Kalasatama | Aallonhalkojan työt aloitetaan pe 3.3.

27.2.2023
Kuva. Aallonhalkoja dronella kuvattuna 14.2.2023.
Kuva. Aallonhalkoja dronella kuvattuna 14.2.2023.

Kalasatamasta Pasilaan -hanke aloittaa raitiotierakentamisen Aallonhalkojalla perjantaina 3.3. Linja 59 siirtyy poikkeusreitille (HSL:n tiedote 22.2.: Linja 59 poikkeusreitille Sompasaaressa perjantaista 3.3. alkaen | Uutiset | HSL | HSL.fi), joka kulkee Sompasaarenlaituria pitkin. Samalla Flöitti Dianan kujan pysäkki poistuu käytöstä. Myös pyörä- ja moottoriajoneuvoliikenteen reitteihin tulee muutoksia:

Jalankulun reitit Aallonhalkojalla säilyvät käytössä töiden ajan. Nihdinrantaa ei vielä tässä vaiheessa avata jalankululle, sillä Nihti on edelleen työmaa-aluetta.

Liikennejärjestelyt muuttuvat töiden edetessä. Alla olevassa kuvassa on esitetty 1. vaiheen liikennejärjestelyt.

Aallonhalkojan raitiotie rakennetaan kortteli kerrallaan

Aallonhalkojan työt etenevät kortteli kerrallaan. Ensimmäisenä rakennetaan Sompasaarenkanavan ylittävän sillan ja Flöitti Dianan kujan välinen alue. Tämän jälkeen siirrytään rakentamaan Flöitti Dianan kujan ja Kaljaasi Auroran kujan kortteliväli. Viimeisenä rakennetaan Kaljaasi Auroran kujan ja Priki Johannan kujan väli sekä Priki Johannan kuja – Vinsentinkatu.

Yhden korttelivälin rakentaminen kestää noin kuukauden. Aallonhalkojan työt valmistuvat arviolta kesän 2023 loppuun mennessä.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä!