Villa Novillan ympäristössä alkaa arkeologinen inventointi viikolla 24

7.6.2022
Inventointialueen likimääräinen sijainti opaskarttapohjalla.

Arkeologisen inventoinnin tavoite on selvittää, onko alueella säilynyt 1400-luvun tai tätä tuoreempia asutuskerrostumia. Tutkimukset kohdistetaan alla olevaan karttaan viivoituksella merkitylle alueelle.

Kartalle on merkitty vinoviivoituksella inventointialue.
Arkeologinen tarkkuusinventointi tehdään karttaan sinisellä vinoviivoituksella merkityllä alueella.

Tutkimusalueella kaivetaan kaivinkoneella pitkiä ja kapeita koeojia, koekuoppia
ja tarvittaessa suurempia alueita, joiden tavoitteena on havaita mahdolliset muinaisjäännökset sekä niiden laajuus ja ajoitus. Havaintojen tueksi otetaan tarpeen mukaan näytteitä. Kaivutyöt tehdään arkeologin ohjauksessa.

Ylös kavettu maa läjitetään takaisin paikoilleen ja maa tasataan. Työt alkavat maanantaina 13.6. ja ne kestävät arviolta noin kaksi viikkoa.

Lisätietoja:

Kalasatamasta Pasilaan -hanke
info@kalasatamastapasilaan.fi
p. 040 592 7509

Suunnittelemme ja rakennamme uuden raitiotielinjan ja kehitämme katuympäristöä. Vuonna 2024 pääset linjan 13 kyydissä Kalasatamasta Pasilaan vartissa! Hankkeen toteuttavat yhdessä Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, Destia, Sweco, WSP, GRK ja AFR.