Hermannin rantatieltä kaadetaan ja siirretään puita 15.11. alkaen

11.11.2021

Hermannin rantatiellä valmistellaan vuoden 2022 alussa käynnistyviä rakennustöitä. Maanantaina 15.11. alkaa 1–2 viikkoa kestävä puiden poisto ja siirto, josta vastaa Stara. Puita kaadetaan yhteensä 23 ja siirretään 11 kadun pohjanvahvistukseksi rakennettavan paalulaatan vuoksi.

Marraskuussa poistettavien ja siirrettävien puiden likimääräinen sijainti Hermannin rantatiellä.
Marraskuussa 2021 poistettavien ja siirrettävien puiden likimääräinen sijainti Hermannin rantatiellä.

Kaadettavia puita hyödynnetään lahopuina muualla, käytetään hankkeen viherrakenteissa tai hyödynnetään muissa kaupungin kohteissa raaka-aineena. Osa puista siirretään läheisille viheralueille jatkamaan kasvuaan.

Myöhemmin, rakentamisen edistymisen myötä, puita poistetaan ja siirretään lisää. Poistettavaa puustoa korvataan uusilla kasvi- ja puuistutuksilla. Istutettava puusto ja kasvilajisto tulee olemaan monimuotoista ja paikallisiin olosuhteisiin sopivaa.

Työstä aiheutuu melua sekä vähäisiä ja lyhytkestoisia liikennejärjestelyjen muutoksia.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä!

Lisätiedot:

Eero Salokangas
eero.salokangas@grk.fi
p. 050 353 0742

Suunnittelemme ja rakennamme uuden raitiotielinjan ja kehitämme katuympäristöä. Vuonna 2024 pääset linjan 13 kyydissä Kalasatamasta Pasilaan vartissa! Hankkeen toteuttavat yhdessä Helsingin kaupunki, HKL, Destia, Sweco, WSP, GRK ja AFRY.