Kalasatama | Radan rakennustyöt etenevät välille Työpajankatu–Verkkosaarenkatu viikolla 11

15.3.2023
Kuva. Hermannin rantatie Työpajankadusta pohjoiseen.

Kalastamasta Pasilaan -hankkeen ratatyöt etenevät Työpajankadun ja Verkkosaarenkadun väliselle alueelle. Työt aloitetaan Hermannin rantatien ja Työpajankadun liittymän pohjoispuolelta ja ne etenevät vaiheittain Hermannin rantatietä kohti pohjoista kevään ja kesän 2023 aikana. Viikolla 11 tehdään työalueen aitaamista. Varsinaiset rakennustyöt aloitetaan ma 20.3. alkaen.

Työalue sijaitsee kadun keskellä, mikä mahdollistaa sen, että jalankulun, pyöräilyn ja moottoriajoneuvoliikenteen reitit pysyvät auki rakentamisen ajan. Moottoriajoneuvoliikenteen kaistoja saatetaan kuitenkin joutua kaventamaan töiden edetessä. Lisäksi on mahdollista, että kauppakeskus REDI:n pysäköintihallin pohjoiset sisään- ja ulosajorampit ovat välillä poissa käytöstä. Siitä tiedotetaan erikseen.

Työpajankadun ja Verkkosaarenkadun väliset työt valmistuvat syksyn 2023 lopussa.

Työalue on esitetty alla olevassa kuvassa.

Myös Työpajankadun eteläpuolella kaivutöitä, osa töistä yöllä

Lisäksi käynnissä on noin viikon kestävä suojaputkitustyö Hermannin rantatien ali. Työn vuoksi yksi Hermannin rantatien etelänsuuntainen kaista poistuu käytöstä Työpajankadun eteläpuolella. Työ tehdään osin yötyönä liikenteelle aiheutuvan haitan minimoimiseksi. Työ valmistuu viikon 11 aikana.

Kaivannon sijainti on esitetty alla olevassa kuvassa.

Viikolla 12 tehdään yötyönä Hermannin rantatien ja Sörnäisten rantatien välisen yhteyden suojaputkitustyö (Kalasatama | Yötöitä Hermannin rantatien ja Työpajankadun liittymässä 6.3. alkaen – Kalasatamasta Pasilaan -hanke).

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä!