Liikennejärjestelyt muuttuvat Mäkelänkadun ja Radanrakentajantien liittymässä 6.3. alkaen

1.3.2023
Kuva. Mäkelänkadun ja Radanrakentajantien risteys helmikuun alussa 2023.

Mäkelänkadun ja Radanrakentajantien risteysalueen raiteistomuutostyöt ja niiden vuoksi tehtävät johtosiirrot aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin maanantaista 6.3. alkaen.

Kuva. Mäkelänkadun ja Radanrakentajantien risteysalueella maanantaina 6.3. voimaan tulevat liikennejärjestelyt.

Raitiolinjan 1 päätepysäkki siirtyy Käpylästä Vallilaan Paavalinkirkolle. Tarkemmat tiedot voi lukea HSL:n tiedotteesta. Samalla Mäkelänkadun bussipysäkit Radanrakentajantien risteyksen pohjoispuolella siirtyvät Isoniitynkadun pohjoispuolelle. Lue lisää HSL:n tiedotteesta. Kadun itäpuolella jalankulku ja pyöräily siirretään puistoalueen kautta kulkevalle kiertoreitille. Mäkelänkadulla on työmaan kohdalla moottoriajoneuvoliikenteelle käytössä kaksi kaistaa etelän suuntaan.

Työmaan kohdalla muutetaan liikennejärjestelyjä töiden etenemisen mukaan. Työt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä!

Rakennamme välille Nihti–Kalasatama–Vallilanlaakso–Pasila 4,5 km uutta raitiotietä, joka yhdistää nykyiset raitiotie-, metro- ja junaverkot toisiinsa. Liikennöinti aloitetaan vuonna 2024. Kehitämme samalla jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita, katutilan viihtyisyyttä ja kaupunkiluonnon monimuotoisuutta