oli myös kiertotaloustavoitteiden reaaliaikaisen seurannan työkalujen rakentaminen. Kun tieto materiaalien hyödyntämisestä oli tarkastettavissa jatkuvasti, saavutti tilannetieto kaikki osapuolet.

Onnistumisen edellytys oikea tahtotila ja aktiivisuus

Pelkkää rallattelua onnistuminen ei kuitenkaan ole ollut. Ensimmäinen edellytys on, että kierrätys- ja uusiomateriaalien laadun tulee täyttää vaaditut kriteerit. KaPa:ssa uudelleenkäytettävät materiaalit tarkastetaan haitta-aineiden osalta ja kierrätyskasvualustojen kohdalla biologi tarkistaa maat mahdollisten vieraslajien varalta.

Kuva. Sörnäistentunnelin suuaukkotyömaalta louhittua kiveä on murskattu hankkeen käyttöön. Kuvassa näkyy suojateltan sisällä toimiva murskauslaitos.

Materiaalien varastointi vaatii myös merkittäviä välivarastointialueita ja näiden saatavuus kaupunkialueella on usein haastavaa. KaPa:ssa hankeorganisaation aktiivinen ote ja edistämisen halu on mahdollistanut materiaalien varastoinnin rakentamisen lähialueilla tukien hankkeen tavoitteita sekä vähähiilisyyden että kierrätyksen osalta.

Myös tiivis yhteistyö ja tiedonvaihto tarjolla olevista ja tarvittavista materiaaleista hankkeen sisällä sekä lähialueiden toimijoiden ja työmaiden kesken on ollut onnistumisen takana. Yhdessä onnistumme, se on tullut tässäkin hankkeessa selväksi.

Riina Rantsi
Kirjoittaja työskentelee Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa kiertotalousasiantuntijana