Vallilanlaakso | Pohjamaan stabilointikoe alkaa viikolla 48

25.11.2022
Vanhaa ratapengertä Vallilan siirtolapuutarhan pohjoispuolella lokakuussa 2022.

Raitiotien rakentamisen yhteydessä pohjamaata vahvistetaan pilaristabiloinnilla. Ennen varsinaisen stabiloinnin aloittamista maastossa suoritetaan koestabilointi. Sen avulla varmistetaan pohjamaana olevan saven stabiloituvuus sekä tarkennetaan stabiloinnissa käytettävän sideaineen soveltuvuus ja määrä.

Koestabilointialueen likimääräinen sijainti.

Koestabilointialue sijaitsee Vallilan siirtolapuutarhan länsilaidan pohjoispuolella olevalla vanhalla ratapenkereellä. Alue aidataan ennen töiden aloitusta. Pilareita asennetaan rakennettavan raitiotien leveydelle kuuteen riviin, 10 pilaria kullekin riville. Koestabiloinnissa testataan kolmea sideainepitoisuutta. Jokaisesta sideainemäärästä tehdään kairauksia eripituisten lujitusaikojen jälkeen.

Koestabilointikentän rakentaminen kestää noin viikon. Työssä käytetään työmaahenkilökunnan lisäksi kaivinkonetta, pilaristabilointikonetta ja rekan perävaunussa sijaitsevaa sementtisäiliötä. Koekairaukset tehdään 7, 28 ja 54 päivän lujitusajan jälkeen kairavaunulla.

Lisätietoja:

Antti Sirén
Lohkopäällikkö
antti.siren@grk.fi
p. 050 415 6462

Suunnittelemme ja rakennamme uuden raitiotielinjan ja kehitämme katuympäristöä. Vuonna 2024 pääset linjan 13 kyydissä Kalasatamasta Pasilaan vartissa! Hankkeen toteuttavat yhdessä Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, Destia, Sweco, WSP, GRK ja AFRY.