Koepontitukset, koekaivut ja pohjatutkimukset jatkuvat Hermannin rantatiellä ja sen läheisyydessä 18.10. alkaen

16.10.2021
Työalueiden sijainti kartalla
Työalueiden sijainti kartalla. Kartta: Helsingin karttapalvelu.

Hermannin rantatiellä tehdään koepontituksia, koekaivuja ja pohjatutkimuksia viikosta 42 alkaen. Lisäksi aloitetaan koepontitus- ja koekaivuvalmistelut Toukolan rantapuistossa viikon 42 lopussa. Koekaivujen ja -pontitusten tarkoituksena on selvittää kaivantojen tuentapaa, vesien hallintaa ja teräsponttien läpäisykykyä. Pohjatutkimuksilla täydennetään aiempien tutkimusten tuloksia.

Kaivut ja pontitus alkavat maanantaina 18.10., ja töiden arvioitu kesto on noin kaksi viikkoa. Työalue sijaitsee Hermannin rantatien itäteunassa eikä se aiheuta liikennejärjestelyjä. Koepontituksesta saattaa aiheutua melua ja tärinää lähialueelle. Toukolan rantapuistossa tehtävät työt alkavat viikolla 43, ja pontit poistetaan marraskuussa. Koepontitus ja -kaivualueet on esitetty alla olevassa kartassa.

Koepontitus- ja koekaivualueet kartalla.
Koepontitus- ja koekaivualueet viikoilla 42 ja 43. Kartta: Openmaptiles.

Pohjatutkimukset alkavat maanantaina 18.10., ja työt kestävät useamman viikon. Pohjatutkimukset sisältävät kairavaunuilla tehtäviä maaperäkairauksia. Riittävä ymmärrys alueen maaperäolosuhteista varmistaa laadukkaan toteutuksen, mahdollistaa kantavuuden arvioinnin sekä tuottaa säästöjä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä rakentamisvaiheen aikana. Tutkimukset aiheuttavat tilapäisiä liikennejärjestelyjä kairauspisteiden läheisyydessä jalankulun ja pyöräilyn väylille sekä ajoradalle. Lisäksi työt saattavat hetkellisesti aiheuttaa pölyä, tärinää ja melua. Pohjatutkimusalue on esitetty alla olevassa kartassa.

Pohjatutkimuspisteiden likimääräinen sijainti kartalla.
Pohjatutkimuspisteiden likimääräinen sijainti kartalla. Kartta: Openmaptiles.

Alueella on samanaikaisesti käynnissä myös koepaalutus, joka päättyy 29.10. ja josta olemme tiedottaneet 7.10. verkkosivuillamme: https://www.kalasatamastapasilaan.fi/ajankohtaista/koepaalutukset-alkavat-hermannin-rantatiella-11-10/.

Lisätiedot Hermannin rantatien itäreunan töistä viikolla 42:

Jussi Sulkama
Työmaapäällikkö
jussi.sulkama@destia.fi
p. 040 706 9137

Lisätiedot Toukolan rantapuiston töistä viikolla 43:

Eero Salokangas
Tuotantopäällikkö
eero.salokangas@grk.fi
p. 050 353 0742

Suunnittelemme ja rakennamme uuden raitiotielinjan ja kehitämme katuympäristöä. Vuonna 2024 pääset linjan 13 kyydissä Kalasatamasta Pasilaan vartissa! Hankkeen toteuttavat yhdessä Helsingin kaupunki, HKL, Destia, Sweco, WSP, GRK ja AFRY.