Kalasatama | Liikennejärjestelymuutos Hermannin rantatien ja Työpajankadun liittymässä viikolla 8

17.2.2023
Kuva. Hermannin rantatien ja Työpajankadun risteys helmikuussa 2023.
Kuva. Hermannin rantatien ja Työpajankadun risteys helmikuussa 2023.

Raitiotien rakennustöiden edetessä Hermannin rantatien ja Työpajankadun liittymästä osa otetaan työalueeksi. Liittymän länsipuolelta (Työpajankadun eteläreuna) poistuu yksi kaista käytöstä suojaputkikaivannon vuoksi. Samalla Hermannin rantatien liittymästä 23.1. poistunut (Kalasatama | Hermannin rantatien ja Työpajankadun liittymässä kaistamuutos 23.1. – Kalasatamasta Pasilaan -hanke) etelänsuuntainen kaista palautuu käyttöön. Lisäksi Työpajankadulta väliltä Kalasatamankatu–Hermannin rantatie on poistettu yksi kaista käytöstä.

Useita muutoksia kevään ja kesän 2023 aikana

Järjestely on kolmivaiheinen liikennehaittojen minimoimiseksi. Eteläreunan töiden valmistuttua kaivanto siirtyy kadun keskiosaan ja kolmannessa vaiheessa pohjoisreunaan. Kaivutöiden vuoksi liikennevalot joudutaan ottamaan välillä pois käytöstä, ja liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä risteysalueella. Osa töistä tehdään yötöinä, jotta ne eivät häiritse liikennettä. Töiden kesto on noin kaksi kuukautta, minkä jälkeen alueella aloitetaan kiskoasennustyöt.

Ensimmäisen vaiheen (vk 8/2023) liikennejärjestelyt on esitetty alla olevassa kuvassa. Myöhempien vaiheiden kuvat julkaistaan myöhemmin.

Kuva. Viikolla 8/2023 voimaan tulevat liikennejärjestelyt Hermannin rantatien ja Työpajankadun risteysalueella.
Kuva. Viikolla 8/2023 voimaan tulevat liikennejärjestelyt Hermannin rantatien ja Työpajankadun risteysalueella.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä!