Kalasatama | Aallonhalkojan pohjoisosassa kaivetaan koekuoppia 1.–2.11. välisenä yönä klo 00–05

27.10.2022
Näkymä Aallonhalkojalta etelään syyskuussa 2022.
Kuva. Näkymä Aallonhalkojalta etelään syyskuussa 2022.

Kalasatamasta Pasilaan -hanke kaivaa neljä koekuoppaa tiistain ja keskiviikon (1.–2.11.) välisenä yönä klo 00–05. Työ tehdään yötyönä, jotta siitä ei aiheudu katkoa linjan 59 liikennöintiin. Työt sisältävät neljän kuopan kaivamisen, näytteenoton, kuoppien täyttämisen ja asfaltoinnin.

Töiden aikana Sompasaarenkanavan yli kulkevalla sillalla on vain yksi kavennettu moottoriajoneuvoliikenteen kaista käytössä. Työt aloitetaan sillan itäpuoleisella kaistalla, josta siirrytään länsipuolelle ensimmäisten kuoppien valmistuttua. Jalankulun ja pyöräilyn reitteihin tehtävällä työllä ei ole vaikutusta. Koekuoppien sijainti on esitetty alla olevassa kuvassa.

Kuva. Koekuoppien kaivualue Sompasaarenkanavan ylittävällä sillalla.

Lisätiedot:

info(a)kalasatamastapasilaan.fi
www.kalasatamastapasilaan.fi/palaute

Suunnittelemme ja rakennamme uuden raitiotielinjan ja kehitämme katuympäristöä. Vuonna 2024 pääset linjan 13 kyydissä Kalasatamasta Pasilaan vartissa! Hankkeen toteuttavat yhdessä Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, Destia, Sweco, WSP, GRK ja AFRY.