Yötöitä Pasilansillalla ja Vallilanraitiolla 12.–13.7.

12.7.2023

Aikaisemmin ilmoitetusta poiketen emme tee töitä 12.–13.7. välisenä yönä Mäkelänkadulla valtiovierailun turvajärjestelyistä johtuen. Mainittuna yönä teemme sen sijaan ratateknisiin järjestelmiin liittyviä töitä Pasilansillalla ja Vallilanlaaksossa.

Kuva. Alueet, joilla teemme ratateknisiä töitä 12.–13.7. välisenä yönä.

Työssä porataan muun muassa kiskoja ja tästä aiheutuu jonkin verran melua ympäristöön.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä!

Rakennamme välille Nihti–Kalasatama–Vallilanlaakso–Pasila 4,5 km uutta raitiotietä, joka yhdistää nykyiset raitiotie-, metro- ja junaverkot toisiinsa. Liikennöinti aloitetaan vuonna 2024. Kehitämme samalla jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita, katutilan viihtyisyyttä ja kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.