Kalasatama | Parrulaiturilla kaapelitöitä to 4.5. klo 18–00

2.5.2023
Kuva. Raitiotien rakentamista Junonkadulla lokakuussa 2022.

Parrulaiturilla, Junonkadun eteläpäässä, tehdään kaapelitöitä torstaina 4.5. klo 18–00. Kaivanto ulottuu osittain Parrulaiturin ajoradan pohjoiselle kaistalle, minkä vuoksi moottoriajoneuvoliikenne kulkee vuorottelevana työalueen ohi.

Jalankulku on Junonkadulla mahdollista töiden ajan vain kadun länsipuolen jalkakäytävällä. Kulku Junonkadun itäpuolen kiinteistöihin (välillä Parrulaituri–Arcturuksenkatu) on töiden ajan ohjattu Arcturuksenkadun risteysalueen kohdalta.

Työ tehdään ilta- ja yötyönä liikenteelle aiheutuvan haitan minimoimiseksi. Kaivannon sijainti sekä työnaikaiset jalankulun reitit on esitetty alla olevassa kuvassa.

Kuva. Työmaa-alueen sijainti sekä jalankulun reitit Parrulaiturilla ja Junonkadulla 4.5.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä!