Kalasatama | Liikennejärjestelymuutos Hermannin rantatiellä 30.–31.3. välisenä yönä

27.3.2023
Kartta: Liikennejärjestelyt Hermannin rantatien ja Vanhan talvitien liitymässä sekä Vanhan talvitien ja Verkkosaarenkadun välillä 31.3. alkaen.
Kartta: Liikennejärjestelyt Hermannin rantatien ja Vanhan talvitien liitymässä sekä Vanhan talvitien ja Verkkosaarenkadun välillä 31.3. alkaen.

Hermannin rantatien ja Vanhan talvitien liittymässä tehdään liikennejärjestelymuutos torstain ja perjantain (30.–31.3.) välisenä yönä. Muutokset koskevat myös aluetta välillä Vanha talvitie–Verkkosaarenkatu. Jalankulun, pyöräilyn ja moottoriajoneuvoliikenteen reitit muuttuvat. Järjestely on voimassa perjantaina 31.3. klo 7.00 alkaen.

Liikennejärjestelyt muuttuvat Vanhan talvitien ja Hermannin rantatien liittymässä sekä Vanhan talvitien ja Verkkosaarenkadun välisellä alueella. Muutokset tehdään Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen rakennustöiden vuoksi.

Hermannin rantatien liikenne välillä Verkkosaarenkatu–Vanha talvitie siirtyy kadun länsipuolelle, joka on ollut työalueena syksystä 2022 asti. Samalla kadun itäpuoli rajataan työalueeksi.

Muutokset jalankululle ja pyöräilylle:

Vanhan talvitien eteläreunasta poistuu jalkakäytävää ja pyöräkaistaa. Etelänsuuntainen jalankulku ja pyöräily ohjataan kaasuntankkausaseman länsipuolelta. Pohjoisuuntainen jalankulku ja pyöräily ohjataan ylittämään Vanha talvitie kaasuntankkausaseman itäpuolelta. Hermannin rantatien itäpuolen jalkakäytävä ja pyörätie välillä Verkkosaarenkatu–Vanha talvitie poistuu käytöstä. Jalankulku ja pyöräily siirtyvät kadun länsireunaan.

Muutokset moottoriajoneuvoliikenteelle:

Kääntyminen Hermannin rantatieltä Vanhalle talvitielle on ohjataan Kyläsaarenkadun eteläisen kiertoliittymän kautta. Lisäksi moottoriajoneuvoliikenne ohjataan Hermannin rantatien länsipuolelle välillä Vanha talvitie–Verkkosaarenkatu. Järjestely vastaa nykyistä itäreunan 1+1-ratkaisua, jossa on yksi kaista etelään ja toinen pohjoiseen.

Muutokset on esitetty alla olevassa opaskartassa (Vanhalta talvitieltä voi kartasta poiketen edelleen kääntyä etelään).

Kartta: Liikennejärjestelyt Hermannin rantatien ja Vanhan talvitien liitymässä sekä Vanhan talvitien ja Verkkosaarenkadun välillä 31.3. alkaen.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä!