Kalasatama | Aallonhalkojan liikenne kaksisuuntaiseksi 28.8., linja 59:n pysäkit takaisin käyttöön

23.8.2023
Kuva, Etelä-pohjoissuuntainen ilmakuva Sompasaaresta 9.8.2023.
Kuva, Etelä-pohjoissuuntainen ilmakuva Sompasaaresta 9.8.2023.

Aallonhalkojan kolme pohjoisinta korttelia (välillä Kapteeni Sundmanin katu – Priki Johannan kuja) valmistuvat maanantaina 28.8., ja linja 59 palaa kulkemaan vanhaa reittiään Aallonhalkojaa pitkin. Samalla Sompasaarenlaiturin väliaikaiset pysäkit poistuvat käytöstä. Aallonhalkojan jälkeen bussit jatkavat edelleen reitillä Parrulaituri–Capellan puistotie pohjoissuuntaisesti ja etelänsuuntaisesti reitillä Koksikatu–Parrulaituri–Aallonhalkoja. Bussit eivät palaa Junonkadulle.

Maanantaina 28.8. käyttöön otettavat liikennejärjestelyt on esitetty alla olevassa kuvassa.

Aallonhalkojan liikenne kaksisuuntaiseksi, yhteys Nihtiin vain Sompasaarenlaiturin kautta

Muutoksen myötä moottoriajoneuvoliikenteen käytössä on kaksi kaistaa: yksi etelään, toinen pohjoiseen. Moottoriajoneuvoliikenne Aallonhalkojalle kulkee reittiä Sompasaarenlaituri–Kapteeni Sundmanin katu. Sompasaarenkanavan ylittävä silta Parrulaiturille ja Junonkadulle on ainoastaan jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytössä.

Samassa yhteydessä Aallonhalkojalta suljetaan reitti Nihtiin (Nihdinkanavan ylittävä silta) kaikilta kulkumuodoilta rakennustöiden vuoksi. Työmaaliikenne kulkee jatkossakin Sompasaarenlaituria pitkin.

Aallonhalkojan itäreunassa kulkeva pyörätie palautuu käyttöön viikon 35 aikana välillä Vinsentinkatu–Parrulaituri. Vinsentinkadun rakentaminen ei ole osa Kalasatamasta Pasilaan -hanketta.

Ajolanka-asennukset ja vihertyöt kadulla jatkuvat

Kadun avaamisen jälkeen Aallonhalkojan työt jatkuvat ajolanka-asennuksin, jotka tehdään yötöinä. Niistä tiedotetaan erikseen. Lisäksi tehdään viher- ja viimeistelytöitä, esim. puuistutuksia. Aallonhalkoja valmistuu kokonaan loppusyksyn 2023 aikana.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä!