Leonkatu ja Junonkadun pohjoisosa suljetaan 2.5.

28.4.2022
Kuvassa näkyy Leonkatu Helsingin Kalasatamassa sekä Redi-kauppakeskus ja ympärillä liikkuvia ihmisiä.
Leonkatu Redin kohdalla kesällä 2020.

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen rakennustyöt laajenevat 2.5. Leonkadulle ja Junonkadun pohjoisosaan. Tehtävillä töillä on vaikutuksia Kalasataman kaupunginosan liikennejärjestelyihin.

Leonkatu suljetaan kokonaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 2.5. työmaaliikennettä lukuun ottamatta. Kadulla on töiden aikana jalankulun ja pyöräilyn väylä, joka vaihtaa puolta töiden edetessä. Moottoriajoneuvoliikenteen reitit kulkevat Parrulaiturin, Koksikadun ja Työpajankadun kautta.

Samaan aikaan suljetaan myös Junonkadun pohjoisosa välillä Leonkatu–Polariksenkatu. Kiinteistöille on jalankulkuyhteys töiden ajan. Pyöräily ja moottoriajoneuvoliikenne on mahdollista Antareksenkadun ja Polariksenkadun kautta. Junonkadulla liikennöivän bussin 59 pysäkki siirtyy Parrulaiturille.

Leonkadun ja Junonkadun uudet työnaikaiset liikennejärjestelyt 2.5.2022 alkaen.

Työt Leonkadulla ja Junonkadun pohjoisosassa kestävät kesän 2022 ajan. Kadun pohjoisosan sulku liittyy Junonkadun rakentamisen ensimmäiseen vaiheeseen. Elo–syyskuussa 2022, kadun pohjoisosan valmistuessa suljetaan kadun eteläosa välillä Polariksenkatu–Parrulaituri. Tästä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä!

Lisätiedot:

Työmaapäivystys
p. 041 731 3004

Suunnittelemme ja rakennamme uuden raitiotielinjan ja kehitämme katuympäristöä. Vuonna 2024 pääset linjan 13 kyydissä Kalasatamasta Pasilaan vartissa! Hankkeen toteuttavat yhdessä Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, Destia, Sweco, WSP, GRK ja AFRY.