Kalasatamasta Pasilaan -hanke rakentaa uutta Helsinkiä

29.6.2020
Taustalla kerrostaloja, joiden välistä raitiovaunu ajaa puistobulevardia.
Havainnekuva Nihdistä. Kuvaaja/Kuvalähde Anttinen Oiva arkkitehdit Oy

Kalasatamasta Pasilaan -hanke rakentaa Kalasataman ja Pasilan välille raitiotien sekä lukuisia liittyviä hankkeita, kuten katualueita. Raitiotie täydentää Helsingin kestävän liikkumisen raideverkostoa ja tukee Helsingin visiota olla maailman toimivin kaupunki.

Raitiotie rakennetaan osaksi Helsingin kehittyvää kaupunkirakennetta, ja se täydentää osaltaan kestävän liikkumisen raideverkostoa. Valmistuessaan uusi raitiotieyhteys tarjoaa sujuvan yhteyden reitille Nihti–Kalasataman keskus–Hermannin rantatie–Vallilanlaakso–Pasila sekä yhdistää olemassa olevat raitiotie-, metro- ja lähijunaverkot toisiinsa.

Uuden raitiotien yhteydessä toteutetaan myös liittyviä hankkeita, kuten katualueita Nihtiin ja pyöräilybaana Vallilanlaaksoon sekä parannetaan nykyistä katuinfraa muun muassa Hermannin rantatiellä. Liittyvien hankkeiden laajuus ja osuus hankekokonaisuudesta tarkentuu hankkeen kehitysvaiheessa.

Vastuullisesti ensimetreiltä lähtien

Hanke tukee osaltaan kaupunkikuvan kokonaiskehitystä ja kestävän liikkumisen verkoston laajenemista. Vastuullisuusasiat ovat vaikuttaneet hankkeen toteutuksen suunnitteluun alkuvaiheesta asti.

Hankkeen tavoitteena on muun muassa vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia ja muita haittoja, hyödyntää energiaa säästäviä ratkaisuja sekä pitää yllä avointa vuorovaikutusta alueen asukkaiden ja yritysten kanssa.

Kuvassa näkyy Leonkatu Kalasatamassa sekä Redi-kauppakeskus ja ympärillä liikkuvia ihmisiä.
Uusi raitiotielinja kulkee tulevaisuudessa Helsingin Kalasataman Redi-kauppakeskuksen vierestä.