Våra värden styr verksamheten

Projektet Fiskehamnen-Böle är ett gemensamt projekt mellan två allianser och många aktörer. De värden som vi tillsammans har godkänt skapar en grund för samarbetet och definierar vår verksamhet i relation till det omgivande samhället.
Kalasataman puiston valaisintilataideteos.

Samarbete grundat på förtroende bidrar till framgång


Vi respekterar kunderna, stödjer aktörerna och värnar om vårt ansvar.

Kollektivtrafiken och trafikmiljöerna byggs för användarna. Vi erbjuder kunderna och övriga intressenter i influensområdet aktuell information om hur projektet framskrider, på olika sätt och i många kanaler. Vi ordnar även möjligheter för dem att delta och göra sin röst hörd under projektets olika faser.

Inom projektet arbetar som mest hundratals experter inom stadsplanering och byggnation. Tillsammans bildar vi en gemenskap, där alla har möjlighet att utvecklas, påverka, ta ansvar och få uppskattning.

För oss innebär ansvarsfullhet

Vårt mål är att skapa värde för pengarna.