Työnaikaisten liikennejärjestelyjen valmistelevat työt alkavat Kyläsaarenkadulla 15.11.

9.11.2021
Kyläsaarenkatu kartalla. Kartta: Helsingin karttapalvelu
Kyläsaarenkatu kartalla. Kartta: Helsingin karttapalvelu

Maanantaina 15.11. Kyläsaarenkadulla aloitetaan työnaikaisten liikennejärjestelyjen valmistelutyöt. Työt sisältävät materiaalitoimituksia, väliaikaisten kulkureittien rakentamista ja asfaltointia sekä väliaikaisen kiertoliittymän rakentamisen. Osa töistä ulottuu Hermannin rantatielle. Työalue ja ensivaiheen liikennejärjestelyt on esitetty alla olevassa kuvassa.

Hermannin rantatien ensivaiheen liikennejärjestelyt tammikuusta 2022 alkaen
Hermannin rantatien ensivaiheen liikennejärjestelyt tammikuusta 2022 alkaen.

Kyläsaarenkadun liikennejärjestelyjä tehdään useassa eri vaiheessa

Tammikuussa 2022 Kyläsaarenkatu muuttuu yksisuuntaiseksi, kun Hermannin rantatien pohjoiseen suuntatutuva liikenne ohjataan Kyläsaarenkadulle Vanhan talvien liittymän kohdalla. Työt ovat osa Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen ensivaiheen liikennejärjestelyjä, jotka mahdollistavat raitiotie- ja katurakentamisen vilkkaasti liikennöidyllä Hermannin rantatiellä. Ensivaiheen työnaikaisista liikennejärjestelyistä ja niiden vaikutuksista tiedotetaan tarkemmin marras-joulukuun 2021 aikana.

Toinen vaihe toteutetaan touko-kesäkuussa 2022, jolloin koko Hermannin rantatien liikenne ohjataan Kyläsaarenkadulle. Toinen vaihe kestää noin 1,5 vuotta. Muutoksilla on vaikutuksia myös bussipysäkkien sijainteihin. Lisäksi loppukesästä 2022 rakennetaan väliaikainen jalankulun ja pyöräilyn väylä Hermannin rantatien itäreunaan.

Edellä mainittujen lisäksi vuosina 2022–2024 tullaan toteuttamaan useita muutoksia Hermannin rantatiellä ja sen liittymäkaduilla sekä Kyläsaarenkadulla.

Lisätiedot:

Antti Slunga
Lohkopäällikkö
antti.slunga@destia.fi
p. 040 664 6120

Suunnittelemme ja rakennamme uuden raitiotielinjan ja kehitämme katuympäristöä. Vuonna 2024 pääset linjan 13 kyydissä Kalasatamasta Pasilaan vartissa! Hankkeen toteuttavat yhdessä Helsingin kaupunki, HKL, Destia, Sweco, WSP, GRK ja AFRY.